18 noiembrie 2008

Veterani din comuna Pungeşti, judetul Vaslui

Localitatea Armăşoaia
1. Soldat Vasile BĂLĂNUTĂ - fiul lui Vasile şi Elena, s-a născut la 31 decembrie 1908. A fost concentrat în anul 1939 şi mobilizat în iunie 1941, în Regimentul 23 Artilerie Bârlad, participând la luptele de eliberare a Basarabiei, în luptele din Ucraina, de la Odessa, în bătălia de la Cotul Donului şi la cele de pe calea de înapoiere pe frontul din Moldova.
2. Soldat Gheorghe VASLUIANU - fiul lui Simion şi Catinca, s-a născut la 22 februarie 1911. În anii 1933-1934 a satisfăcut stagiul militar în Regimentul 25 Doroban i „General Constantin Prezan” Vaslui. Concentrat în anul 1939 şi mobilizat în iunie 1941 în aceeaşi unitate, a participat la eliberarea Basarabiei. A murint în ziua de 12 iulie 1941, în timpul luptelor de la Lăpuşna.
3. Soldat Neculai GÂZĂ - fiul lui Gheorghe şi Anica, s-a născut la 21 noiembrie 1911. A satisfăcut stagiul militar în Regimentul 25 „General Constantin Prezan” Vaslui, în anii 1933-1934. A fost concentrat în anul 1939 şi mobilizat în iunie 1941, în aceeaşi unitate, participând la luptele pentru eliberarea Basarabiei, la opera iunea Odessa din Ucraina şi în bătălia de la Cotul Donului, fiind grav rănit, în ziua de 20 noiembrie 1942.
4. Soldat Neculai VASLUIANU - fiul lui Neculai şi Catinca, s-a născut la 6 septembrie 1916. A participat la război în anii 1941-1944, cu Regimentul 7 Roşiori Iaşi. Unitatea s-a înfiin at în anul 1913 şi a participat la războiul pentru întregirea statului român şi a neamului românesc (19161919). În cel de al doilea război mondial, unitatea a participat la luptele pentru eliberarea păr ii de Nord a Bucovinei şi Basarabiei, la cele din Ucraina, din mun ii Caucaz, Crimeea, Cotul Donului şi Stepa Calmucă, la vest şi sud de Stalingrad, precum şi pe calea de înapoiere în patrie.
5. Soldat Ion FLOREA - fiul lui Ion şi Catinca, s-a născut la 8 iunie 1911. A participat la război, în anii 1941-1945, cu Regimentul 12 Doroban i „Cantemir” Bârlad. Unitatea s-a înfiin at la 1 ianuarie 1877 din Batalionul 1 Doroban i Tutova-Bârlad şi Batalionul 2 Dorobanti Fălciu Huşi. A participat la războiul de independen ă (1877-1878) sub denumirea de Regimentul 12 Doroban i Tutova-Fălciu. La 5 aprilie 1880 din această unitate s-au înfiin at Regimentul 12 Doroban i Bârlad şi Regimentul 26 Doroban i Huşi. Regimentul 12 Doroban i a participat la cel de al doilea război balcanic (1913), la războiul pentru întregire statală şi na ională (1916-1919), precum şi la cel de al doilea război mondial (1941-1945).
6. Soldat Gheorghe LAVRIC - fiul lui Ion şi Marghioala, s-a născut la 12 iunie 1911. În anii 1935-1936 a satisfăcut stagiul militar în Regimentul 25 Doroban i „General Constantin Prezan” Vaslui. A participat la război cu Regimentul 15 Doroban i „Războieni” Piatra Neamt şi a fost rănit în luptele din Ucraina, la Dalnic, în ziua de 13 octombrie 1941.
7. Soldat Ioan RUSU - fiul lui Vasile şi Anica, s-a născut la 18 septembrie 1911. În anii 1933-1934 a satisfăcut stagiul militar în Regimentul 3 Vânători (Infanterie) din Bolgrad. Participând la război cu Regimentul 25 Doroban i Vaslui a fost rănit, la data de 27 august 1941, în luptele din Ucraina.
. 8. Soldat Constantin ICHIM - fiul lui Ioan şi Marghioala, s-a născut în 1912. A participat la război cu Regimentul 23 Artilerie Bârlad.
9. Soldat Ioan ZAHARIA - fiul lui Constantin şi Marghioala, s-a născut în 1912. A participat la război cu Regimentul 23 Artilerie Bârlad.
10. Soldat Vasile BRAŞOVEANU - fiul lui Toader şi Aristi a, s-a născut în anul 1912. A participat la război cu Regimentul 25 Doroban i Vaslui, fiind rănit la Cotul Donului, la data de 19 noiembrie 1942.
11. Soldat Ioan GROSU - fiul lui Gheorghe şi Tasia, s-a născut în anul 1912. A participat la război cu Regimentul 6 Roşiori Tecuci, fiind rănit în luptele din Ucraina, la 13 martie 1942, şi clasat cu invaliditate 60%.
12. Soldat Alexandru POIANĂ - fiul lui Constantin şi Anica, s-a născut în 1912. A participat la război cu Regimentul 6 Grăniceri, fiind dat dispărut la Cotul Donului, la data de 22 noiembrie 1942.
13. Soldat Vasile VASLUIANU - fiul lui Simion şi Catinca, s-a născut în 1912. A participat la război cu Regimentul 25 Doroban i Vaslui. Rănit în Ucraina, a murit în spital, în Severinovka, la 29 septembrie 1941.
. 14. Sergent Constantin CIOBANU - s-a născut în 1912. A participat la război cu Regimentul 25 Doroban i Vaslui. Dispărând la Cotul Donului, la 20 noiembrie 1942, a revenit la data de 26 octombrie 1945.
15. Soldat Pavel ŞTEFĂNESCU - fiul lui Neculai şi Marghioala, s-a născut în 1912. A participat la război cu Regimentul 25 Doroban i Vaslui. A murit în luptele din Ucraina, la data de 3 septembrie 1941.
16. Caporal Gheorghe ŞTEFĂNESCU - s-a născut în 1912. A participat la război cu Regimentul 25 Doroban i Vaslui, fiind rănit în Ucraina şi dispărând la Cotul Donului, la data de 15 septembrie 1942.
17. Soldat Ioan CĂRARE - fiul lui Ioan şi Elena, s-a născut în anul 1922. A participat la război cu Regimentul 12 Doroban i „Cantemir” Bârlad, fiind luat prizonier de către trupele ruseşti, la 23 august 1944.
18. Soldat Gheorghe DULGHERU - fiul lui Simion şi Maria, s-a născut în 1922. A participat la război cu Regimentul 24 Doroban i Tecuci, fiind dat dispărut, la data de 23 august 1944, în Basarabia.
Localitatea Curseşti
1. Soldat Sava CHIPER - fiul lui Neculai şi Elena, s-a născut la 22 iulie 1911. În anii 1932-1933 a satisfăcut serviciul militar în Regimentul 25 Doroban i „General Constantin Prezan” Vaslui. Concentrat în anul 1939 şi mobilizat în iunie 1941 în aceeaşi unitate, a participat la eliberarea Basarabiei (22 iunie - 26 iulie 1941) şi la luptele din Ucraina (1 august - 16 octombrie 1941), fiind rănit, la 15 septembrie 1941, la Krimidovka.
2. Soldat Gheorghe-Ioan MIHAI - fiul lui Radu şi Elena, s-a născut la 29 decembrie 1911. A satisfăcut stagiul militar în Regimentul 25 Doroban i „General Constantin Prezan” Vaslui. Mobilizat, în iunie 1941, în aceeaşi unitate, Gheorghe Mihai a participat la luptele din Basarabia şi din Ucraina, fiind rănit mortal, la data de 20 septembrie 1941.
3. Soldat Dumitru LAZURCĂ - fiul lui Ion şi Zamfira, s-a născut la 20 ianuarie 1911. Stagiul militar l-a satisfăcut în anii 1933-1934 la Regimentul 10 Vânători (Infanterie) din Chişinău. Mobilizat în iunie 1941 la aceeaşi unitate, a participat la luptele din Basarabia şi din Ucraina, fiind rănit la maxilar, la data de 24 septembrie 1941.
4. Caporal Constantin OLARIU - fiul lui Ion şi Marghioala, s-a născut la 18 iulie 1911, în localitatea Pungeşti. Mobilizat în iunie 1941 la Regimentul 25 Doroban i „General Constantin Prezan” Vaslui, a fost rănit mortal în Ucraina, la data de 24 septembrie 1941.
5. Soldat Gheorghe ANTOHI - fiul lui Ioan şi Anica, s-a născut în 1912. A participat la război cu Regimentul 25 Doroban i Vaslui, fiind rănit mortal, la data de 30 septembrie 1941, în luptele purtate în Ucraina.
6. Soldat Neculai BĂISAN - fiul lui Vasile şi Zoi a, s-a născut în anul 1912. A participat la război cu Regimentul 25 Doroban i Vaslui, fiind rănit în luptele din Basarabia, la Bahni a, la data de 4 iulie 1941.
7. Fruntaş Gheorghe COCUZ - fiul lui Constantin şi Tasia, s-a născut în anul 1912. A participat la război cu Regimentul 7 Roşiori Iaşi.
8. Sergent Ioan DEDIU - fiul lui Ioan şi Frăsina, s-a născut în 1912. A luptat cu Regimentul 23 Artilerie, dispărând la Cotul Donului.
9. Soldat Vasile MANDU - s-a născut în 1912. A luptat în război cu Compania 10 Jandarmi, decedând în Ucraina, la 1 septembrie 1941.
10. Fruntaş Vasile MIHAI - fiul lui Gheorghe şi Ioana, s-a născut în anul 1912. A participat la război cu Regimentul 10 Vânători din Chişinău, dispărând la Cotul Donului, la data de 22 noiembrie 1942.
11. Soldat Alexandru STAMATE - fiul lui Nicu şi Elena, s-a născut în anul 1912. A participat la război cu Regimentul 35 infanterie Constan a, fiind rănit în luptele din Ucraina, la data de 27 august 1941.
12. Soldat Vasile BOTAN - s-a născut în anul 1912. A luptat în război cu Regimentul 6 Grăniceri, fiind rănit în Basarabia, la 11 iulie 1941.
13. Soldat Ştefan CHIPER - fiul lui Ştefan şi Profira, s-a născut în anul 1920. A participat la război cu Regimentul 24 Doroban i Tecuci, fiind dat dispărut, la data de 23 august 1944, în Basarabia.
14. Soldat Dumitru DOHOTARU - fiul lui Ioan şi Mărioara, s-a născut în anul 1922. A participat la război cu Regimentul 24 Doroban i Tecuci, fiind dat dispărut, la data de 23 august 1944, în Basarabia.
15. Soldat Gheorghe CRISTEA - fiul lui Vasile şi Catinca, s-a născut în 1922. A participant la război cu Regimentul 24 Doroban i Tecuci, fiind dat dispărut, la data de 23 august 1944, în Basarabia.
16. Soldat Dumitru BÂRZU – s-a născut în 1912. A participat la război cu Regimentul 6 Grăniceri, fiind rănit, la data de 23 decembrie 1942, şi decorat cu medalia „Bărbă ie şi Credin ă”, clasa a II-a.
17. Soldat Ştefan COJOCARU - fiul lui Simion şi Elena, s-a născut în 1912. A participat la război cu Regimentul 7 Roşiori Iaşi. A fost rănit mortal în zona satului Vulturi, jude ul Iaşi, la data de 22 august 1944.
18. Soldat Gheorghe HATMANU - s-a născut în 1912. A participat la război cu Regimentul 35 Infanterie Constan a, fiind dat dispărut în luptele din Ucraina, la data de 19 septembrie 1941.
19. Soldat Vasile MOROŞANU - fiul Ion şi Elena, s-a născut în anul 1912. A participat la război cu Regimentul 7 Roşiori Iaşi, fiind decorat cu medalia „Bărbă ie şi Credin ă”, cu spade, clasa a III-a.
20. Soldat Ioan SIMION - fiul lui Dumitru şi Soltana, s-a născut în 1912. A participat la război cu Regimentul 12 Doroban i, fiind luat prizonier de război în Basarabia, de către „noii alia i”, la 23 august 1944.
21. Soldat Vasile URSACHE - s-a născut în 1912. A participat la război cu Regimentul 25 Doroban i „General Constantin Prezan” Vaslui. A murit în luptele din Ucraina, la data de 31 august 1941.
22. Sergent t.r. Octav HUTU - fiul lui Vasile şi Elena, s-a născut în anul 1912. A participat la război cu Regimentul 25 Doroban i Vaslui. A fost rănit în luptele din Ucraina, la data de 20 august 1941, şi a fost decorat cu medalia „Bărbă ie şi Credin ă”, cu panglică, clasa a II-a.
23. Caporal Constantin OLARIU - fiul lui Ioan şi Marghioala, s-a născut în anul 1911. A participat la război cu Regimentul 25 Doroban i Vaslui. A murit în luptele din Ucraina, la data de 29 septembrie 1941.

Un comentariu:

Oana spunea...

Buna seara! Ma intereseaza sa aflu mai multe detalii despre numarul 8 soldat Contantin Ichim. Stiti cum a sfarsit? Era fratele bunicii mele. Stiu de la ea doar ca nu s-a mai intors acasa. Atat stia si ea.

O idee despre cum as putea afla?

Va multumesc!