18 noiembrie 2008

Veterani din comuna Fereşti, judetul Vaslui

1. Sergent Gheorghe MAZILU - fiul lui Vasile şi Frăsina, s-a născut la data de 14 noiembrie 1908 în localitatea Tătărăni, comuna Fereşti, jude ul Vaslui. A absolvit Şcoala Normală „Ştefan cel Mare” din Vaslui. În septembrie 1930 a fost încorporat, pentru satisfacerea stagiului militar cu termen redus, în Regimentul 10 Vânători (Infanterie) Chişinău (Matricola 1334/1930). La încheierea stagiului a fost avansat la gradul de sergent. A fost mobilizat, la data de 20 iunie 1941, la Batalionul 20 Vânători de Munte şi a participat la luptele pentru eliberarea păr ii de Nord a Bucovinei şi Basarabiei şi la luptele din Ucraina (Nistru, Bug, Nipru) şi Crimeea, fiind decorat, în anul 1943, cu medalia „Bărbă ie şi Credin ă” clasa I-a, iar în anul 1994 cu medalia „Crucea Comemorativă a celui de al doilea război mondial. 1941-1945”. Întors de pe front a fost angajat învă ător. S-a căsătorit cu învă ătoarea Eleonora Cocuz, din localitatea Valea Siliştei, comuna Soleşti, din mariajul lor rezultând unicul fiu, Leonard (Lulu), născut pe data de 9 septembrie 1936, care le-a adus o mare decep ie când a decedat prematur. Lulu a absolvit Şcoala Militară de Ofi eri Radioloca ie şi, după un an de muncă la Unitatea Radiotehnică din Dumbrăveni, Suceava, a fost trecut în rezervă, întrucât s-a îmbolnăvit. Şi-a continuat studiile la Facultatea de Matematică din cadrul Universită ii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. A lucrat ani buni la Filiala Băncii Na ionale din Vaslui şi apoi a fost contabil şef la Fabrica de Confec ii din Vaslui. O boală necru ătoare i-a curmat via a, tocmai când fiii lui aveau mare nevoie de ajutor. Sergentul Gheorghe Mazilu a trăit ani frumoşi în calitate de învă ător, profesor şi director la şcolile din Fereşti, Soleşti, Valea Siliştei şi Ştioborăni, pregătind pentru via ă serii întregi de tineri. A decedat la o vârstă respectabilă, lăsând în urma sa multe regrete.

2. Fruntaş Spiridon MAZILU - cel de al doilea fiu al lui Vasile şi Frăsina, s-a născut la data de 2 august 1912. A participat la război în rândurile Regimentului 12 Doroban i (Infanterie) „Cantemir” din Bârlad. A fost dat dispărut în timpul luptelor de la Cotul Donului, în ziua de 19 noiembrie 1942.

3. Soldat Ilie CHIPER - fiul lui Gheorghe şi Maranda, s-a născut la 14 octombrie 1910. A fost mobilizat, în anul 1941, la Inspectoratul de Jandarmi Constan a, şi apoi a fost vărsat, în anul 1942, la Legiunea de Jandarmi Bucureşti.

4. Fruntaş Vasile ANDRONIC - fiul lui Ion şi Ileana, s-a născut în anul 1912. A participat la război alături de trupele Regimentul 25 Doroban i (Infanterie) „General Constantin Prezan” Vaslui. A fost rănit în abdomen şi la coapsa stângă, la data de 30 august 1941.

5. Sergent Gheorghe CIUREANU - fiul lui Dumitru şi Profira, s-a născut în anul 1912. A participat la război cu Regimentul 25 Vaslui, fiind rănit în luptele din Ucraina, la 24 august 1941, şi clasat invalid 40%.

6. Fruntaş Nicolae JEREBE - fiul lui Neculai şi Maranda, s-a născut în anul 1912. A participat la război cu Regimentul 7 Roşiori Iaşi, fiind rănit în mun ii Caucaz, în ziua de 25 mai 1942.

7. Caporal Mihai POPA - fiul lui Neculai şi Zoi a, s-a născut în anul 1912. A participat la război cu Regimentul 25 Doroban i (Infanterie) Vaslui. A fost rănit în luptele din Ucraina, la data de 29 septembrie 1941. După vindecare a participat la luptele de la Cotul Donului, fiind dat dispărut în ziua de 20 noiembrie 1942.

8. Fruntaş Ion SANDU - fiul lui Gheorghe şi Elena, s-a născut în anul 1913. A participat la război cu Regimentul 25 Doroban i Vaslui. A murit în luptele din Ucraina, la Cubanca, în ziua de 25 septembrie 1941, (Extract 517/1941).

9. Caporal Neculai GĂINĂ - fiul lui Nicolae şi Elena, s-a născut în 1914. A participat la război cu Regimentul 10 Vânători, căzând în luptele din Ucraina, la Alexandrovka, în ziua de 11 septembrie 1941.

10. Soldat Dumitru VĂDĂNESCU - fiul lui Gheorghe şi Sofronia, s-a născut în anul 1914. A participat la război cu Regimentul 25 Doroban i Vaslui. A murit în luptele de la Grigorovka, la 1 august 1941.

11. Soldat Dumitru GRĂDINARU - fiul lui Ion şi Catinca, s-a născut în 1913. A participant la război cu Regimentul 25 Doroban i Vaslui. A murit în Ucraina, la 17 septembrie 1941, fiind înmormântat la Bujalâc.

12. Soldat Vasile BOHAN - fiul lui Vasile şi Paraschiva, s-a născut în 1919. A participat la război cu Regimentul 25 Doroban i Vaslui. A murit, în ziua de 2 septembrie 1941, în Spitalul nr. 9 Spiridonovka.

Niciun comentariu: