18 noiembrie 2008

Veterani din comuna Dobrovăt , judetul Vaslui

1. Soldat Pavel ADUMITROAEI - fiul lui Constantin şi Marghioala, s-a născut la 29 iulie 1908. În luna iunie 1941 a fost mobilizat la Batalionul 17 Vânători de Munte, înfiin at în anul 1939, subordonat Grupului 9 Vânători de Munte şi Brigăzii 4 Mixte, cu dislocarea în Aiud. În luptele pentru eliberarea păr ii de Nord a Bucovinei şi Basarabiei, apoi în Ucraina şi Crimeea s-a subordonat Corpului de Munte. Pavel Adumitroaiei a participat la luptele pentru eliberarea păr ii de Nord a Bucovinei şi Basarabiei, la cele dintre Nistru, Bug şi Nipru şi la cele din Crimeea. Rănit la 26 martie 1942 a fost internat în Spitalul din Azuga.

2. Soldat Ioan ADOCHIEI - fiul lui Nicolae şi Rari a, s-a născut la 20 august 1908. A fost concentrat şi mobilizat în Regimentul 3 Pionieri, participând la eliberarea Basarabiei, la luptele din Ucraina, la bătălia de la Cotul Donului şi la cele de înapoiere pe frontul din Moldova. A participat şi la luptele din partea de Nord a Transilvaniei (15 septembrie - 25 octombrie 1944) şi Ungariei (26 octombrie - 18 decembrie 1944), fiind rănit, la data de 21 noiembrie 1944.

3. Soldat Neculai BEJAN - fiul lui Gheorghe şi Georgeta, s-a născut la 16 mai 1908. În anii 1930-1931 a satisfăcut stagiul militar, în Regimentul 10 Vânători (Infanterie) din Chişinău. Concentrat în anul 1939 şi mobilizat în iunie 1941, în Regimentul 24 Infanterie Tecuci, Neculai Bejan a participat la campania militară din Est, fiind luat prizonier de către Comandamentul Militar sovietic, la data de 25 august 1944. După deten ia în lagărele ruseşti a fost eliberat, la data de 20 mai 1946.

4. Soldat Mihalache CASAPU - fiul lui Ion şi Ioana, s-a născut la 4 aprilie 1908. În anii 1930-1931 a satisfăcut stagiul militar, în Regimentul 2 Grăniceri. Mobilizat, în iunie 1941, Mihalache Casapu a participat, cu Regimentul 12 Doroban i „Cantemir” Bârlad, la campania militară din Est şi la luptele pentru eliberarea păr ii de Nord a Transilvaniei şi a Ungariei. La data de 10 noiembrie 1944 a fost vărsat în Compania 4 Sanitară. Regimentul 12 Doroban i „Cantemir” Bârlad fusese înfiin at în anul 1880, pe osatura Batalionului 1 Doroban i Tutova, care a participat la războiul de îndependen ă împreună cu Batalionul 2 Doroban i Fălciu (împreună au constituit Regimentul 12 Doroban i Tutova-Fălciu). Regimentul 12 Doroban i Bârlad a participat la cel de al doilea război balcanic (1913), la primul şi la cel de al doilea război mondial.

5. Soldat Neculai CRETU - fiul lui Vasile şi Ioana, s-a născut la 8 septembrie 1908. A fost mobilizat, în iunie 1941, în Regimentul 24 Infanterie Tecuci. Participând la eliberarea Basarabiei şi la luptele de la Odessa, Neculai Cre u a fost rănit, în ziua de 28 august 1941.

6. Soldat Gheorghe DONTU - fiul lui Vasile şi Ioana, s-a născut la 24 aprilie 1908. A fost mobilizat, în iunie 1941, în Regimentul 25 Doroban i „General Constantin Prezan” din Vaslui, care fusese înfiin at la data de 5 aprilie 1880. Baza de constituire a fost Batalionul 2 Doroban i Vaslui, care, împreună cu Batalionul 1 Doroban i Iaşi, a format Regimentul 13 Doroban i Vaslui-Iaşi, acoperindu-se de glorie în timpul războiului de independen ă. Regimentul 25 Doroban i a participat la cel de al doilea război balcanic (1913), la războiul pentru întregirea ării şi a neamului românesc (1916-1919) şi la războiul pentru reîntregirea ării şi a neamului românesc (1941-1945). Gheorghe Don u a participat la luptele pentru eliberarea Basarabiei şi la cele de la Odessa, fiind rănit mortal, în ziua de 28 august 1941.

7. Soldat Iosif LAMBADĂ - fiul lui Ioan şi Elena, s-a născut la 19 decembrie 1908. A fost mobilizat, în iunie 1941, la Regimentul 12 Doroban i „Cantemir” Bârlad, participând la luptele duse pentru eliberarea Basarabiei şi la cele de la Odessa. A murit în timpul luptelor crâncene din 22 septembrie 1941.

8. Sergent Ionită ABOGHIOAEI - fiul lui Costache şi Ruxandra, s-a născut în 1912. A participat la război cu Regimentul 7 Roşiori Iaşi. A murit în luptele din Crimeea, în ziua de 8 septembrie 1942.

9. Fruntaş Mihai AdOCHIEI - fiul lui Costache şi Frăsina, s-a născut în anul 1912. A participat la război cu Regimentul 6 Grăniceri, fiind rănit în luptele din Ucraina, la Alexandrovka, în ziua de 30 august 1941. A fost decorat cu medalia „Bărbă ie şi Credin ă”, cu panglică, clasa a II-a.

10. Soldat Ioan BEJAN - fiul lui Vasile şi Marghioala, s-a născut în anul 1912. A participat la război împreună cu trupele Regimentului 12 Doroban i „Cantemir” Bârlad. A fost rănit la mâna stângă, la data de 29 august 1941, la Freudenthal, în Ucraina.

11. Soldat Vasile LAIU - fiul lui Simion şi Cristina, s-a născut în anul 1912. A participat la război cu Regimentul 7 Roşiori Iaşi. În anul 1943 a fost decorat cu medalia „Bărbă ie şi Credin ă”, cu panglică, clasa a III-a.

12. Soldat Constantin OLARIU - s-a născut în anul 1912. A participat la război cu Regimentul 12 Doroban i „Cantemir” Bârlad, fiind rănit în luptele de la Cotul Donului, în ziua de 11 noiembrie 1942.

13. Soldat Neculai MIRON - fiul lui Vasile şi Tasia, s-a născut în anul 1911. A participat la război cu Regimentul 7 Vânători (Infanterie) Gala i, fiind rănit în luptele din Ucraina, la Bujalâc. Revenit la unitate, după vindecare, a fost dat dispărut, în ziua de 30 martie 1943.

14. Soldat Dumitru OLARIU - fiul lui Vasile şi Ioana, s-a născut în anul 1910. A participat la război cu Regimentul 10 Vânători (Infanterie) Chişinău, fiind rănit la Alexandrovka, la data de 28 august 1941.

15. Soldat Simion SAMSON - fiul lui Petrea şi Axinia, s-a născut în 1914. A participat la război cu Regimentul 25 Doroban i „General Constantin Prezan” Vaslui. A murit în ziua de 4 iulie 1941, în luptele de eliberare a Basarabiei, la Cotul Morii, jude ul Lăpuşna (Extract 26/1941).

16. Caporal Gheorghe DIMA - fiul lui Dumitru şi Profira, s-a născut în anul 1915. A participat la război cu Regimentul 25 Doroban i Vaslui. A murit în luptele din Basarabia, la data de 4 iulie 1941, la Cotul Morii (Extract nr. 13).

17. Soldat Petru TESLĂRAŞU - fiul lui Neculai şi Catinca, s-a născut în anul 1915 A participat la război cu Regimentul 15 Doroban i (Infanterie) „Războieni” Piatra Neam . Unitatea fusese înfiin ată în anul 1880, cu ajutorul Batalionului 2 Doroban i Piatra Neam , care a participat la războiul de independen ă împreună cu Batalionul 1 Doroban i Roman (împreună au format Regimentul 14 Dorobanti Roman-Neamt ). Regimentul 15 Doroban i (Infanterie) „Războieni” Neamt a participat la al doilea război balcanic (1913), la războiul pentru întregire statală şi na ională (1916-1919) şi la războiul pentru reîntregire statală şi na ională (1941-1945). Petru Teslăraşu a murit în luptele din Ucraina, la data de 16 octombrie 1941, în ziua când a capitulat Odessa, (Extract 354/1941). A fost decorat cu medalia „Bărbă ie şi Credin ă”, cu panglică, clasa a III-a.

18. Sergent Ioan MOCANU - s-a născut în anul 1917. A participat la război cu Regimentul 25 Doroban i (Infanterie) Vaslui. A murit în luptele din Ucraina, în ziua de 22 septembrie 1941 (Extract 475/1941). A fost decorat, post-mortem, cu medalia „Bărbă ie şi Credin ă”, clasa a III-a.

19. Soldat Gheorghe BĂLĂŞANU - s-a născut în anul 1919. A participat la război cu Regimentul 12 Doroban i „Cantemir” din Bârlad. A murit în luptele din Ucraina, la 16 noiembrie 1943 (Extract 10/1943).

20. Soldat Vasile BOGHIU - s-a născut în anul 1919. A participat la război cu Regimentul 25 Doroban i Vaslui. A murit în luptele din Ucraina, la Grimidovka, la 21 august 1941 (Extract 191/1941). A fost decorat, post-mortem, cu medalia „Bărbă ie şi Credin ă”, clasa a III-a.

21. Soldat Pavel CASAPU - fiul lui Petru şi Catinca, s-a născut în anul 1919. A participat la război cu Regimentul 25 Vaslui. A murit în Basarabia, la Dealul Ruşeni-Lăpuşna, la data de 13 iulie 1941 (Extract 64).

22. Soldat Vasile CIOBANU - fiul lui Petrache şi Ioana, s-a născut în anul 1919. A participat la război cu Regimentul 25 Doroban i Vaslui. A murit în luptele de la Cotul Donului, la data de 16 noiembrie 1942 (Extract 5/1942), şi a fost decorat post-mortem cu medalia „Bărbă ie şi Credin ă”, cu panglică, clasa a III-a.

23. Soldat Grigore MACAROV - fiul lui Neculai şi Anghelina s-a născut în 1919. A participat la război cu Regimentul 25 Doroban i Vaslui. A murit în luptele de la Cotul Morii, jude ul Lăpuşna, la 4 iulie 1941. A fost decorat, post-mortem, cu medalia „Bărbă ie şi Credin ă”, clasa a III-a.

24. Soldat Petrache POSTU - fiul lui Costache şi Axinia, s-a născut în anul 1919. A participat la război cu Regimentul 25 Doroban i Vaslui. A murit în Basarabia, la 23 iulie 1941, şi a fost decorat, postmortem, cu medalia „Bărbă ie şi Credin ă”, cu panglică, clasa a III-a.

25. Soldat Gheorghe PETROVICI - s-a născut în anul 1919. A participat la război cu Regimentul 25 Doroban i Vaslui. A murit în luptele din Basarabia, la data de 12 iulie 1941 (Extract 35/1941), fiind decorat, post-mortem, cu medalia „Bărbă ie şi Credin ă”, clasa a III-a.

Niciun comentariu: