16 noiembrie 2008

Sublocotenent Stela MARINESCU-ADAMS

S-a născut în anul 1915 în Bucureşti. Tatăl său, Sterie Marinescu, a murit în luptele pentru întregirea statală şi na ională a României (19161919). Sterie Marinescu, împreună cu so ia sa, Elena, au dat ării patru copii: Dumitru, inginer, Gheorghe, economist, Elena, profesoară, şi Stela, profesoară. Stela Marinescu a absolvit Facultatea de Fizică-Chimie în Bucureşti. După absolvirea facultă ii a lucrat în calitate de profesor la liceele „Despina Doamna”, „Al. I. Cuza”, nr. 4 şi nr. 6 din Ploieşti. Profesor deosebit de apreciat pentru pregătirea profesională şi conduita morală ireproşabilă, Elena Marinescu-Adams a contribuit la instruirea şi educarea multor genera ii de elevi. În anul 1941 profesoara Stela Marinescu-Adams a fost mobilizată la Comandamentul de Apărare Antiaeriană Zonal Prahova şi trimisă să urmeze cursuri de specialitate la Centrul de Instruc ie Apărare Pasivă al Zonei de Apărare Antiaeriană Prahova, ob inând Adeverin a nr. 5, cu calificativul „foarte bine”. Profesoara a fost asimilată în gradul de sublocotenent şi a îndeplinit misiuni specifice de apărare pasivă în cadrul Comisiei Jude ene Prahova. În anii 1943-1944 a lucrat în cadrul Comisiei de Apărare Pasivă a oraşului Ploieşti, contribuind la prevenirea popula iei împotriva bombardamentelor avia iei anglo-americane. A participat direct la instruirea popula iei civile pentru protec ia împotriva gazelor toxice. S

tela Marinescu a fost căsătorită cu locotenentul-colonel Rosco Adams, destoinic ofi5er de artilerie, participant, împreună cu camarazii din Regimentul 13 Artilerie Constan a, la luptele de dezarmare a trupelor germane în împrejurimile capitalei, în zilele de 26-28 august 1944 şi la luptele pentru eliberarea păr5ii de Nord a Transilvaniei, a Ungariei şi Cehoslovaciei. Au convie5uit în spiritul respectului reciproc, trecând la cele veşnice cu regretul că nu a putut să lase urmaşi.

Stela Marinescu-Adams este foarte mult regretată de către sot, nepoti şi strănepoti, precum şi de către foşti elevi şi prieteni.

Niciun comentariu: