17 noiembrie 2008

Sergent Vasile PETRESCU

S-a născut la data de 21 ianuarie 1921 în localitatea Puchenii Moşneni, jude ul Prahova. A fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar, la data de 1 martie 1941, în Regimentul 14 Doroban i Roman. Unitatea s-a înfiin at în anul 1880 pe scheletul Batalionului 1 Doroban i, din fostul Regiment 14 Doroban i Roman, care a participat la războiul de independen ă din anii 1877-1878. Regimentul 14 Doroban i Roman a participat la cel de al doilea război balcanic (1913), la războiul pentru întregirea neamului românesc (1916-1919) şi la cel de al doilea război mondial (1941-1945).

După încheierea perioadei de instruc ie Vasile Petrescu a fost mobilizat şi a participat la eliberarea Basarabiei, răpită în mod samavolnic prin Nota Ultimativă a guvernului sovietic, din 26 iunie 1940. Retras la Partea Sedentară, după data de 26 iulie 1941, întrucât s-a îmbolnăvit, Vasile Petrescu a fost internat şi tratat în Spitalul Militar Central din Bucureşti. Comisia Medicală din spital l-a clasat „apt limitat pentru război” şi a fost lăsat la vatră. La 15 martie 1942 Vasile Petrescu a fost vărsat la Detaşamentul Pază, în zona petrolieră Prahova.

Despre misiunile îndeplinite pentru paza zonei petroliere îşi aminteşte cu emo ie şi astăzi. I-au rămas în memorie distrugerile pricinuite popula iei civile, gărilor de cale ferată, rafinăriilor şi uzinelor de către avia a anglo-americană, în anii 1942-1944. După încheierea celui de al doilea război mondial Vasile Petrescu a fost lăsat la vatră şi s-a căsătorit, în anul 1946, din mariajul său rezultând un băiat, Nicolae, născut în anul 1951. Nicolae a absolvit Facultatea de Istorie din cadrul Universită ii Bucureşti, în anul 1976, în prezent fiind inspector general adjunct în cadrul Inspectoratului Şcolar al jude ului Prahova.

Fiul său, Stelu-Claudiu, absolvent al Facultă ii de Administra ie Publică, este inspector la Primăria Municipiului Bucureşti. Apreciindu-i contribu ia la îndeplinirea misiunilor de luptă în perioada războiului, Asocia ia Na ională a Veteranilor de Război l-a înscris pe sergentul Vasile Petrescu în rândurile sale, cu calitatea de membru, A fost decorat cu medalia „Crucea Comemorativă a celui de al doilea război mondial. 1941-1945”.

Niciun comentariu: