17 noiembrie 2008

Sergent Dumitru PETRESCU

S-a născut în anul 1887 în localitatea Vierşani, jude ul Gorj. A satisfăcut stagiul militar, în perioada anilor 1909-1911, în Regimentul Gorj nr. 18, din Târgu Jiu. A participat la cel de al doilea război balcanic (1913) şi la războiul pentru întregire statală şi na ională (1916-1919) cu aceeaşi unitate. Regimentul a desfăşurat lupte foarte grele în lungul Văii Jiului, pentru a deschide trecătorile Surduc şi Vulcan. Prin ac iunile desfăşurate de armata română, până la 24 august 1916, au fost eliberate localită ile Petroşani şi Lupeni şi s-a pus stăpânire pe defileul Merişor, smulgându-i-se inamicului un important bazin carbonifer. Întrucât inamicul şi-a suplimentat for ele până la 1 septembrie 1916, trupele române au fost nevoite să se replieze pe pozi ia de la frontieră. Ofensiva inamicului a obligat trupele române să se retragă, prin lupte, spre Târgu Jiu. Sergentul Dumitru Petrescu a fost grav rănit în luptele din zona mănăstirii Lainici. Internat în Spitalul Militar din Craiova, sergentul Dumitru Petrescu a fost clasat invalid de război şi lăsat la vatră, în luna ianuarie 1917. Dumitru Petrescu a fost căsătorit şi a avut patru băie i şi patru fete. Între ei Ion, născut la 1 martie 1932, a frecventat liceul „Tudor Vladimirescu” din oraşul Târgu Jiu, încheind ultimul an de liceu, cu bacalaureat, la Colegiul Na ional „Nicolae Bălcescu” din Craiova. După absolvirea liceului Ion Petrescu s-a înscris, în anul 1953, la Şcoala Militară de Ofi eri de Artilerie Antiaeriană şi Radioloca ie din Braşov. Întrucât în luna decembrie 1955 s-a înfiin at în Bucureşti, în Drumul Taberei, Şcoala Militară de Ofi eri Radioloca ie, a încheiat anul trei în această şcoală, clasându-se primul în promo ie, şi fiind avansat la gradul de locotenent, la data de 2 octombrie 1956. Dornic să-şi aprofundeze pregătirea militară generală şi de specialitate, ofi erul s-a înscris, în anul 1963, la Academia Militară Bucureşti, Facultatea Artilerie Antiaeriană şi Radioloca ie, Sec ia Radioloca ie, pe care a absolvit-o, în anul 1966, clasându-se al doilea în promo ie. În anul 1980 a urmat cursul postacademic, absolvit cu calificativul „foarte bine”. În decursul carierei militare ofi erul a îndeplinit func ii de mare răspundere: func ia de tehnic şi şef de sta ie de radioloca ie, ofi er în Biroul Exploatare a tehnicii de radioloca ie în Regimentul 87 Radiotehnic Timişoara, ofi er 1 în Biroul Pregătire de Luptă şi şef al Biroului Operatii la Brigada 41 Radiotehnică Timişoara. Remarcându-se ca un ofi er inteligent, perseverent şi consecvent în muncă, foarte bine pregătit militar şi profesional, colonelul Ion Petrescu a fost numit, în anul 1976, în func ia de şef de stat major la Brigada 46 Radiotehnică din Ploieşti, reuşind să-şi îndeplinească foarte bine atribu iunile func ionale. După cinci ani de muncă rodnică a fost numit, la data de 9 septembrie 1981, la comanda Centrului de Instruc ie al Trupelor Radiotehnice Ploieşti. Muncind în această func ie până la data de 2 februarie 1987, ofi erul a reuşit, împreună cu şeful de stat major, colonelul Ion Selejan, loc iitorii politici, coloneii Ion Safta şi Constantin Chiper, loc iitorul tehnic, colonelul Constantin Munteanu, loc iitorul pentru servicii, colonelul Mihai Năforni ă, cu ceilal i şefi de compartimente, coloneii Ion Popescu, Nicolae Enache, Tudor Ilina, Mihai Şupeală, Ion Gheorghe, Ştefan Dumitru, Constantin Vaida şi cu multe alte cadre militare din unitate să ob ină primul titlu de „unitate de frunte”, care a fost păstrat în continuare de către întregul personal. Colonelul Ion Petrescu a fost un exemplu de dăruire pentru organizarea şi desfăşurarea procesului de învă ământ cu cursan ii, elevii Şcolii Ofi eri de Rezervă şi militarii cu termen redus din Batalionul de Instruc ie militari cu termen redus, conducând personal şedin ele de pregătire tactică şi aplica ii în teren. Împreună cu şefii de compartimente s-a ocupat de dezvoltarea bazei materiale a învă ământului şi instruc iei şi folosirea ei corectă în pregătirea cadrelor active din Trupele Radiotehnice şi a celor care au devenit cadre în rezerva armei. Nevoit să se pensioneze după 34 de ani de muncă în armată, în plenitudinea for elor fizice şi psihice, întrucât o rudă apropiată a părăsit România, optând pentru un stat din occident, fără aprobarea organelor puterii de stat comuniste, colonelul Ion Petrescu s-a stabilit la Timişoara, oraş de care-l leagă multe amintiri din cariera militară. În activitatea desfăşurată în armată ofi erul a fost decorat cu medalii şi ordine militare şi civile de stat: „Meritul Militar”, clasele I-a, a IIa şi a III-a, şi „Tudor Vladimirescu”, clasa a IV-a. Ofi erul are un fiu, Dan, care are trei copii: doi băie i şi o fată.

Niciun comentariu: