17 noiembrie 2008

Sergent Serju NITICĂ

S-a născut la data de 11 august 1924 în oraşul Piatra Neamt , judetul Neamt . Oraşul adăposteşte vestigii ale epocii vechi, ale evului mediu şi ale istoriei moderne şi contemporane. Serju Ni ică, în cei 82 de ani trăi i pe aceste meleaguri, a fost martor al tuturor schimbărilor care au intervenit în via a materială şi spirituală a municipiului Piatra Neam .

Din fragedă tinere e Serju Ni ică a muncit alături de părin i, pentru a-şi asigura traiul zilnic. Din anul 1950 şi până la pensionare, în anul 1980, a lucrat în func iile de muncitor şi, apoi, administrator la renumita Fabrică de hârtie „Reconstruc ia” din municipiul Piatra Neam . Norii negri ai celui de al doilea război mondial au afectat şi via a lui Serju Ni ică. În luna martie 1940 a fost concentrat în Detaşamentul de Premilitari din Piatra Neam şi a participat la instruirea teoretică şi practică, pentru a fi în măsură să participe la luptele pentru apărarea patriei. Din luna martie 1944 a fost concentrat în Detaşamentul de Lucru de la Târgu Neam , participând la realizarea lucrărilor genistice de apărare pe linia frontului, în zona Târgu Neam , după ce trupele ruseşti din Frontul 2 Ucrainian au pătruns în partea de nord a Moldovei, în luna martie 1944. Serju Ni ică este apreciat în termeni elogioşi, de către foştii camarazi, pentru comportamentul şi eforturile depuse pe Şantierul de Lucru de la Târgu Neam .

În perioada anilor 1945-1948 a satisfăcut stagiul militar la Regimentul de Gardă al României, înapoindu-se la vatră cu gradul de sergent. S-a căsătorit cu Veronica Ciubotaru, respectată muncitoare la Fabrica de Tricotaje „8 Martie” (azi „Ema”) din Piatra Neamt , împreună cu care are doi copii: Ioan (colonel, şeful Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen ă din Piatra Neamt , absolvent al Colegiul Militar Liceal „Dimitrie Cantemir” Breaza, al Şcolii Militare de Ofi eri de Transmisiuni Sibiu şi al Academiei Militare din Bucureşti) şi Mariana (absolventă a Facultătii de Tehnologia şi Chimia Textilelor din Iaşi, tehnoredactor la Muzeul de Artă din Ploieşti).

Niciun comentariu: