17 noiembrie 2008

Sergent Pericle DIACONESCU

S-a născut la data de 4 octombrie 1898 în oraşul Slobozia, jude ul Ialomi a. Rămânând orfan de părin i de la vârsta de 2 ani, Pericle Diaconescu a fost crescut de bunici. După absolvirea şcolii primare în oraşul Slobozia, la vârsta de 17 ani s-a înscris voluntar, pentru satisfacerea serviciului militar, în Regimentul 2 Grăniceri din Brăila. Mobilizat în aceeaşi unitate, Pericle Diaconescu a participat la războiul pentru întregire statală şi na ională din anii 1916-1919, eviden iindu-se în luptele din vara anului 1917, când a fost rănit de o schijă de obuz la omoplatul drept. Pentru comportarea dârză şi curajoasă în lupte a fost avansat, succesiv, până la gradul de sergent şi decorat cu medalia „Bărbă ie şi Credin ă”, clasa a III-a. După demobilizarea armatei române, la data de 1 aprilie 1921, Pericle Diaconescu a lucrat ca mecanic la Atelierele C.F.R. Ploieşti-Triaj. În anii celui de al doilea război mondial Pericle Diaconescu a fost mobilizat pe loc, contribuind la transportul de produse petroliere necesare Flotilei 2 Avia ie de Vânătoare Târgşor, Regimentelor 7 şi 9 Artilerie Antiaeriană din Ploieşti şi altor unită i militare dislocate în Prahova. Din carne elul cu însemnări personale ale lui Pericle Diaconescu, păstrat de fiica sa, Florica Ghi ă, rezultă următorul episod: în ziua de 4 aprilie 1944, în timpul bombardamentului avia iei anglo-americane asupra Ploieştiului, a fost lovit un tren cu vagoane cisternă încărcate cu benzină. Mecanicul de locomotivă a fost omorât şi Pericle Diaconescu a detaşat vagoanele aprinse şi a condus trenul în afara zonei periculoase, salvând de la distrugere cartierul de locuin e Ploieşti Sud (trenul se afla garat pe linia de încărcare din incinta Rafinăriei „Astra Română”). Pericle Diaconescu a fost căsătorit cu Maria Nicolau, din mariajul lor rezultând trei copii: Dumitru (colonel, cu ultimul loc de muncă la Direc ia Infanterie şi Tancuri Bucureşti, decedat în anul 1990), Ioan (colonel în M.A.I., pensionar) şi Florica (func ionară în M.A.I., pensionară, căsătorită cu generalul de brigadă, în rezervă, Pavel Ghi ă).

Niciun comentariu: