16 noiembrie 2008

Sergent-major Radu BRATU

Radu Bratu s-a născut în anul 1908 în localitatea Golăşei (în prezent Lanurile) din jude ul Brăila. A satisfăcut stagiul militar în anii 1930-1932, în cadrul Regimentului 23 Infanterie Călăraşi. În anii 19391940 a executat mai multe concentrări de instruc ie în Regimentul 23 Infanterie. În noaptea de 21/22 iunie 1941 unitatea se afla în nordul Dunării, unde a primit ordinul pentru eliberarea fra ilor din Basarabia, cotropi i de Rusia Sovietică în iunie 1940.

În ziua de 22 iunie unitatea s-a deplasat la Isaccea, ocupând dispozitiv de luptă pe malul Dunării, până la data de 22 iulie. Conform ordinului Diviziei 10 Infanterie, căreia i se subordona, unitatea a trecut Dunărea la Ismail, pe teritoriul Basarabiei, unde a găsit oraşul „pustiu”. Popula ia civilă fusese evacuată, iar armata sovietică se retrăsese din oraş. Regimentul 23 Infanterie a înaintat spre Tatarbunar, a traversat, luptând, Limanul Nistrului, cu ajutorul bărcilor şi al pontoanelor, şi a ac ionat în Opera iunea militară Odessa. În infernul luptelor de la Odessa Radu Bratu a fost grav rănit în ceafă, scăpând cu via ă printr-o minune. A fost trimis în ară pentru asisten ă medicală. Pentru dârzenia şi curajul cu care a luptat a fost decorat cu medalia „Bărbă ie şi Credin ă“. După o îndelungată perioadă de refacere Radu Bratu a fost mobilizat, la aceeaşi unitate, şi a participat la luptele pentru eliberarea păr ii de nord a Transilvaniei, Ungariei şi Cehoslovaciei, încheierea războiului în Europa găsindu-l la 80 km sud de Praga. Unitatea s-a înapoiat în ară, pe jos, până la Oradea, şi de aici cu trenul. Radu Bratu are o fiică, care locuieşte în localitatea Golăşei, şi un fiu, Andrei, tată a trei copii.

Datele pentru realizarea acestui material au fost furnizate de nepotul sergentului-major Radu Bratu, Tudorel Bratu, respectat ofi er al armatei române, tată a doi copii: Ghiorghi ă (inginer, angajat al unei firme de distribu ie produse consumabile pentru calculatoare) şi Oana (studentă la Facultatea de Informatică din Bucureşti).

Niciun comentariu: