16 noiembrie 2008

Sergent-major Ion-Constantin BUGA

Ion-Costantin Buga s-a născut la 16octombrie 1919, în localitatea Fulga din jude ul Prahova. Părin ii săi, Ion şi Anica, i-au asigurat condi iile necesare să urmeze şcoala primară în localitatea natală. Venindu-i timpul satisfacerii stagiului militar, a fost încorporat, în ziua de 15 februarie 1941, în cadrul Regimentului 7 Doroban i Prahova, din Ploieşti.

După instruirea în cazarmă şi împrejurimile oraşului Ploieşti, precum şi la vest de Prut, IonCostantin Buga a fost însufle it de îndemnul transmis la radio, în noaptea de 21/22 iunie 1941, al generalului Ion Antonescu: „Ostaşi, vă ordon: Treceti Prutul!”, participând cu însufletire la luptele duse pentru eliberarea teritoriului Basarabiei.

După eliberarea Basarabiei, la data de 26 iulie 1941, soldatul Ion-Costantin Buga, făcând parte din Compania de Pionieri, a participat la luptele din opera iunea militară Odessa. Rănit grav, cu o invaliditate de 40%, la 28 august 1941, la Odessa, şi evacuat în spital, Ion-Costantin Buga a fost lăsat la vatră, la data de 19 august 1942, prin Procesul Verbal nr. 184, H. 75, al Comisiei Medico-Militare din Comandamentul 5 Teritorial Prahova. Era suferind de semianchiloză filioasă interfalangiană la degetele 2, 3 şi 4, mâna dreaptă, după rană de război, prin glon , la degetele 2-4. La data de 24 noiembrie 1942 a fost clasat invalid de război. A fost decorat cu medalia „Bărbă ie şi Credin ă” cu spade, clasa a 3-a, şi cu medalia „Crucea Comemorativă a celui de al doilea război mondial. 1941-1945”. Ion-Costantin Buga, astăzi în vârstă de 86 de ani, povesteşte:

„… în luptele pentru eliberarea Basarabiei îmi amintesc de ac iunile pe care le-a desfăşurat Regimentul 7 Doroban i Prahova la Orhei, apoi pe Valea Răutului, în continuare la for area Nistrului şi, mai ales, de rezisten a înverşunată a trupelor ruseşti în bătălia pentru Odessa, unde am fost rănit. Înainte de a fi rănit m-am angajat să execut o misiune de recunoaştere împreună cu al i camarazi. Fiind surprinşi de focul foarte puternic al inamicului, am fost grav rănit şi apoi evacuat la spital.”

Niciun comentariu: