16 noiembrie 2008

Sergent-major Constantin DĂNCESCU

Constantin Dăncescu s-a născut la data de 22 octombrie 1921, în localitatea Ceptura, din jude ul Prahova, localitate care a dat ării o seamă de personalită i printre care se înscriu generalul Octavian Georgescu, veteran al celor două războaie mondiale, generalul Constantin Degeratu şi colonelul-inginer Constantin Avram. Constantin Dăncescu a absolvit 7 clase primare în localitatea natală. În anul 1942 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar la Regimentul 89 Infanterie Braşov.

După efectuarea perioadei de instruc ie Constantin Dăncescu a fost mobilizat, la data de 20 iulie 1942, participând la opera iunile militare din Caucaz, Stepa Kalmukă, Stalingrad şi pe drumul de întoarcere pe frontul Moldovei (martie-august 1944). A fost avansat fruntaş (15.03.1943) şi apoi caporal (01.04.1944). În perioada 23 – 31 august 1944 a participat la dezarmarea trupelor germane, iar în perioada 15 septembrie – 25 octombrie, la eliberarea păr ii de nord a Transilvaniei.

Luptând pe teritoriul Ungariei până la Tisa, caporalul Constantin Dăncescu a fost mutat în cadrul Regimentului 30 Doroban i (Infanterie) Muscel şi a participat la luptele din nord-estul Ungariei, până la data de 18 decembrie 1944, şi la luptele din Cehoslovacia, până la data de 12 mai 1945. După înapoierea unită ii în ară caporalul Dăncescu a primit câteva concedii şi a participat la câteva concentrări şi, apoi, a fost lăsat la vatră la data de 4 ianuarie 1946.

Constantin Dăncescu s-a căsătorit, la 14 noiembrie 1948, cu Eufrosina Păsculescu, cu care are doi copii: Emil, profesor de matematică şi director al Şcolii nr. 29 din Ploieşti şi Magdalena, căsătorită Suliman, profesor de matematică, şi director adjunct al Şcolii „Matei Basarab”. Copiii iâau dăruit trei nepo i: Radu Dăncescu, student la Facultatea de Agronomie Bucureşti, Cornelia Dăncescu, studentă a Facultă ii de Limbi Străine Sibiu, şi Dan Suliman, student la Universitatea Politehnică Bucureşti. Venerabilul veteran a fost decorat cu medaliile: „Bărbă ie şi Credin ă”, „Eliberarea de sub jugul fascist” şi „Crucea Comemorativă a celui de al doilea război mondial. 1941-1945”.

Niciun comentariu: