16 noiembrie 2008

Sergent Ion HUHULEA

Ion Huhulea s-a născut în anul 1909, în satul Băl a i, comuna Ştioborăni, din jude ul Vaslui. Tatăl său, Nicolae, a participat la cel de-al doilea război balcanic (1913) şi la războiul pentru întregire teritorială şi na ională (1916-1919). Ioan Huhulea, Nică, cum îl alintau rudele şi prietenii, a absolvit şcoala primară în localitatea natală. Până la încorporarea în armată a lucrat în gospodăria părintească, alături de părin i, având suficient pământ şi mijloace de lucru. Îl înlocuia uneori pe tatăl său de la anumite lucrări, întrucât acesta îndeplinea şi sarcini administrative, inclusiv aceea de primar la primăria Bouşori, prin alternan ă cu Gheorghe Burghelea (în anii 19251939 această localitate a func ionat cu statut de comună, subordonând administrativ satele Bouşori, Valea Siliştei şi Băl a i). După 1939 satele Valea Siliştei şi Băl a i s-au înapoiat la comuna Ştioborăni, iar satul Bouşori a fost subordonat comunei Soleşti. În anii 1931-1933 Ion Huhulea a satisfăcut stagiul militar, în cadrul Regimentului 25 Doroban i (Infanterie) „Constantin Prezan” Vaslui. Lăsat la vatră Ion Huhulea s-a căsătorit, în anul 1934, cu Ecaterina Dărescu, fiica familiei Constantin şi Maria Dărescu, din Satul Valea Siliştei. Din mariajul lor s-a născut, în anul 1935, Gheorghe Huhulea. În perioada 1939-1940 Ion Huhulea a executat mai multe concentrări pentru completarea instruc iei. Mobilizat, la data de 22 iunie 1941, caporalul Ion Huhulea a comandat Grupa 1 din Plutonul 1 Puşcaşi, Compania 2, Batalionul nr. 2, Regimentul 25 Doroban i „Constantin Prezan” Vaslui, subordonat Diviziei 15 Infanterie şi Corpului 3 Armată, în luptele pentru eliberarea Basarabiei. Unitatea a trecut Prutul la data de 5 iulie 1941 şi a desfăşurat ac iuni de luptă pe direc ia Nem eni şi Lăpuşna. Prin lupte îndârjite, ostaşii unită ii au ajuns în zona Bujos, Cătălui. După data de 16 iulie unitatea a depăşit Platoul Corneştilor, ajungând la şoseaua Ialoveni - Chişinău. Ostaşii unită ii au participat la eliberarea oraşului Chişinău, la data de 16 iulie 1941, ac ionând în continuare pe direc ia Căuşani - Tighina, unde au săvârşit minunate fapte de eroism. După eliberarea Basarabiei, ostaşii unită ii au participat la Opera iunea Odessa, dând crâncene lupte la Grigoriopol, Catargi, Cubanca, Bălăceanca, Bujalâc, Griduikcvka şi Krimidovka. În luptele de la nord-vest de Odessa Ion Huhulea a fost grav rănit şi apoi a dispărut, la data de 10 octombrie 1941.

Avansat sergent, post-mortem, Ion Huhulea a fost decorat cu medaliile „Bărbătie şi Credintă” şi „Serviciul Credincios”. Fiul său, Gheorghită Huhulea, a crescut şi s-a format ca om de nădejde cu ajutorul mamei şi al părintilor ei, reuşind să absolve Liceul Industrial de Mecanică din Iaşi şi să obtină diploma de tehnician, specialitatea scule şi dispozitive. A lucrat în prestigioasa Fabrică de Rulmenti din Bârlad şi apoi la Uzina Mecanică din Vaslui.

După satisfacerea stagiului militar a fost curtat să se activeze în armată, deoarece absolvise şcoala divizionară. A refuzat şi s-a oprit la gradul de căpitan în retragere. S-a căsătorit cu Elena, de profesie tehnician, şi au doi copii: Mihaela, absolventă a Facultă ii de Chimie din Iaşi, salariată la Fabrica de Rulmen i Bârlad, şi Iulian, absolvent al Facultă ii de Electronică din Iaşi. Gheorghită ar dori să ştie unde este înmormântat tatăl, însă nimeni nu-l poate ajuta. La fel ca foarte multi români, Gheorghită poartă doliul permanent pentru tatăl său, care nu s-a mai înapoiat dintr-un război pustiitor şi condamnat de istorie.

Niciun comentariu: