16 noiembrie 2008

Sergent Gheorghe SĂLĂVĂSTRU

Gheorghe Sălăvăstru s-a născut la data de 15 aprilie 1910, în satul Valea Siliştei, comuna Ştioborăni, din jude ul Vaslui.

Părin ii săi, Gheorghe şi Maria, l-au ajutat să studieze patru clase şi să înve e meseria de croitor, care i-a folosit pentru a-şi întemeia o familie şi a-şi creşte, în spiritul cinstei şi al demnită ii, fiul şi cele trei fiice: Midania (născută în 1935, contabil, în prezent pensionară, căsătorită cu colonelul Ion Toderică, cu domiciliul în Roman), Dorina (născută în 1940, gospodină în Satul Nou, comuna Soleşti), Veronica (născută în 1943, inginer agricol, cercetător ştiin ific la Sta iunea Experimentală Agricolă Fundulea) şi Gheorghe (născut în 1947, mecanic agricol, singurul dintre copii care a rămas în satul Valea Siliştei, în casa părintească, pe care a refăcut-o).

Nenea Gheorghe, omul care „a îmbrăcat” sute de oameni, bătrâni şi tineri, a satisfăcut stagiul militar la Regimentul 7 Vânători Infanterie Gala i, în perioada 1932-1933. A fost concentrat şi mobilizat pentru a participa la război, lăsându-i so iei sarcina de a îngriji şi creşte primele două fiice (Midania şi Dorina).

A participat la luptele de eliberare a Basarabiei, între 22 iunie – 26 iulie 1941, în func ia de comandant de grupă puşcaşi din Plutonul 1, Compania 2, Batalionul 1, Regimentul 25 Doroban i Vaslui. Gheorghe Sălăvăstru s-a remarcat în luptele purtate în localită ile Nem eni, Lăpuşna, Bujos şi Cătălui. A contribuit la eliberarea oraşelor Chişinău, Căuşani şi Tighina. În perioada 1 august – 16 octombrie 1941 ostaşii Regimentului 25 Doroban i au participat la luptele de la Opera iunea Odessa, remarcându-se la Grigoriopol, Catargi, Cubanca, Bujalâc şi Krimidovka. La data de 27 octombrie 1941 unitatea s-a înapoiat la Vaslui, concentra ii, inclusiv Gheorghe Sălăvăstru, fiind lăsa i la vatră. După lăsarea la vatră Gheorghe Sălăvăstru a muncit pentru a depăşi greută ile ivite din cauza războiului, dar şi pe cele datorate secetei nemiloase din anul 1946. Pentru participarea la război a fost decorat cu medaliile militare „Bărbă ie şi Credin ă” şi „Crucea Comemorativă a celui de al doilea război mondial. 1941-1945”.

Niciun comentariu: