17 noiembrie 2008

Sergent Gheorghe MARIN

S-a născut în anul 1909 în comuna Greci, jude ul Tulcea. În localitate este cunoscut şi sub numele de Gheorghe Stoicu. Gheorghe Marin a satisfăcut stagiul militar, în anii 1931-1932, în Regimentul 33 Doroban i Tulcea. A participat la războiul de reîntregire statală şi na ională, contribuind la eliberarea Basarabiei. Unitatea s-a înfiin at în anul 1883 sub denumirea de Batalionul de Doroban i Tulcea. În anul 1888 batalionul s-a transformat în Regimentul 33 Doroban i (Infanterie Teritorială) Tulcea. Unitatea a fost subordonată în 1916 Diviziei 10 Infanterie Brăila. La începutul războiului de întregire statală şi na ională Divizia 10 Infanterie, inclusiv Regimentul 33 Infanterie, a făcut parte din rezerva strategică, împreună cu Divizia 15 Infanterie, fiind subordonate Corpului 5 Armată (erau dispuse în zona Crevedia – Fălcoianca – Cre uleşti – Brătuleşti – Tâncăbeşti). După participarea la luptele din zona Bucureşti – Neajlov, din toamna anului 1916, Regimentul 33 a fost retras, împreună cu celelalte unită i din Divizia 10 Infanterie, în zona Brăila. În vara anului 1917 Regimentul 33 Infanterie a participat, împreună cu celelalte unită i din Divizia 10 Infanterie, la luptele de la Mărăşeşti, remarcându-se în luptele de la Răzoare şi viile Negroponte. Datorită eroismului şi vitejiei cu care au luptat ostaşii la Mărăşeşti, drapelul de luptă al diviziei a fost decorat cu ordinul „Mihai Viteazul”, clasa a III-a. Regimentul a participat şi la cel de al doilea război mondial (1941-1945), contribuind la eliberarea sudului Basarabiei şi în luptele de Odessa şi din Caucaz. Sergentul Gheorghe Marin a fost căsătorit şi a avut doi copii: Paulina-Ecaterina (căsătorită Stere, este medic O.R.L. în Brăila) şi Mihai Marin (inginer, directorul Astral S.A. din Ploieşti, care are două fiice: Monica, arhitect, şi Mihaela, jurist).

Niciun comentariu: