16 noiembrie 2008

Sergent Gheorghe CHIRIEŞ

Trecuseră 10 ani de la câştigarea independen ei de stat a României când tinerii însură ei Andrei şi Maria au adus pe lume, la data de 17 aprilie 1887, în frumoasa comună Călugăra (azi Măgura), din jude ul Bacău, pe Gheorghe Chirieş. În familia Chirieş s-au mai născut doi fra i şi trei surori, care au fost crescu i în spiritul dragostei de ară, al cinstei şi hărniciei. Gheorghe Chirieş a urmat cursul primar în Bacău şi apoi şcoala de ucenici în meseria de dulgher, şcoală pe care a absolvit-o în anul 1903.

Până în anul 1909 a lucrat la diferi i patroni din oraşul Bacău, după care a fost încorporat, pentru satisfacerea serviciului militar, în cadrul Regimentului 27 Infanterie Bacău. Datorită deteriorării situa iei politico-militare din Europa, tânărul ostaş a slujit patria sub drapel timp de 10 ani. În perioada 1909-1913 a fost militar în termen la Regimentul 27 Infanterie Bacău. În 1913 a participat, cu Regimentul 27, la cel de al doilea război balcanic. Începând cu 1916 a participat la războiul pentru întregirea neamului românesc, cu Regimentul 67 Infanterie Bacău (dublura Regimentului 27 Infanterie), fiind rănit, în anul 1916, la Târgu Ocna, şi în anul 1917, la Oituz.

A fost desconcentrat la data de 4 iunie 1919, cu gradul de sergent. Pentru participarea la campaniile militare din timpul celor două războaie, sergentul Gheorghe Chirieş a fost decorat, de către regele Carol I, cu medalia „Avântul ării”, pentru Campania din 1913, şi, de către regele Ferdinand I, cu medalia „Crucea Comemorativă a războiului 1916-1918”, cu baretele Carpa i, Târgu Ocna. Lăsat la vatră Gheorghe Chirieş s-a angajat în meseria de tâmplardulgher la Reviziile de vagoane C.F.R. Roman, Paşcani şi Bacău, pensionându-se la data de 1 mai 1944. După ieşirea la pensie, fiind apreciat ca un bun meseriaş, Gheorghe Chirieş a fost angajat, până în anul 1965 la diferite întreprinderi de construc ii din localită ile Oneşti, Comăneşti, Moineşti şi Bacău. Gheorghe Chirieş s-a căsătorit în anul 1927 şi a avut patru copii, dintre care doi, un fiu şi o fiică, încă mai trăiesc. Corneliu Chirieş, fiul său, colonel în retragere, s-a născut la data de 15 noiembrie 1928, în oraşul Bacău şi s-a dedicat carierei militare. După ce a absolvit Şcoala primară nr. 2 Bacău, în 1940, a urmat gimnaziul în localitatea Hălăuceşti, lângă Roman, până în anul 1944. Din cauza timpurilor grele a întrerupt cursurile la gimnaziu şi, până în anul 1946, a lucrat, împreună cu tatăl său, pe unele şantiere de construc ii.

În anul 1946 s-a înscris la Liceul „Ferdinand I”, din Bacău, pe care l-a absolvit, cu bacalaureat, în anul 1950. În anul 1953 a absolvit Şcoala Divizionară şi Şcoala Militară de Ofi eri Infanterie, cu gradul de locotenent. Tânărul ofi er şi-a început cariera militară la Şcoala Militară de Ofi eri „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, în calitate de lector. În anul 1957 locotenentul Corneliu Chirieş a fost mutat, la cerere, la Centrul de Instruc ie Echipaje Tancuri şi Autotunuri din Bacău, îndeplinind diferite func ii în Statul Major al unită ii. În anul 1965, cu prilejul reînfiin ării Şcolii Militare de Ofi eri Rezervă Bacău, ofi erul a fost cooptat în colectivul de şcolarizare a absolven ilor de învă ământ superior civil, cu durata de 6 luni. Până în 1970 a lucrat în Statul Major. Din 1970 a îndeplinit func iile de lector şi lector şef la Catedra de Ştiin e Sociale, unde a predat Cursul de Istorie Militară. În timpul activită ii desfăşurate a urmat cursuri de specializare şi perfec ionare a pregătirii la Şcoala Militară din Sibiu, Centrul de Instruc ie Infanterie Făgăraş şi la Academia Militară din Bucureşti. În întreaga activitate militară ofi erul a fost apreciat cu calificativul „foarte bine” şi a fost decorat cu ordinul şi medalia „Meritul Militar” clasele a III-a, a II-a şi I-a. Internat în spital, în anul 1978, a fost supus la două opera ii chirurgicale şi a fost pensionat la vârsta de 57 de ani. În perioada 1975-1990 a condus Cursul de Ghizi al B.T.T. Bacău.

Începând cu anul 1992 colonelul Corneliu Chirieş îndeplineşte func ia de preşedinte al filialei Bacău a Asocia iei Na ionale „Cultul Eroilor”, fiind apreciat şi stimat pentru activitatea de cinstire a eroilor neamului. Ca o încununare a eforturilor sale a fost decorat, la data de 1 decembrie 2004, de către preşedintele ării, cu ordinul „Meritul Cultural, în grad de cavaler, categoria F, pentru promovarea culturii”.

Niciun comentariu: