16 noiembrie 2008

Plutonier Toma POPESCU

Toma Popescu s-a născut la data de 15 iunie 1924 în comuna Independen a, din jude ul Gala i, localitate cu rezonan ă istorică, care poartă această denumire prin hotărârea adoptată de locuitorii localită ii în amintirea actului de independen ă săvârşit la data de 9 mai 1877 şi a jertfelor bărbatilor de pe aceste meleaguri în luptele de la Grivita, Plevna, Rahova, Smârdan şi Vidin (pe teritoriul jude ului sunt localităti ce poartă aceste denumiri).

Părin ii lui, Nicolae, preot, şi Gherghina, presviteră, şi-au canalizat eforturile pentru instruirea sa în domeniul religiei ortodoxe. După absolvirea cursurilor şcolii primare, în localitatea natală, s-a înscris la Seminarul Ortodox din Chişinău, urmând cursurile acestei şcoli, frecventată de tineri din Moldova, în perioada 1934-1940.

Ca urmare a ocupării samavolnice a Basarabiei, la data de 29 iunie 1940, a absolvit ultimele două clase în cadrul Seminarului Ortodox Român. Pătruns de responsabilitatea care revenea tinerilor în privin a apărării patriei, adolescentul Toma Popescu a urmat Şcoala de Planorism de la Caracal şi Şcoala de Zbor cu motor de la Pipera, din vara anului 1942 şi până în toamna anului 1943. După absolvirea acestor şcoli a fost încorporat în cadrul Flotilei a 3-a Avia ie Vânătoare Gala i şi a urmat un curs, cu durată redusă, de pilo i militari. Brevetat pilot militar, Toma Popescu a participat la luptele de contracarare a avioanelor inamice, care atacau zonele „sensibile” Bucureşti şi Prahova.

Întrucât avea în S.U.A. pe unchiul său, arhimandritul Ioachim Popescu, la data de 30 noiembrie 1944 Toma Popescu a fost îndepărtat din armată. Fiind absolvent de seminar teologic ortodox, statut coroborat cu nevoia de preo i în mediul rural, Toma Popescu s-a căsătorit cu Ada Zaharia, fiica profesorului Antonie Zaharia, din satul Taula, comuna Onceşti, din jude ul Bacău, şi a fost hirotonisit preot în anul 1947. A fost numit preot-paroh la biserica din satul Bărboasa, jude ul Bacău, pe care a păstorit-o până în anul 1965. A muncit cu multă dăruire, reuşind, cu concursul enoriaşilor, să restaureze biserica şi cimitirul din satul Bărboasa, precum şi şcoala din satul Perjului. A contribuit la construirea unui pod peste pârâul Frunteşti şi la ridicarea clopotni ei din satul Bărboasa. Din ini iativa Asocia iei Na ionale „Cultul Eroilor”, filiala Bacău, al cărui membru activ este, preotul Toma Popescu, cu concursul familiei Dănu210 Voicu, a transferat

Monumentul Eroilor din satul Perjului, profanat în anul 1946, în cimitirul bisericii Bărboasa, şi l-a restaurat. În anul 1965 Toma Popescu s-a transferat în localitatea natală, Independen a, unde a slujit cu multă credin ă biserica şi enoriaşii, în calitate de preot-paroh. Fire studioasă şi ambi ioasă, preotul Toma Popescu a urmat în perioada 1965-1970, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, cursuri fără frecven ă. În localitatea Independen a s-a ocupat de restaurarea bisericii şi a celor două cimitire existente. Tot el a adunat materialele necesare pentru construirea Monumentului Eroilor din curtea bisericii, finalizat şi sfin it în anul 2001. Preotul Toma Popescu s-a pensionat şi s-a stabilit în Bacău, în anul 1990. În calitate de preot pensionar oficiază slujbe religioase la bisericile din localitate şi la monumentele eroilor, în colaborare cu filiala Bacău a Asocia iei Na ionale „Cultul Eroilor”.

Talentat şi pasionat de sculptură, preotul Toma Popescu a realizat zeci de icoane şi portrete de sfin i şi voievozi, care se găsesc la Biserica Militară „Sfântul Gheorghe şi Eroii Neamului”, la Centrul de Avia ie Militară, la Prefectura Bacău, la Consiliul Jude ean Bacău, la Muzeul de Istorie şi Arheologie din Bacău, la Liceul şi Casa Memorială „George Apostu”, în biserici şi în unită i militare din oraşul Bacău. A făcut dona ii Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române şi Papei Ioan Paul al II-lea. Pentru bogata activitate desfăşurată în calitate de preot, de participant la luptele purtate pentru apărarea patriei, de veteran de război, dar şi de păstor spiritual al Asocia iei Na ionale „Cultul Eroilor”, filiala Bacău,

Toma Popescu a fost onorat cu numeroase diplome şi medalii. Printre distinc iile primite se numără: medalia „Crucea Comemorativă a celui de-al doilea război mondial. 1941-1945”, Diploma de Onoare a comunei Independen a din jude ul Gala i, Diploma de Onoare a Asocia iei Na ionale „Cultul Eroilor”, medalia comemorativă „Ştefan cel Mare şi Sfânt” a Asociatiei Na ionale „Cultul Eroilor”.

Niciun comentariu: