16 noiembrie 2008

Plutonier-major Dumitru NICA

Dumitru Nica s-a născut la data de 14 ianuarie 1909 în localitatea Brădeşti, din jude ul Dolj. A avut trei fra i şi o soră. După absolvirea şcolii primare din localitatea natală a lucrat, până la majorat, în gospodăria părintească. Încorporat la data de 18 februarie 1931 la Regimentul 14 Obuziere din Craiova, Ştefan Nica a încheiat stagiul militar la data de 13 octombrie 1932, cu gradul de caporal.

După întoarcerea acasă, la îndemnul tatălui s-a înscris la Şcoala Militară de Subofi eri Artilerie din garnizoana „Mihai Bravu”, pe care a absolvit-o, cu rezultate bune, la data de 1 noiembrie 1933, clasându-se al 20-lea din cei 50 de elevi. A fost avansat la gradul de sergent-major şi numit comandant de sec ie în cadrul Regimentului 2 Artilerie unde a instruit, până în anul 1938, ostaşii repartiza i la sec ia pe care o comanda.

În perioada noiembrie 1938 - octombrie 1943, proaspătul plutonier Ştefan Nica a îndeplinit func iile de subşef instruc ie şi subşef cu administra ia bateriei din Regimentul 1 Artilerie Grea. La 15 octombrie 1943, abia înapoiat de pe front, a fost numit subofi er cu administra ia în Şcoala Militară de Ofi eri în Rezervă nr. 2 Bacău, achitându-se în mod conştiincios de atribu iunile de serviciu. În lunile noiembrie şi decembrie 1944 a îndeplinit func ia de secretar la Biroul Mobilizare al Cercului Teritorial Dolj. De la data de 1 ianuarie 1945 şi până la 30 iunie 1945 subofi erul a îndeplinit „foarte bine” atribu iunile de plutonier cu administra ia în cadrul Liceului Militar „Dimitrie Sturdza” din Craiova.

Avansat la gradul de plutonier-major, Ştefan Nica a fost mutat, la data de 1 iulie 1945, la Cercul Teritorial Dolj, îndeplinind „foarte bine” func ia de secretar al Biroului Ofi eri Rezervă. În perioada 20 februarie 1948 - 20 februarie 1950, plutonierulmajor Ştefan Nica a îndeplinit „foarte bine” func ia de gestionar şi comandant de pluton la Depozitul Armament nr. 1. Începând cu data de 20 februarie 1950 şi până la data de 15 noiembrie 1952, subofi erul Ştefan Nica a îndeplinit func ia de mânuitor de armament la Depozitul Regional de Armament nr. 2. Mutat, la 16 noiembrie 1952, la Depozitul 783 Armament, plutonierul-major Dumitru Nica a îndeplinit „bine” func iile de ofi er de serviciu la Postul de Control, comandant pluton transport şi şef Sec ie Atelierul nr. 1. La data de 1 aprilie 1954 subofi erul a fost mutat la Atelierul Regimentului Artilerie nr. 1, îndeplinind succesiv func iile de maistru optician, şeful pazei contra incendiilor şi maistru şef armament.

Conform ordinului eşaloanelor superioare, plutonierul-major Ştefan Nica a fost trecut în rezervă, pentru limită de vârstă, cu drept de pensie, începând cu data de 1 februarie 1956. Ştefan Nica s-a căsătorit, în anul 1927, cu Maria Miu, împreună având doi băie i: Nicolae, născut în 1939, inginer, şi Marin, născut în anul 1942, colonel inginer în rezervă. Plutonierul-major Ştefan Nica a fost decorat cu medaliile: „Bărbă ie şi Credin ă”, cu spade, clasa a III-a, „Serviciul Credincios cu spade”, clasa a II-a, „Eliberarea de sub jugul fascist”, „Meritul Militar”, clasa I-a.

Niciun comentariu: