16 noiembrie 2008

Plutonier-major Neculai MITESCU

Neculai Mitescu s-a născut la data de 12 ianuarie 1919 în localitatea Miteşti, comuna Miroslăveşti, jude ul Iaşi. Fiind primul născut în familia de harnici agricultori care a dat ării 12 copii, Neculai Mitescu a în eles, încă din anii copilăriei, că numai prin muncă se va putea realiza în via ă şi îşi va putea ajuta fra ii şi surorile mai mici. A absolvit şapte clase în localitatea natală şi a urmat, timp de 3 ani, cursurile Şcolii de Căi Ferate din Iaşi. A lucrat la Căile Ferate Române, în calitate de conductor şi şef de tren, timp de 40 de ani. În anul 1939 Neculai Mitescu a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar la Regimentul 1 Artilerie Gardă, îndeplinind func ia de ochitor la tun.

Concentrat, în anul 1941, la Regimentul 4 Artilerie, a participat la luptele de eliberare a nordului Bucovinei, la sfârşitul lunii iunie 1941 şi la opera iunile militare din Caucaz, fiind luat prizonier de război în luna februarie 1943 de trupele ruseşti. Neîmpăcându-se cu regimul aspru de deten ie şi dând dovadă de foarte mult curaj, în luna octombrie 1943, când a primit aprobare să meargă la toaletă, a evadat din lagăr. Cu ajutorul unui localnic din Oranki s-a ascuns, trei zile şi trei nop i, într-o glugă de coceni. Aceşti oameni minuna i i-au dat haine şi apoi, asumându-şi riscuri deosebite, a ajuns la familia sa, în Miteşti, în ajun de Crăciun 1943. După trei zile s-a prezentat la Partea Sedentară a Regimentului 4 Artilerie. Pentru curajul şi dârzenia dovedite în luptele de eliberare a Basarabiei, Neculai Mitescu a fost decorat cu medalia „Crucea Serviciului Credincios”, cu spade, clasa a III-a. De asemenea, în Caucaz a fost decorat, de două ori, cu medaliile germane „Crucea de Fier” şi „Winterschlacht im Osten 1941-1942”, precum şi cu medalia „Cruciada împotriva Comunismului”, acordată de Corpul de Munte (Regimentul 4 Artilerie). În luna mai 1944 Neculai Mitescu, avansat la gradul de sergent, a fost vărsat la Regimentul 11 Artilerie şi a participat la luptele din Moldova, apoi la cele pentru eliberarea păr ii de nord a Transilvaniei, a Ungariei şi a Cehoslovaciei, remarcându-se în mod deosebit în luptele de la Carei, Salgotarjan, Banska Bistrita şi Brno.

Trecut în rezervă, în septembrie 1945, cu gradul de sergent, Neculai Mitescu s-a angajat la Căile Ferate Române, unde a îndeplinit atribu iunile pe care şi le-a însuşit în Şcoala C.F.R. din Iaşi. S-a căsătorit, în anul 1947, cu Doina Diaconescu şi au trăit în locuin a de pe strada Locomotivei, nr. 4, din Ploieşti. Au avut şase fete, pe care le-au ajutat să urmeze cursurile unor licee şi cele ale învă ământului superior. Singurul băiat, venit al şaselea pe lume, a îmbră işat cariera militară, servind armata în condi ii de pace, în calitate de maistru militar la artileria antiaeriană.

Neculai Mitescu a fost avansat, în rezervă, la gradele de sergentmajor, plutonier şi plutonier-major şi a mai fost decorat cu medaliile „Eliberarea de sub jugul fascist” şi “Crucea Comemorativă a celui de al doilea război mondial. 1941-1945 “. A trecut în nefiin ă în anul 2000, fiind regretat de familie şi prieteni, cărora le-a oferit un bun exemplu de muncă, cinste şi demnitate.

Date culese de la profesoara Elisabeta Popa, fiica veteranului.

Niciun comentariu: