17 noiembrie 2008

Plutonier-major Ioan DUMBRAVĂ

S-a născut la data de 1 august 1914 în pitoreasca localitate montană Doroteia, jude ul Câmpulung-Moldovenesc (azi jude ul Suceava). Părin ii săi, Nicolae şi Ioana, oameni harnici şi gospodari, au avut patru copii: Ioan, Vladimir, Floarea şi Veronica. Ioan (Ni ă, cum îi spuneau rudele şi prietenii) a avut înclina ii spre carte, absolvind cu rezultate bune şapte clase în localitatea natală.

Până la vârsta majoratului şi-a ajutat părin ii la muncile din gospodărie. Venindu-i timpul satisfacerii serviciului militar, Ioan Dumbravă a fost încorporat, la data de 20 aprilie 1936, la Centrul de Instruc ie nr. 4 Jandarmi Cernău i. La data de 22 februarie 1937 a fost mutat la Legiunea de Jandarmi Bucureşti, Forma ia Căilor Ferate Române, unde a îndeplinit misiuni de pază şi ordine. După trei luni a fost readus la Centrul de Instruc ie nr. 4 Jandarmi Cernău i. Perseverent, disciplinat şi politicos în rela iile cu şefii şi camarazii săi, soldatul Ioan Dumbravă a fost avansat la gradul de fruntaş, la data de 1 octombrie 1938. Ca urmare a apari iei pe cerul Europei a norilor negri ai celui de al doilea război mondial, la data de 1 aprilie 1939 fruntaşul Ioan Dumbravă a fost concentrat, pentru completarea instruc iei, la Legiunea de Jandarmi „Someş” Cluj. După numai o lună petrecută la Cluj a fost mutat la Legiunea de Jandarmi din oraşul Suceava. Obligativitatea cedării de către România a unor teritorii din trupul ării, în vara anului 1940, către Uniunea Sovietică (Basarabia, inutul Her ei, partea de nord a Bucovinei), Ungaria (partea de nord a Transilvaniei) şi Bulgaria (Cadrilaterul) a îndurerat profund poporul român şi pe to i ostaşii armatei române.

În aceste circumstan e sumbre, fruntaşul Ioan Dumbravă a fost mobilizat, la data de 26 iunie 1940, în ziua când guvernul Uniunii Sovietice a adresat guvernului României prima Notă Ultimativă de cedare a Basarabiei.

Demobilizat în octombrie 1940, Ioan Dumbravă a fost concentrat, la data de 22 februarie 1941, şi apoi mobilizat, la 20 iunie 1941, în cadrul Legiunii de Jandarmi Suceava. Avansat la gradul de caporal a participat la luptele de eliberare a păr ii de nord a Bucovinei. În ziua de 1 septembrie 1941 a fost mutat la Inspectoratul de Jandarmi Cernău i, unde a îndeplinit misiuni de pază şi asigurare a ordinii publice. De la data de 1 noiembrie a fost mutat la Compania 86 Poli ie Odessa, unde a îndeplinit misiuni de asigurare a ordinii publice şi întocmirea documentelor de eviden ă, în calitate de furier la Biroul Eviden ă Grada i-Solda i. Avansat la gradul de sergent, Ioan Dumbravă a fost mutat la Centrul de Instruc ie nr. 3 Jandarmi Iaşi, îndeplinind func ia de furier la Biroul Eviden ă Grada i-Solda i până la mutarea la Inspectoratul de Jandarmi Suceava, la data de 9 octombrie 1946. Refuzând propunerea de angajare în armată a fost trecut în rezervă, cu gradul de sergent. În anul 1941 a fost decorat cu medalia „Bărbă ie şi Credin ă”, cu panglică, clasa a III-a, şi în anul 1995 cu medalia „Crucea Comemorativă al celui de al doilea război mondial. 1941-1945”. Asocia ia Na ională a Veteranilor de Război l-a ajutat să fie avansat până la gradul de plutoniermajor, să primească pământ şi pensie de veteran de război. Ni ă Dumbravă s-a căsătorit, la data de 17 martie 1945, cu Paraschiva Băi an, din Zahareşti, comuna Stroieşti, jude ul Suceava, împreună având un fiu, Dumitru, şi o fiică, Elena. Om harnic, Ni ă Dumbravă a lucrat în calitate de oficiant poştal şi poştaş la Oficiul Poştal Stroieşti. În orele libere şi-a lucrat pământul, împreună cu so ia sa, şi ea fostă oficiant poştal la Oficiul Poştal Stroieşti. Dumitru Dumbravă (Dănu pentru cei apropia i), pensionar militar (fost maistru militar principal), este căsătorit cu Maria Simion (şef Serviciu Pre uri la Fabrica de Sticlă Suceava).

Din prima căsnicie, cu Elena, Dănu are trei copii: Ionu , absolvent al Conservatorului de Muzică, Daniela, absolventă a Academiei de Ştiin e Economice, şi Alina, absolventă a Conservatorului de Muzică. Elena Boaru, fiica so ilor Dumbravă, inspector la Starea Civilă a Consiliului Jude ean Suceava, a fost căsătorită cu regretatul inginer agronom Mircea Boaru, decedat în luna noiembrie a anului 2005. Împreună au avut o fiică, Daniela, actualmente consilier juridic principal la Prefectura Suceava.

Plutonierul-major Ioan Dumbravă a decedat în ziua de 27 martie 2006, cernind sufletele rudelor şi prietenilor. În ultima poezie, scrisă în ziua de 3 ianuarie 2006, intitulată „Un gând la despăr ire”, îşi anun ă trecerea în lumea veşnică:

Foaie verde solzi de peşte, Omu-n lume cât trăieşte Critică şi duşmăneşte Tot la rele se gândeşte. Nu gândeşte omul bine Că moartea pe furiş vine. Nu te-ntreabă dacă po i, Că moartea vine la to i. Î i laşi casă, î i laşi sat, Degeaba te-ai zbuciumat. Pe pământ cât ai stat, Foarte mult te-ai consumat. De eşti bogat sau sărac, Moartea soseşte în prag. De eşti rău sau hain, Bătrâne ele tot vin. Că aşa-i lumea făcută, Omul plecat se uită. Dacă ai fost bun pe pământ, Rudele şi prietenii vor veni la mormânt. La zile de sărbătoare, Vor pune lumânare şi floare. Ce-i pe care i-ai iubit, Şi de ei te-ai despăr it. Omul este ca ceara, Şi zăpada primăvara. Bate vântul, se topeşte Şi în scurt timp nu mai este.

Niciun comentariu: