17 noiembrie 2008

Plutonier-major Ioan BORDEA

S-a născut la data de 31 martie 1923 în oraşul Comăneşti, jude ul Bacău. A urmat şcoala primară şi şcoala de ucenici în Comăneşti. În perioada anilor 1941 - 1944 a fost salariat la Fabrica de Cherestea şi la Remiza C.F.R. din Comăneşti.

La data de 12 aprilie 1944 Ioan Bordea a fost încorporat, pentru satisfacerea stagiului militar, la Batalionul 18 Vânători de Munte, care atunci se afla în garnizoana Târgu Ocna. După perioada de intruc ie Ioan Bordea a fost mutat la Batalionul 3 Pontonieri. Înapoiat de pe front, batalionul se afla pentru refacere în satul Salcia, comuna Slătioara (în apropiere de oraşul Slatina). După 23 august 1944 unitatea a fost trimisă în Transilvania, unde a participat la luptele duse pentru eliberarea păr ii de nord a Transilvaniei. De la 25 octombrie şi până la 30 noiembrie 1944 unitatea a participat la eliberarea Ungariei şi apoi a fost trimisă în ară, pentru refacere şi reorganizare. În conformitate cu prevederile Conven iei de Armisti iu, efectivele unită ii au fost vărsate la alte unită i militare. Caporalul Ioan Bordea a fost mutat în Şcoala Militară de Ofi eri Geniu din Bucureşti, la Atelierul de Repara ii Armament şi apoi, în luna decembrie 1944, a fost avansat la gradul de sergent şi lăsat la vatră. Revenit acasă Ioan Bordea a lucrat în diferite întreprinderi din Comăneşti. În anul 1950 a fost scos din produc ie şi numit activist cultural şi sportiv la Comitetul Orăşenesc Comăneşti.

În anul 1953 Ioan Bordea a ieşit la pensie, stabilindu-se în municipiul Bacău. S-a căsătorit prima oară în anul 1949 şi apoi, în urma decesului so iei, s-a recăsătorit, în anul 1977. Veteranul Ioan Bordea a fost decorat cu medalia „Eliberarea de sub jugul fascist” şi medalia „Crucea Comemorativă a celui de al doile război mondial. 1941-1945”. Este membru al Asocia iei Na ionale „Cultul Eroilor”, Filiala Bacău.

Niciun comentariu: