16 noiembrie 2008

Plutonier-major Dumitru HULEA

Dumitru Hulea s-a născut la 18 noiembrie 1921 în Tulcea. A absolvit şcoala primară şi liceul din Tulcea. A fost încorporat, la data de 24 februarie 1942, la prestigiosul Regiment 12 Doroban i Infanterie „Cantemir” din Bârlad. Efectuând perioada de instruc ie a fost mobilizat, la 8 august 1942 în Compania 15 Antitanc din Regimentul 12 Doroban i „Cantemir”, şi a participat la opera iunile militare de la Cotul Donului.

În ziua de 19 noiembrie 1942 a început contraofensiva armatei sovietice. Aceasta, având ca aliat „generalul iarnă”, superioară din punct de vedere al dotării cu mijloace de luptă şi dispunând de un mare număr de oameni, a pricinuit pierderi mari armatelor germane, române, italiene şi maghiare. În ziua de 19 noiembrie 1942 Dumitru Hulea a căzut prizonier şi a fost dus în lagărul de prizonieri Oranki, unde a suferit rigorile impuse de învingători. A refuzat să se înscrie în Divizia de Voluntari „Tudor Vladimirescu“ şi a fost eliberat din lagăr în februarie 1946. S-a prezentat la Cercul Militar Teritorial Tulcea, la data de 8 februarie 1946, şi a fost trecut în rezervă. După înapoierea din război s-a remarcat prin tenacitate şi perseveren ă, reuşind să-şi încheie studiile la Facultatea de Piscicultură din Gala i. A lucrat în calitate de inginer, director şi inspector în cadrul Întreprinderilor Piscicole Brăila şi Măcin. Dumitru Hulea s-a căsătorit, în 1947, cu Ştefanida Luca, cu care a avut doi copii. Nastasia, născută la 30 octombrie 1948, la Brăila, absolventă a Facultă ii de Fizică şi Chimie din Gala i, este profesor şi director al Şcolii „Matei Basarab” din Ploieşti şi este căsătorită cu profesorul Tomescu; are un băiat, Nicolae-Lauren iu Tomescu (inginer, directorul unei şcoli de informatică din Ploieşti). Tudorică, născut la 15 martie 1950, la Brăila, este subinginer în Brăila şi are două fete: Roxana (economist în Iaşi) şi Claudia (studentă la Universitatea din Braşov).

Plutonierul-major Dumitru Hulea a fost decorat cu medaliile „Bărbătie şi Credintă”, cu spade, şi „Crucea Comemorativă a celui de-al doilea război mondial. 1941-1945”. Veteranul Dumitru Hulea decedat la data de 23 octombrie 2001.

Niciun comentariu: