17 noiembrie 2008

Plutonier-adjutant principal Marin BĂDICA

S-a născut la data de 25 iulie 1922 în localitatea Amărăştii de Jos, jude ul Dolj. A absolvit şcoala primară în localitatea natală şi şcoala profesională în capitala Olteniei, Craiova. După absolvirea şcolii profesionale a lucrat, timp de 5 ani, într-un atelier de lăcătuşărie din oraşul Craiova. În anul 1942 Marin Bădica s-a înscris la Şcoala Militară de Subofi eri Geniu-Pontonieri, din Râmnicu Vâlcea, pe care a absolvit-o la data de 1 martie 1943. La data de 15 martie 1943 sergentul major Marin Bădica a fost repartizat în Batalionul de Paraşutişti din Bucureşti.

Comandantul Batalionului de Paraşutişti, maiorul Dobre, şi comandantul de pluton, locotenentul Ion Stancu, l-au ajutat să devină un bun paraşutist şi să se formeze în calitate de cadru militar. A fost martor la ororile produse de bombardamentele avia iei anglo-americane la data de 4 aprilie 1944 şi la cele din iulie 1944.

În zilele de 24-28 august 1944 a participat, împreună cu camarazii săi, la dezarmarea trupelor germane care doreau să pătrundă în capitală. Marin Bădica îşi aminteşte că paraşutiştii au ac ionat în cooperare cu ostaşii infanterişti din Regimentul 40 Infanterie Medgidia şi cu artileriştii din Regimentul 13 Artilerie Constan a. După data de 5 septembrie 1944 a fost mutat în garnizoana Sibiu, îndeplinind misiuni de înso ire a transporturilor de muni ii, pe front, pentru unită ile militare româneşti care au participat la eliberarea păr ii de nord a Transilvaniei, Ungariei şi Cehoslovaciei.

În anul 1946 sergentul-major Marin Bădică a fost trecut în rezervă, acuzat fiind că a criticat modul în care a fost judecat şi condamnat la moarte mareşalul Ion Antonescu. După trecerea în rezervă Marin Bădică a lucrat în câteva întreprinderi de construc ii, participând atât la construirea şi repararea unor spa ii de produc ie pentru întreprinderile distruse de război, cât şi la construirea de locuin e. În anul 1946 s-a căsătorit cu vasluianca Elisabeta Angelescu. Din mariajul lor a rezultat Ştefan, de profesie avocat în Ploieşti.

Pentru comportarea curajoasă în timpul războiului a fost decorat cu medaliile „Virtutea Militară”, clasa a II-a, „Eliberarea de sub jugul fascist” şi „Crucea Comemorativă a celui de al doilea război mondial. 1941-1945”.

Niciun comentariu: