17 noiembrie 2008

Plutonier-adjutant principal Chirilă COROIAN

S-a născut la 23 martie 1921 în localitatea Igri a, comuna Corneşti, jude ul Cluj. A fost încorporat, ca voluntar, la data de 2 mai 1940, în Batalionul 8 Vânători de Munte. Unitatea fusese înfiin ată în anul 1921 şi era subordonată Grupului 4 Vânători de Munte şi Brigăzii 2 Vânători de Munte. În anul 1925 unitatea era subordonată Diviziei 2 Vânători de Munte şi Brigăzii 2 Vânători de Munte, dislocate în Bistri a-Năsăud. Conform Înaltului Decret Regal, nr. 1688, trupele de Vânători de Munte au fost reorganizate pe Brigăzi Mixte Munte. Batalionul 8 Vânători de Munte a fost subordonat Grupului 4 Vânători de Munte şi Brigăzii 2 Mixte Munte din Bistri a-Năsăud.

În luna octombrie 1939 Brigada 2 Mixtă Munte a fost încadrată în „Grupul Maramureş” şi dispusă în apărare, pe sectorul de nordvest al frontierei României, între Vârful Stog şi Halmeu. După răpirea păr ii de nord a Transilvaniei prin odiosul Dictat de la Viena, din 30 august 1940, efectivele Brigăzii 2 Mixte Munte au fost retrase în zona Hunedoara, Petroşani, Orăştie, Deva.

În iarna anului 1941 efectivele Brigăzii 2 Mixte Munte, comandate de generalul de brigadă Ioan Dumitrache, au fost dislocate în zona Câmpulung Moldovenesc – Gura Humorului. Conform ordinului comandantului Corpului Vânători de Munte, generalul de divizie Gheorghe Avramescu, vânătorii de munte au trecut la eliberarea păr ii de nord a Bucovinei şi a Basarabiei, la 3 iulie 1941. Ajungând pe Nistru la 12 iulie, ostaşii l-au traversat în zilele de 20 şi 21 iulie. Au urmat lupte foarte grele între Nistru şi Bug şi, apoi, între Bug şi Nipru, Niprul fiind traversat până la sfârşitul lunii septembrie 1941. Vânătorii de munte au pierdut până atunci 60% din efective.

La 15 martie 1942 brigăzile mixte munte s-au transformat în divizii de munte. Până la sfârşitul anului 1942 Divizia 2 Munte, subordonată Corpului 3 Blindat german, a luptat în apărare, în capul de pod Taman, din Crimeea. În vara anului 1943 efectivele Diviziei 2 Munte au fost dislocate pentru apărarea Crimeii de Sud. În perioada 8 aprilie - 12 mai 1944 s-a desfăşurat retragerea din Crimeea, pe mare şi prin aer, reuşindu-se evacuarea a 18.441 ostaşi. Pierderile vânătorilor de munte în ultimele faze ale luptelor din Crimeea au fost de 11.113 mor i, răni i şi dispăru i.

Vânătorii de munte s-au retras pe frontul din Moldova, reorganizându-se pe comandamente de munte. Divizia 2 s-a transformat în Comandamentul 102 Munte. Pierderile acestei mari unită i, în luna august 1944, au fost de 2.545 de oameni. După 1 septembrie 1944 Batalionul 8 Vânători de Munte a fost dislocat la Aiud. Sediul Diviziei 2 Munte (se revenise la vechea denumire) era la Deva. Marea unitate a primit misiunea de a interzice pătrunderea adversarului pe direc ia Gilău - Buru. De la 15 septembrie 1944 Divizia 2 Munte a fost comandată de generalul Constantin Iordăchescu. La data de 20 octombrie 1944 Divizia 2 Munte a ajuns aproape de grani a de vest a ării. În luptele duse pentru eliberarea păr ii de nord a Transilvaniei marea unitate a pierdut 63 de ofi eri, 37 de subofi eri şi 2.275 de ostaşi. Divizia 2 Munte a participat apoi la luptele pentru eliberarea Ungariei, aflându-se în subordinea Corpului 35 Armată sovietic, şi de la 31 octombrie 1944, în subordinea Corpului 104 Armată. La 7 noiembrie 1944 Divizia 2 Munte a traversat Tisa. De la 20 noiembrie Divizia 2 Munte s-a subordonat Corpului 4 Armată român. La sfârşitul lunii noiembrie divizia a luptat în mun ii Bukk, ajungând la sfârşitul lunii decembrie pe râul Ipel. De la 1 ianuarie 1945 vânătorii de munte din Diviziile 2 şi 3 Munte au participat la eliberarea Cehoslovaciei, în subordinea Armatei 1-a române, ac ionând pe ramurile sudice ale mun ilor Fatra Mare, Fatra Mică, peste Carpa ii Albi şi în Podişul Boemiei.

Plutonierul-adjutant principal Chirilă Coroian a fost decorat, pentru participarea la război, cu medaliile „Virtutea Militară”, „Bărbă ie şi Credin ă”, „Eliberarea de sub jugul fascist” şi „Crucea Comemorativă a celui de al doilea război mondial. 1941-1945”. Este căsătorit şi are 6 copii: Maria (pensionară, căsătorită cu colonelul în rezervă Radu Ivănescu), Constantin (pensionar), Elena (pensionară), Nicolae (director fisc), Petruş (inginer constructor), Pavel (muncitor).

Niciun comentariu: