16 noiembrie 2008

Plutonier-adjutant Ion ALEXUTĂ

Ion Alexută s-a născut la data de 8 aprilie 1905 în localitatea Zâmbroaia, comuna Predeal Sărari, jude ul Prahova, unde a copilărit şi a absolvit cinci clase. La vârsta de 12 ani s-a angajat la Rafinăria „RomânoAmericană”, ca muncitor necalificat, şi a lucrat până în anul 1927 la extrac ia i eiului, la Schela intea, calificându-se în meseria de tâmplar.

În perioada 1927-1928 Ion Alexu ă a satisfăcut stagiul militar, în cadrul Batalionului 4 Vânători de Munte Predeal. În luna martie 1939 a fost concentrat pentru completarea instruc iei, în aceeaşi unitate. Mobilizat la 22 iunie 1941, la Batalionul 4 Vânători de Munte, a participat la opera iunile militare din Caucaz, până la data de 14 septembrie 1943. S-a eviden iat în luptele de la Sevastopol şi Timoşenco. La data de 23 octombrie a fost evacuat de pe front, cu gradul de sergent. În decursul luptelor la care a participat, timp de 28 de luni, sergentul Ion Alexu ă a fost decorat de Armata Română şi de Comandamentul Militar German cu 7 decora ii: „Bărbă ie şi Credin ă” (de 3 ori), „Serviciul Credincios” (de două ori) şi „Crucea de Fier” germană (de două ori). Tot pentru fapte de vitejie în luptă a fost citat, prin Ordinul de Zi nr. 177 al Corpului Vânătorilor de Munte, de către generalul Gheorghe Avramescu. După trecerea în rezervă a fost avansat, succesiv, până la gradul de plutonier-adjutant. După lăsarea la vatră, Ion Alexu ă s-a angajat, în ziua de 7 ianuarie 1944, la Rafinăria „Xenia” din Ploieşti, fiind mobilizat pe loc. A lucrat până în anul 1948, când s-a desfiin at rafinăria. Începând cu data de 1 mai 1950 a fost vânzător la magazinul din Zâmbroaia, timp de 16 ani. A fost pensionat în anul 1966. Este apreciat şi respectat atît de către membrii familiei (cei patru fii, care au familii şi gospodării frumoase, sunt pensionari), cît şi de către locuitorii din Zâmbroaia.

La 8 aprilie 2005, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani, Asocia ia Na ională a Veteranilor de Război i-a acordat veteranului de război, Ion Alexută, „Diploma de Excelen ă” pentru faptele de vitejie înfăptuite în campania militară din est. A mai fost decorat cu medalia „Crucea Comemorativă a celui de-al doilea război mondial. 1941-1945”.

Niciun comentariu: