16 noiembrie 2008

Sublocotenent Toader POSTOLACHE

Toader Postolache s-a născut la data de 13 martie 1915 în comuna Independen a, jude ul Gala i. Părin ii săi, Alexandru şi Călina, i-au asigurat condi iile pentru absolvirea şcolii primare şi l-au îndrumat spre cariera militară. A satisfăcut stagiul militar în perioada 1935-1936, la Legiunea de Jandarmi Gala i, şi s-a angajat subofi er în cadrul Companiei 30 Poli ie.

În carne elul cu însemnări personale Toader Postolache a notat amintiri din campaniile militare desfăşurate în Ungaria şi Cehoslovacia, la care a fost participant: „Pe data de 10 septembrie 1944 compania noastră s-a deplasat cu o garnitură de tren, din Bucureşti spre fontul de vest, ajungând seara la Szolnoc. La Mezatur o divizie blindată inamică a capturat o parte din efectivele unei divizii ruseşti şi ale Diviziei 4 Infanterie române, care nu erau dotate cu suficient armament anticar. Interven ia noastră nu a avut efectul scontat, întrucât eram pu ini, obosi i şi nu cunoşteam locurile. Am pierdut jumătate din efectiv, fiind încercui i şi captura i de ostaşii germani. Împreună cu comandantul companiei, căpitanul Virgil Dumitrescu, care cunoştea limba germană, am fost duşi la comandantul diviziei germane, care l-a întrebat pe căpitanul Dumitrescu ce părere are despre rezultatul războiului. Acesta a răspuns că germanii vor pierde războiul. Am fost închişi în lagărul Mischoltz. Pe la 10 decembrie, 15 inşi am evadat din lagăr. De la 1 ianuarie 1945 am fost mutat în Compania de Poli ie din Divizia 9 Infanterie Constan a. Am luptat în Cehoslovacia şi am fost rănit uşor în luptele de la Banska Bistri a.”

După război, Toader Postolache a lucrat în cadrul poli iei şi apoi al mili iei, fiind numit comandant de pluton la Şcoala de Mili ie din Ploieşti, începând din anul 1949. În anul 1952 a fost îndepărtat pe nedrept din serviciul militar, fiind acuzat că a luptat împotriva Rusiei Sovietice. Sublocotenentul Toader Postolache a fost decorat cu medaliile: „Bărbă ie şi Credin ă”, clasa a II-a, cu spade, „Virtutea Militară”, clasa a IIa, „Eliberarea de sub jugul fascist” şi „Crucea Comemorativă a celui de-al doilea război mondial. 1941-1942”. A fost căsătorit cu învă ătoarea Aurelia Râpeanu, decedată în 1991. S-a recăsătorit, în anul 1993, cu Stana Georgescu, fostă salariată la Ministerul Industriei Uşoare din Bucureşti, care-i păstrează o pioasă amintire, întrucât Toader Postolache a decedat în anul 2000.

Niciun comentariu: