15 noiembrie 2008

Maior Oreste COSTINEANU

Oreste Costineanu s-a născut la data de 31 octombrie 1920, în localitatea Jucica Veche, regiunea Cernău i, din frumoasa Bucovină. A fost al patrulea din cei cinci copii ai lui Alexandru şi ai Victoriei. Primul frate, func ionar la Căile Ferate Române, a fost deportat de către Comandamentul Militar Hitlerist în Germania, unde a decedat. Părintii şi ceilalti frati au decedat în Jucica Veche. A copilărit şi a absolvit 4 clase primare în localitatea natală. Gimnaziul şi liceul le-a absolvit în cadrul Liceului „Mitropolitul Silvestru” din Cernău i. Şi azi, la respectabila vârstă de 85 de ani, îşi aminteşte cu emo ie şi respect de învă ătoarele Brădă eanu şi Silvia Soroceanu, precum şi de învă ătorul Ioanovici, care i-au sădit în suflet dragostea pentru carte.

L-au impresionat în mod plăcut şi profesorii: Vitencu, directorul liceului, Cozac, profesor de botanică, precum şi exigentul diriginte, Emilian Carp, profesor de latină şi greacă. După absolvirea liceului, în anul 1940, Oreste Costineanu a trecut în România, în ziua de 28 iunie 1940, data ultimatumului sovietic pentru Bucovina, oprindu-se, timp de două luni, la rudele din localitatea Dorna Candreni, jude ul Suceava. Din toamna anului 1940 a urmat cursurile Academiei Comerciale din Bucureşti, pe care a absolvit-o în anul 1945. Din acea perioadă păstrează frumoase amintiri despre profesorul Ion Răducanu, fost rector al Academiei Comerciale în perioada 1930-1940 şi ministru în diferite guverne. La data de 1 iulie 1942 Oreste Costineanu a fost recrutat în Şcoala Militară de Ofi eri Rezervă numărul 1 din Ploieşti, comandată de colonelul Ion Constantinescu. A terminat cursurile la data de 15 martie 1944, cu gradul de sublocotenent şi a fost numit adjutant al Regimentului 1 Vânători (Infanterie) Piteşti. De la 15 1944 aprilie tânărul ofi er a participat la luptele din Moldova, în func ia de comandant de pluton al Regimentului 1 Vânători, care a fost dislocat în zona Le cani. De aici unitatea a fost deplasată la Piciorul Lupului şi pădurea Mârzescu, jude ul Iaşi, având punctul de comandă în pădurile Bârnova şi Mârzescu. Timp de două luni de zile şi-a instruit cu multă răspundere subordona ii şi a participat la luptele de apărare împotriva trupelor sovietice, în zona localită ii Piciorul Lupului şi în pădurea Mârzescu.

Sublocotenentul Oreste Costineanu a fost grav rănit, la data de 4 iunie 1944, când a executat o incursiune în dispozitivul de apărare al inamicului. Comanda plutonului său a luat-o un bun camarad din companie. A fost transportat şi operat în Spitalul Militar Zonal Bârlad, de o leziune de nerv sciatic şi pareză a piciorului drept. După o lună a fost transferat la Spitalul Militar Zonal Botoşani, care se refugiase în localitatea Drăgăşani. După alte 30 de zile a fost mutat la Spitalul Militar „Filantropia” din Craiova, fiind supus procedurilor de mecanoterapie, până la data de 30 noiembrie 1944. În perioada 1 decembrie 1944 - 25 mai 1945 s-a aflat în concediu medical şi a fost clasat invalid de război de către Comisia Spitalului Militar Bucureşti. Absolvind Academia Comercială, în vara anului 1945, Oreste Costineanu a fost încadrat secretar particular al profesorului Ion Răducanu, de la Academia Comercială Bucureşti. În acea perioadă s-a împrietenit cu fiul acestuia, Dan Răducanu, căruia îi păstrează o frumoasă prietenie. În anii 1950-1954 economistul Oreste Costineanu a lucrat la Întreprinderile Agricole de Stat Fundulea, Cisnădie şi Vălenii de Munte. În 1955 a fost angajat la Trustul Regional Ploieşti al Întreprinderilor Agricole de Stat, unde a fost avansat şef de serviciu, în 1963, şi apoi contabil şef, în 1970. La data de 1 august 1971 a fost transferat la Sta iunea de Maşini Agricole Prahova, în func ia de contabil şef, unde a muncind, cu răspundere şi dăruire, până în anul 1982, când s-a pensionat pentru vechime în muncă.

Oreste Costineanu s-a căsătorit, la data de 15 februarie 1951, cu Zoe Şerban, transilvăneancă după tată, moldoveancă după mamă. Doamna Costineanu a lucrat în calitate de contabil şef la I.A.S. Valea Călugărească şi economist la Intreprinderea Sere Tătărani. Împreună au doi băie i: Dan (inginer chimist, în prezent director la Întreprinderea Româno-Canadiană de Protec ia Mediului) şi Costel (inginer geodezie, în prezent consultant la Banca Mondială). Oreste Costineanu a fost avansat până la gradul de maior. A fost decorat cu ordinul „Coroana României”, în grad de cavaler, şi medalia „Crucea Comemorativă a celui de al doilea război mondial. 1941-1945”.

Niciun comentariu: