15 noiembrie 2008

Maior Haralambie LAZĂR

Haralambie Lazăr s-a născut în comuna Suraia, jude ul Vrancea, la data de 22 februarie 1922. Părin ii, Sandu şi Maria, i-au adus alături şi o soră, Maria, în prezent căsătorită, pensionară, stabilită în Bistri a Năsăud. Haralambie a absolvit 7 clase în localitatea natală şi la Şcoala Profesională din oraşul Focşani.

În anul 1942 Haralambie Lazăr a fost încorporat voluntar la Şcoala Radiote-legrafie Fără Fir din oraşul Gala i. La data de 28 august 1943 a fost încadrat la Bateria 282 Radio, îndeplinind misiuni de suprave-ghere a spa iului aerian şi informarea punctului de comandă al Regimentului 1 Artilerie Antiaeriană asupra evolu iei inamicului aerian şi terestru din zona subunită ii. A îndeplinit misiuni operative până la 23 august 1944, pe frontul din Moldova. De la 12 septembrie subunitatea a fost reorganizată şi transformată în Compania 2 Radio Informa ii, cu punctul de comandă la Sighişoara, în subordinea Batalionului 1 Pândă Radio Sibiu. Subunitatea cerceta inamicul aerian în zona Făgăraş - Alba Iulia, asigurând informa ii avia iei de vânătoare şi artileriei antiaeriene, pentru a elibera nordul Transilvaniei. Cerin ele ac iunilor de luptă desfăşurate pe teritoriile Ungariei şi Cehoslovaciei au determinat Marele Stat Major, în baza Ordinului nr. 3911, din 1 noiembrie 1944, să efectueze unele schimbări în cadrul pândei radio, care de la data de 20 ianuarie 1945 se prezenta astfel: Batalionul 8 Pândă Radio (P.C. Sibiu) şi Compania 29 Pândă Radio (P.C. Sighişoara), din care făcea parte şi Haralambie Lazăr. Pânda radio s-a redus, în iunie 1945, la nivelul Companiilor 28, 32, şi 33, subordonate Batalionului 8 Pândă Radio. Haralambie Lazăr îşi aminteşte cu emo ie unele episoade de luptă: „În luna august 1943, în zona de dispunere a Bateriei 282, IsmailDuluchioi, au pătruns doi partizani ruşi, având misiuni de diversiune. Eu, fiind de pază la postul nr. 2, am ac ionat prompt reuşind să îi capturez şi să îi predau comandantului de subunitate.

Au fost trimişi la comanda unită ii şi cerceta i. S-a aflat că doreau să distrugă Punctul de Comandă. Am fost avansat la gradul de caporal şi am primit o permisie de şapte zile, cu foi de drum. În august 1944, când oraşul Sulina a fost bombardat de către avia ia rusească, am fost rănit la piciorul drept. Am refuzat să fiu trimis la Spitalul din Tulcea şi am fost tratat pe pozi ia de luptă, de o echipă medicală dislocată pe o canonieră, condusă de maiorul doctor Haufred. După data de 15 septembrie 1944 m-am deplasat cu trenul la Sibiu şi am debarcat cu componen ii Postului de Observare pe care-l comandam. Ne-am deplasat în comuna Buia, pe Târnava Mică, pentru supravegherea spa iului aerian. Aproape zilnic, îndeosebi noaptea, eram ataca i de bande de diversionişti unguri, pe care i-am combătut prin vigilen ă permanentă. De aici am fost muta i, în luna octombrie 1944, la Şaroşi, lângă Dumbrăveni (Mediaş), executând aceleaşi misiuni de luptă. Am intervenit cu foarte multă hotărâre în apărarea unor bătrâni şi femei din localitate, care erau jefui i şi batjocori i de o grupă de ostaşi ruşi. Am fost nevoit să mă bat cu ei, recurgând în final şi la folosirea puştii din dotare. Apoi am alergat la primărie şi am informat Comandamentul rusesc din Dumbrăveni de comportamentul sălbatic al ostaşilor ruşi dezertori. În timpul serii a intervenit o patrulă de la Comandamentul rusesc şi i-a arestat.

Un incident asemănător l-am trăit şi la Sighişoara, reuşind să scap cu via ă după ce am tras cu puşca în plafonul unei camere, apar inând unui cetă ean român de origine germană, a cărei fiică se afla în postură de a fi violată de doi solda i ruşi. Am fost eviden iat cu mul umiri prin ordin de zi pe unitate, în fa a întregului personal.” Haralambie Lazăr a lucrat la Regimentul 2 Pază Lucrări de Artă Ploieşti, în perioada 1946-1956. La data de 15 iunie 1956 s-a mutat, la cerere, la Comisariatul Militar din Mizil, în func ia de mânuitor documente secrete.

În anul 1959 a fost mutat la Unitatea Militară 01907 Ploieşti, în func ia de comandant pluton pază. În perioada 1962-1974 a lucrat la Regimentul 4 Artilerie Antiaeriană. A fost şef Depozit Armament, casier la Biroul Financiar, şef Sta ie Radio, mânuitor documente secrete şi casier la Serviciul Financiar al Bazei de Repara ii Băicoi. În cadrul serviciului militar, maiorul Haralambie Lazăr a fost decorat cu ordinul „Meritul Militar”, clasele a III-a, a II-a, şi I-a şi cu medaliile „Eliberarea de sub jugul fascist” şi „Crucea Comemorativă a celui de al doilea război mondial. 1941-1945”.

Niciun comentariu: