15 noiembrie 2008

Locotenent-colonel George BURDUHOS

George Burduhos s-a născut la 19 martie 1916 în localitatea Rebrişoara, jude ul Bistri a-Năsăud, în familia unor ărani foarte gospodari. După absolvirea şcolii primare din localitatea natală, părin ii l-au trimis la prestigiosul Liceu “George Coşbuc” din oraşul Năsăud. A urmat apoi Facultatea de Drept din Cluj. După absolvirea facultă ii, George Burduhos a fost încorporat, pentru satisfacerea stagiului militar, la Regimentul 3 Grăniceri din Bistri a. De aici a fost trimis la Şcoala Militară de Ofi eri Infanterie Rezervă din Bacău, pe care a absolvit-o în anul 1940.

La data de 10 iunie 1941 a fost avansat sublocotenent de infanterie şi concentrat pentru reîmprospătarea cunoştin elor militare şi de specialitate în domeniul apărării antiaeriene. La data de 15 februarie 1942 ofi erul a fost trimis pe front, în func ia de comandant de Sec ie, într-o companie de apărare antiaeriană, subordonată Regimentului 3 Grăniceri, care era dislocată pentru pază în zona Herson - Perekop (la intrarea în Crimeea). Compania şi-a adus aportul la respingerea trupelor sovietice spre est şi apoi în luptele de la Sevastopol. În luna septembrie 1942 trupele unită ii s-a deplasat, cu maşinile şi pe jos, în Stepa Kalmucă şi la Stalingrad.

În aceste zone au purtat lupte foarte grele cu trupele sovietice hotărâte să treacă la contraofensivă, în condi iile unei ierni cu zăpadă abundentă şi geruri aspre, precum şi a lipsurilor de toate felurile. După dezastrul suferit de armata germană şi română la Cotul Donului şi la Stalingrad, Regimentul 3 Grăniceri s-a înapoiat în ară, debarcând, la data de 16 aprilie 1943, la Sibiu. De aici unitatea a fost deplasată la Ploieşti, Câmpina şi Moreni pentru paza zonei petroliere, până130 în primăvara anului 1944. Din luna aprilie 1944, regimentul a participat la luptele desfăşurate pe frontul din Moldova, până la 23 august 1944. George Burduhos î i aminteşte: „După lovitura de stat de la 23 august 1944, efectivele unită ii noastre au participat la dezarmarea trupelor germane, guvernul României urmărind eliberarea păr ii de nord a Transilvaniei, ocupată în mod samavolnic prin Dictatul de la Viena, din 30 august 1940.

Am participat la luptele extrem de dure din partea de nord a Transilvaniei, din Ungaria şi Cehoslovacia. Pentru faptele de arme săvârşite în campania militară din est, cu Compania 18 Apărare Antiaeriană Motodivizionară, mi s-a conferit ordinul „Steaua României”, în grad de cavaler, clasa a V-a, cu spade, panglică de virtute militară şi frunză de stejar. În campania militară din vest, am fost decorat cu ordinul „Coroana României”, clasa a II-a, în grad de ofi er, cu spade şi panglică de virtute militară. În anul 1950 am fost decorat cu medalia „Eliberarea de sub jugul fascist” şi în anul 1995 cu medalia „Crucea Comemorativă a celui de al doilea război mondial. 1941-1945”. După capitularea Germaniei şi încheierea războiului în Europa, George Burduhos a fost trecut în rezervă şi a lucrat în domeniul justi iei. S-a înscris în Asocia ia Na ională a Veteranilor de Război, fiind avansat, în retragere, până la gradul de locotenent-colonel. În prezent este membru al Organiza iei Militare a Cadrelor în Rezervă şi Retragere şi a Asocia iei Na ionale „Cultul Eroilor”.