16 noiembrie 2008

Locotenent Aurel MITITELU

Aurel Mititelu s-a născut la data de 15 octombrie 1915 în localitatea Soleşti din jude ul Vaslui, cu un an înainte de declanşarea primului război mondial. Aurel a copilărit şi a absolvit şcoala primară în localitatea natală, în mijlocul unor oameni gospodari, care au răspuns chemării guvernului României de a participa la campaniile militare pentru întregire na ională. A absolvit Şcoala Normală din oraşul Vaslui. În anul 1936 Aurel Mititelu a fost încorporat de către Cercul Militar Teritorial Vaslui şi trimis la Şcoala Militară de Ofi eri Rezervă nr. 2 din Bacău, pe care a absolvit-o în anul 1938, fiind avansat la gradul de sublocotenent în rezervă infanterie.

Norii negri ai celui de al doilea război mondial, dezlăn uit de Germania la data de 1 septembrie 1939, prin atacarea Poloniei, s-au abătut şi asupra ării noastre. Tinerii ofi eri, subofi eri şi solda i concentra i încă din luna martie 1939 au fost men inu i în cazărmi, fiind instrui i să intervină cu hotărâre pentru apărarea grani elor ării. Printre ei s-a aflat şi sublocotenentul Aurel Mititelu, concentrat în Regimentul 11 Doroban i Infanterie „Siret” din Gala i. După ce a urmat un curs de specializare, tânărul ofi er a fost numit la comanda plutonului de pionieri din acest regiment, specialitate de mare răspundere şi cu mari riscuri.

La data de 22 iunie 1941 sublocotenentul Aurel Mititelu s-a aflat în rândurile luptătorilor români, care au răspuns ordinului şefului statului, participând la eliberarea Basarabiei, până la data de 26 iulie 1941, şi apoi la Opera iunea Odessa, până la data de 16 octombrie 1941. În anul 1942 este părtaş la luptele din Crimeea, din Stepa Kalmucă şi de la Stalingrad. Scăpând cu via ă din aceste încleştări dure, sublocotenentul Aurel Mititelu a participat şi la luptele de întoarcere, până pe frontul Iaşi Chişinău, în primăvara şi vara anului 1944.

De la data de 23 august 1944 armata română a întors armele împotriva armatei germane, în conformitate cu măsurile adoptate de guvernul României, înscăunat în seara de 23 august 1944, prin lovitura de stat dată de cercul palatului regal. Din momentul întoarcerii armelor împotriva armatei germane ofi erul a participa în fruntea subunită ii sal la dezarmarea unită ilor militare germane care încercau să se retragă pe Valea Buzăului spre Braşov. După înfrângerea trupelor germane pe Valea Buzăului, Regimentul 11 Doroban i „Siret” a fost deplasat pe Valea Mureşului, unde luptele s-au înte it. La data de 10 septembrie 1944 sublocotenentul Aurel Mititelu a executat o misiune foarte grea peste râul Mureş, pentru stabilirea zonei favorabile formării unui cap de pod. Strecurându-se cu abilitate dincolo de râu, ofi erul a reuşit să îndeplinească cu succes misiunea pe care o primise.

În zilele următoare, împreună cu subordona ii săi a sprijinit celelalte subunită i din regiment să for eze şi să traverseze râul Mureş. Căderea în aceste ac iuni de luptă a sublocotenentului Aurel Mititelu a produs mare durere. În Jurnalul de Luptă al Regimentului 11 Infanterie „Siret” sunt consemnate următoarele:

„Sublocotenentul Aurel Mititelu a actionat în luptele pentru trecerea Mureşului la Sânpaul, în ziua de 22 septembrie 1944, fiind un exemplu de entuziasm şi gata oricând de jertfă. Cu oamenii săi a dirijat trecerea infanteriei peste apă şi, deşi rănit, a continuat să rămână la trecerea râului până când schija unui proiectil inamic l-a lovit mortal, sacrificându-şi viata şi tineretea pe pământul Transilvaniei”.

Sublocotenentul Aurel Mititelu a fost avansat, post-mortem, la gradul de locotenent şi decorat cu ordinul „Steaua României”, clasa a IV-a.

Niciun comentariu: