16 noiembrie 2008

General de brigadă Vasile GHERASIM

Fiu al meleagurilor băcăuane, cu o bogată istorie şi cu însemnate resurse materiale, Vasile Gherasim s-a născut la data de 23 martie 1926, în comuna Lucăceşti, jude ul Bacău. A absolvit opt clase la Şcoala Generală din Lucăceşti şi Liceul Teoretic la Moineşti şi Roman. La vârsta de 18 ani Vasile Gherasim s-a înscris voluntar în Regimentul 16 Artilerie din Bacău. După efectuarea perioadei de instruc ie a fost mobilizat, în luna septembrie 1944, pe frontul de vest. În luptele crâncene din Transilvania Vasile Gherasim a fost rănit, în ziua de 25 septembrie 1944, la Izvorul Mureşului. Fiind tratat ambulatoriu Vasile Gherasim a continuat să lupte, bucurându-se împreună cu camarazii săi, în ziua de 25 octombrie 1944, cu prilejul eliberării ultimei brazde de pământ din partea de nord a Transilvaniei, răpită prin Dictatul de la Viena. Pe teritoriul Ungariei Vasile Gherasim a contribuit la pregătirea şi sus inerea ac iunilor de luptă ale infanteriei, cavaleriei şi celorlaltor genuri de arme, de multe ori angajându-se şi în lupte directe, alături de infanterişti.

Şi astăzi, la respectabila vârstă de 80 de ani, el îşi aminteşte cu emo ie de participarea la durele încleştări militare cu inamicul din Nyregihihaza, Tisa şi mun ii Heghialja (Ungaria), care au pricinuit mari pierderi de vie i omeneşti (în Ungaria au căzut în lupte peste 43.000 de ostaşi români). De la data de 18 decembrie 1944 ostaşii Armatei a 4-a române, din care făcea parte şi Regimentul 16 Artilerie, au trecut pe teritoriul Cehoslovaciei, participând la opera iunile militare din Sina Turna, Roznava, Hron - Morava, masivul Tatra, Banska-Bistrica şi Brno. Capitularea armatei germane, la data de 9 mai 1945, a încărcat de bucurie sufletele ostaşilor români, care, pe teritoriul Cehoslovaciei, s-au confruntat cu numeroase probleme: o rezisten ă disperată a inamicului (care fortificase teritoriul cu mult timp înainte de desfăşurarea luptelor), un relief dificil de cucerit şi condi ii de climă total nefavorabile (temperaturi foarte scăzute, ninsori abundente, grosimea stratului de zăpadă fiind, uneori, de 2 metri, şi ploi abundente în lunile martie, aprilie şi mai). Toate acestea explică numărul mare de ostaşi români căzu i în luptele din Cehoslovacia (peste 67.000 de oameni). După înapoierea de pe front, la data de 5 august 1945, Vasile Gherasim, avansat la gradul de sergent, a fost repartizat la Detaşamentul de Poli ie din Bucureşti. A lucrat în această institu ie până în anul 1950 când s-a înscris la Şcoala Militară Ofi eri Mili ie. A absolvit cu rezultate bune cursurile şcolii şi, drept recompensă, a fost avansat la gradul de sublocotenent activ, în anul 1952. Sublocotenentul Vasile Gherasim a fost numit comandant la Unitatea de Mili ie Zemeş, jude ul Bacău, activând cu răspundere în această unitate, din anul 1952 până în anul 1955. În perioada 1955-1961 Vasile Gherasim a îndeplinit func ia de comandant la unită ile de mili ie din Dărmăneşti, Roman, Moineşti şi Târgu Ocna. Îndeplinindu-şi cu conştiinciozitate şi spirit de omenie atribu iunile func ionale, Vasile Gherasim a fost avansat la gradul de locotenent, în anul 1957, şi la gradul de locotenent-major, în anul 1961. Dornic să-şi aprofundeze pregătirea militară şi de specialitate, Vasile Gherasim a urmat, în perioada anilor 1961-1962, cursurile Academiei Militare din Bucureşti. După absolvire a fost numit Şef Serviciu Pază, Ordine şi Circula ie la Unitatea de Mili ie din oraşul Oneşti. Avansat la gradul de căpitan, în anul 1964, Vasile Gherasim a fost trecut în rezervă, cu drept de pensie. După trecerea la pensie Vasile Gherasim s-a angajat în func ia de Şef Serviciu Transport Auto la Trustul de Petrol Moineşti, pe care a îndeplinit-o, cu profesionalism, până în anul 1989. În această perioadă a îndeplinit şi func ia de Comandant de Batalion Gărzi Patriotice pe platforma petrolieră Moineşti. Apreciindu-se eforturile şi rezultatele ob inute în instruirea luptătorilor din gărzile patriotice, Vasile Gherasim a fost avansat succesiv la gradele de maior, locotenent-colonel şi colonel. Asocia ia Na ională a Veteranilor de Război din Ministerul de Interne şi Administra ie, apreciindu-i meritele din anii de război, l-a propus Preşedin iei României şi a ob inut avansarea la gradul de general de brigadă în retragere.

Veteranul Vasile Gherasim a fost decorat cu medaliile „Bărbă ie şi Credin ă”, „Crucea Comemorativă a celui de al doilea război mondial. 1941-1945” şi multe alte medalii şi ordine militare şi civile, româneşti şi străine. Generalul de brigadă în retragere Vasile Gherasim este membru al Asocia iei Na ionale „Cultul Eroilor”, Filiala Bacău, sprijinind activ şi permanent ac iunile pentru cinstirea memoriei eroilor din municipiul Moineşti şi jude ul Bacău. Vasile Gherasim a fost căsătorit, so ia decedându-i în anul 1999. Împreună au dat ării un fiu şi o fiică: Vasile Gherasim, profesor universitar în Bucureşti, şi Silvia Gherasim, farmacistă în municipiul Moineşti, jude ul Bacău. Din dragoste pentru părin i, profesorul Vasile Gherasim a sprijinit financiar restaurarea bisericii din Lucăceşti şi construirea monumentului eroilor din curtea bisericii din Lucăceşti. Deasemenea, profesorul Vasile Gherasim sprijină financiar ac iunile Asocia iei Na ionale „Cultul Eroilor”. În anul 2005 a sponsorizat editarea albumului „Monumentele Eroilor”, lansat la Sala Bizantină a Cercului Militar Na ional Bucureşti, în luna octombrie 2005. Albumul a fost difuzat gratuit tuturor filialelor Asocia iei Na ionale „Cultul Eroilor”. În anul 2006 profesorul Vasile Gherasim a realizat o lucrare memoralistică dedicată eroilor patriei şi a sprijinit editarea lucrării monografice „Veterani în slujba patriei, volumul 2”.

Niciun comentariu: