15 noiembrie 2008

General de brigadă Nicolae BATÂR

Nicolae Batâr s-a născut la data de 16 decembrie 1874, în oraşul Vaslui. Tatăl său, Nicolae Batâr, a participat la războiul de independen ă cu Regimentul 13 Doroban i Vaslui/Iaşi, afirmându-se în luptele de la Plevna. Viitorul general de brigadă a urmat şcoala primară în Vaslui şi Şcoala Fiilor de Militari în Iaşi. În continuare, adolescentul Nicolae Batâr s-a înscris la Şcoala Militară de Ofi eri Artilerie, Geniu şi Marină, pe care a absolvit-o cu rezultate bune, în anul 1892. A urmat cursurile Şcolii Speciale de Artilerie, Geniu şi Marină, pe care a absolvit-o, în anul 1893, şi ulterior Şcoala Superioară de Război, în perioada 1910-1912, absolvită cu calificativul „foarte bine” (clasat al 3-lea din promo ie).

Debutând în cariera militară în anul 1894, în func ia de instructor la Şcoala Regimentară din Regimentul 3 Artilerie Brăila, sublocotenentul Nicolae Batâr a fost notat cu calificativul „bine”, în anii 1894-1896, de colonelul Fălcoianu. A fost avansat la gradul de locotenent, în anul 1897, şi numit comandant al Bateriei nr. 4 Artilerie din Regimentul 3 Artilerie. La data de 15 aprilie 1899 a fost numit comandant al Sec iei de Pompieri din Brăila, pe care a condus-o până în anul 1901. În perioada 1901-1905 a instruit ostaşii Bateriei 2 Artilerie, din Regimentul 3 Artilerie, fiind apreciat de către colonelul Savopol şi generalul Constantinescu că „… face bun şi conştiincios serviciu şi are o bună conduită în toate împrejurările”.

În perioada anilor 1906-1909 a comandat Bateria 2 Artilerie, din Regimentul 3 Artilerie, remarcându-se la manevrele regale şi la tragerile din poligonul Hagieni, jude ul Ilfov. În perioada 1910-1912 a urmat cursurile Şcolii Superioare de Război, la absolvire fiind avansat la gradul de maior şi numit comandant al Divizionului 1, din Regimentul 20 Artilerie. A fost notat „foarte bine” de către comandantul unită ii, colonelul Sachelarie. În cel de al doilea război balcanic a comandat bine Divizionul 1 Obuziere, din Corpul 1 Armată. Dovedind înclina ii în lucrările de stat major, în anul 1914 a făcut stagiu la Marele Stat Major, fiind notat de către şeful Marelui Stat Major, generalul Constantin Cristescu: „Maiorul N. Batâr este un ofi er de eminent, pentru realizarea lucrărilor de stat major, cât şi pentru trupe”. Şefii ierarhici l-au numit, în anul 1915, comandat al Regimentului 5 Obuziere, pe care l-a instruit cu multă răspundere. Avansat la gradul de locotenent-colonel, la 1 aprilie 1916, şi atestat ofi er de stat major, a îndeplinit func ia de subşef de stat major la Corpul 4 Armată. La declanşarea luptelor pentru întregirea neamului românesc, în ziua de 15 august 1916, a fost numit subşef de stat major la Comandamentul Armatei de Nord, lucrând în preajma comandantului, generalul Constantin Prezan.

Probând reale calită i de specialist în lucrările de stat major, la data de 23 decembrie 1916 ofi erul a fost numit subşef de stat major la Armata 1-a, contribuind direct la elaborarea planurilor de ac iune ale Armatei 1-a pentru Opera iunea Militară de la Mărăşeşti, din vara anului 1917. Avansat la gradul de colonel, la 1 septembrie 1917, Nicolae Batâr a fost numit la comanda Regimentului 29/4 Obuziere. De la 15 ianuarie 1918 a fost numit la comanda Regimentului 3 Artilerie Brăila, unitatea care l-a lansat în cariera militară şi pe care a reorganizat-o din toate punctele de vedere, fiindcă ajunsese într-o stare de plâns. Generalul Condeescu, comandantul Brigăzii 10 Artilerie, l-a propus pentru comanda unei brigăzi. La 15 august 1919 colonelul Nicolae Batâr a fost avansat la gradul de general de brigadă şi numit la comanda Brigăzii 17 Artilerie, iar la 2 noiembrie 1919 a fost detaşat la comanda Trupelor din Basarabia, fiind notat în anul 1920 de către generalul Mihăescu: „Ofi erul este neobosit, a depus eforturi fără limite pentru solu ionarea sarcinilor primite”. Generalii Popovici şi Holban apreciau că în anul 1922 ofi erul a comandat foarte bine Artileria Comandamentului Militar al Basarabiei. În noiembrie 1923 generalul Nicolae Batâr a fost numit inspector la Inspectoratul Armatei, „… îndeplinind cu mult zel atribu iunile func ionale”, după cum aprecia şeful Marelui Stat Major. După trei ani de activitate la Inspectoratul Armatei, generalul Batâr a fost numit şef de stat major la Corpul 6 Armată, la 1 aprilie 1926, şi a fost pensionat în anul 1928.

În cei 36 de ani de serviciu generalul Nicolae Batâr a fost decorat cu: ordinul „Steaua României”, clasa a V-a, în grad de cavaler, ordinul „Coroana României”, clasa a IV-a, cu panglică de virtute militară, medalia jubiliară „Carol I”, medalia „Avântul ării”, medalia „Crucea Comemorativă a Războiului 1916-1919”, medalia „Victoria”, medalia „Semnul Onorific de Aur” pentru 25 de ani de serviciu.

Niciun comentariu: