15 noiembrie 2008

General de brigadă Ion STOICA

Ion Stoica s-a născut la 15 martie 1915 în frumoasa localitate Provi a de Jos, jude ul Prahova. A absolvit şcoala primară în localitatea natală, Liceul Militar din Târgu Mureş şi Mânăstirea Dealu, Şcoala Militară de Ofi eri Artilerie în Timişoara (1937), cursul de perfec ionare din Bucureşti (1941) şi Facultatea de ingineri topometri. Şi-a început cariera militară cu gradul de sublocotenent, la 1 iulie 1937.

A fost trecut în rezervă în anul 1946, în garnizoana Botoşani şi s-a stabilit în garnizoana Câmpina. Aici a fost avansat la gradul de maior în rezervă (25.10.1965), locotenent-colonel în rezervă (17.10.1994), colonel în rezervă (17.04.2000) şi general de brigadă în rezervă (08.11.2002). În cursul carierei militare a îndeplinit func iile de comandant Sec ie Artilerie, în perioada 1937-1941, în Regimentul 30 Artilerie Chişinău şi comandant de Baterie Artilerie, în Regimentul 30 Artilerie. A participat la campaniile militare din est, de la iganca (pe Prut) şi până la Dalnic (zona Odessa), în perioada 22 iunie – 16 octombrie 1941, dar şi la cele din vest, până în Cehoslovacia (septembrie 1944 - mai 1945), fiind rănit uşor la plămânul drept, la 13 martie 1945.

În timpul activită ii desfăşurate în armată şi rezervă a fost decorat de mai multe ori: ordinul „Coroana României în grad de cavaler”, ordinul „Steaua României”, clasa a V-a, ordinul „Apărarea Patriei”, clasa a III-a, ordinul „Mihai Viteazul”, clasa a III-a, medalia „Eliberarea de sub jugul fascist”, medalia „Victoria” (U.R.S.S.), medalia „Crucea Comemorativă a celui de al doilea război mondial 1941-1945”. Generalul Ion Stoica a fost căsătorit şi a avut o fiică. După trecerea în rezervă a lucrat în calitate de inginer proiectant în industria petrolului, până în anul 1976, când a ieşit la pensie.

Membrii Asocia iei Na ionale a Veteranilor de Război, filiala Câmpina şi cadrele militare în rezervă şi în retragere din cadrul subfilialei Câmpina a Organiza iei Jude ene Prahova a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere, l-au vizitat de mai multe ori la domiciliu, întrucât era bolnav. Ultima vizită s-a petrecut în ziua de 27 iunie 2003. Iată pe scurt impresiile nonagenarului cavaler al ordinului „Mihai Viteazul”: „Dragi camarazi, prin grija U.N.C.M.R.R., respectiv subfiliala Câmpina din Organiza ia Jude eană Prahova, am fost onorat în ziua de 27 iunie 2003, Ziua Drapelului, de o delega ie de cadre militare active şi în rezervă, precum şi reprezentan i ai organelor locale, oferindu-mi o adevărată sărbătoare ce m-a umplut de lacrimi şi totodată de bucurie. De lacrimi, pentru că mi-am adus aminte câ i camarazi tineri, în floarea vârstei, au murit lângă mine, de la iganca până la Dalnik şi apoi până în Cehoslovacia. De bucurie, pentru că în curtea casei mele s-au adunat atâ ia oameni veni i să mă salute şi să asculte faptele mele de arme. În prezen a unor camarazi, veterani de război, cadre militare în rezervă şi retragere, ofi eri şi solda i de la Centrul de Perfec ionare Transmisiuni al M.A.I., a comandantului garnizoanei, colonelul Raul Georgescu, a profesorului Radu Constantin de la Asocia ia Na ională „Cultul Eroilor” şi a unor consilieri locali, colonelul în rezervă Marian Dulă a prezentat câteva date din via a de militar şi din cea civilă. Colonelul în retragere Neculai Juncu a dat citire Decretului M.S. Mihai I, de conferire a ordinului militar „Mihai Viteazul”, clasa a III-a, cu spade. Cadrele militare în rezervă şi în retragere mi-au dăruit o inută de general cu care m-am îmbrăcat la ceremonie, Mantia de Cavaler al Ordinului „Mihai Viteazul” şi drapelul României.

Primarul Gheorghe Tudor mi-a oferit un ajutor în alimente, din partea primăriei şi a consilierilor locali. Comandantul garnizoanei a adus o şampanie „Panciu”, pentru a „uda” gradul acordat. Au fost de fa ă televiziunea şi presa locală. Niciodată nu am fost înconjurat cu atâta dragoste şi bunăvoin ă, iar gestul ofi erilor mi-a umplut inima de fericire şi doresc pe această cale să le mul umeasc din suflet.

Cu salutări camaradeşti, general de brigadă, Ion M. Stoica”. Generalul Ion Stoica a decedat la data de 3 iulie 2003, fiind înmormântat, cu onoruri militare şi civile, în ziua de 5 iulie 2003, la Cimitirul Eroilor din Câmpina.

A.M.R. – D.C.I., vol. 2, Dosar 11238.

Niciun comentariu: