15 noiembrie 2008

Căpitan Vasile FLOREI

Vasile Florei s-a născut la data de 3 februarie 1891 în pitoreasca localitate Bocşa, jude ul Caraş Severin. Părin ii săi au fost ărani gospodari. Tatăl său a lucrat şi cariera de piatră, unde s-a accidentat mortal, în anul 1897. Rămas orfan la vârsta de 6 ani, Vasile a urmat şcoala primară din localitatea natală, în limba maghiară, şi apoi Şcoala Confesională de pe lângă Biserica Ortodoxă Română, condusă de protopopul Zuiac.

De aici, preotul Zuiac l-a trimis la Liceul din Szeghedin, din Ungaria. După absolvirea liceului, preotul Zuiac l-a ajutat să urmeze cursurile Facultă ii Politehnice din Viena şi să ob ină diploma de inginer. După unirea Transilvaniei cu România, în anul 1918, Vasile Florei s-a înscris la Şcoala Militară de Ofi eri Rezervă Infanterie, pe care a absolvit-o în anul 1921, cu gradul de sublocotenent. A fost avansat locotenent în rezervă, după concentrarea din 1928, la Regimentul de Vânători Munte „Regina Elisabeta”. A efectuat a doua concentrare în 1937, la aceiaşi unitate, şi a fost avansat căpitan în rezervă. Vasile Florei a lucrat la Uzinele din Reşi a până la data de 11 iunie 1948. A contribuit la fabricarea armamentului necesar armatei, reuşind să realizeze şi să ataşeze un dispozitiv de tragere la mitraliera antiaeriană, căreia i-a modificat unghiul de tragere pe orizontală, fapt ce a creat posibilitatea folosirii ei şi asupra intelor terestre. Pentru activitatea desfăşurată în calitate de comandant militar al Uzinei Reşi a, până în anul 1940, precum şi pentru conducerea Asocia iei Ofi erilor în Rezervă şi realizarea inova iei enun ate, căpitanul în rezervă Vasile Florei a fost decorat cu ordinele Steaua României şi Coroana României. .

La 11 iunie 1948, căpitanul inginer Vasile Florei a fost îndepărtat din Uzina Reşi a, însă nu s-a demobilizat. Şi-a adus aportul la înfiin area Centralelor Industriilor Siderurgice şi la proiectarea Institutului de Cercetări Metalurgice. În paralel a desfăşurat şi activitatea de cadru didactic la Liceul Industrial Metalurgic din Bucureşti, strada Zborului, predând elevilor cursul „Cazane cu aburi”. Căpitanul în rezervă inginer Vasile Florei a fost căsătorit şi are doi copii: o fiică, Lucia, şi un fiu, Caius. Lucia Florei a urmat Facultatea de Fizică-Matematică. În anii 3 şi 4 de studii a fost preparator la catedra condusă de eminentul profesor universitar Miron Nicolescu. În anul patru de studiu a fost arestată pentru convingerile sale politice, liberale. A făcut 16 ani, 7 luni şi 20 de zile de puşcărie. Din 1991 se află în S.U.A, la Los Angeles. Caius Florei, născut la data de 7 martie 1936, a urmat liceul teoretic „Titu Maiorescu” din Bucureşti şi apoi Facultatea de Medicină din Bucureşti. A fost intern şi extern al profesorului Eugen Aburel, la Maternitatea Filantropia din Bucureşti. În anul 4 de studii a fost exmatriculat, fiindcă avea sora în puşcărie.

A lucrat un an şi 7 luni ca ziler, pe şantierul de construc ii blocuri Ferentari, din Bucureşti, şi apoi a fost reprimit să-şi continue studiile, pe care le-a absolvit în anul 1961. La absolvire a primit domiciliul for at la Dispensarul Medical Uman din Ariceşti-Zeletin, jude ul Prahova. Periodic era cercetat la sediul Securită ii din Ploieşti, ultima dată la 29 octombrie 1989. Din anul 1977 a lucrat şi la Sec ia Obstetrică şi Boli Interne din Spitalul Băl ăteşti, jude ul Prahova. În anul 1990 a fost numit director al Spitalului Băl ăteşti, fiind trecut la pensie în anul 2001. Doctorul Caius Florei a asistat peste 8.500 de naşteri în cei 40 de ani de activitate desfăşurată. S-a căsătorit în anul 1960, însă a fost nevoit să desfacă căsătoria pentru că a plecat din capitală la ară. În anul 1964 s-a recăsătorit cu profesoara de geografie Lucre ia Di u, cu care are trei copii: Cristian, economist, Liana, asistent medical în Spitalul Floreasca din Bucureşti, şi Caius-Cătălin, inginer utilaje. În prezent medicul Caius Florei este primarul comunei Ariceşti-Zeletin, din jude ul Prahova.

Niciun comentariu: