15 noiembrie 2008

Colonel Vasile MARDARE

Vasile Mardare s-a născut la data de 29 ianuarie 1893 în comuna Ştioborăni (azi comuna Soleşti), jude ul Vaslui. Localitatea a fost atestată documentar la 3 ianuarie 1459, când Ştefan cel Mare a dăruit boierului Golăi această aşezare „pentru bune şi credincioase servicii”. Părin ii săi, Ioan şi Ilinca, şi-au botezat fiul în biserica ortodoxă, cu hramul „Sfântul Nicolae”, din Ştioborăni, biserică construită de domnitorul Moldovei, la data de 25 februarie 1480, care, în prezent, este inclusă în categoria monumentelor istorice.

Ajuta i de comandantul Cercului Militar Teritorial Vaslui, părin ii lau înscris la Şcoala Fiilor de Militari din Iaşi. După absolvire a optat pentru Şcoala Militară de Ofi eri Infanterie, pe care a absolvit-o în anul 1914, fiind avansat sublocotenent. Şi-a început cariera militară în Regimentul 65 Infanterie Vaslui (dublura Regimentului 25 Infanterie Vaslui). Timp de doi ani şi-a instruit plutonul de recru i în cazarmă şi la aplica iile desfăşurate pe şesul Vasluie ului şi Bârladului, pe dealurile Munteni, Soleşti, Valea Siliştei, Ştioborăni şi Movila lui Burcel.

Sublocotenentul Vasile Mardare a participat la războiul pentru întregirea neamului românesc, comandând Plutonul 1 din Compania a 6-a, subordonată Regimentului 65 Infanterie Vaslui. În luptele din Dobrogea şi de la Oituz s-a făcut remarcat prin actele de vitejie şi, ca urmare, a fost avansat locotenent, la 1 noiembrie 1916, şi decorat cu ordinul „Coroana României” cu spade, în grad de cavaler. În luptele de la Oituz a fost rănit şi internat în Spitalul Militar din Iaşi. Nerestabilit complet a solicitat să fie trimis pe front, refuzând concediul medical. Înapoiat în tranşee a îndeplinit misiuni de luptă pe linia de apărare de la Oituz, până în aprilie 1917. La 1 iunie 1917 locotenentul Mardare a fost mutat în Regimentul 14 Infanterie Roman, în func ia de comandant de pluton, instruind recru ii pe care, apoi, i-a condus în luptele de la Oituz (26 iulie - 9 august 1917). Dovedindu-se un ofi er foarte curajos, locotenentul Mardare a fost mutat, la 5 august 1917, în Regimentul 8 Infanterie Buzău şi a participat la luptele de la Mărăşeşti, din zona gării, şi din pădurea „La Răzoare”.

A fost comandant de pluton în contraatacul din ziua de 6 august 1917, reuşind, împreună cu Regimentul 47/72 Infanterie Ploieşti/Mizil şi cu alte unită i româneşti, să alunge trupele germane care măcelăriseră compania de mitraliori din Regimentul 51 Infanterie Gala i, comandată de căpitanul erou Grigore Ignat. Pentru curajul deosebit dovedit în lupte, Vasile Mardare a fost avansat căpitan, la 1 septembrie 1917, şi numit comandant de companie în Regimentul 8 Buzău. În 1918 a participat cu ostaşii buzoieni la luptele de neutralizare a bolşevicilor ruşi şi ucrainieni din Basarabia. La sfârşitul anului, căpitanul Mardare a fost numit comandantul companiei Regimentului Unificat 53/65 Infanterie Iaşi/Vaslui (regimentele fuseseră contopite datorită pierderilor) şi a participat la apărarea Bucovinei împotriva trupelor ucrainiene. În anul 1921 căpitanul Vasile Mardare a fost mutat ajutor de şef de stat major la Regimentul 13 Infanterie, din oraşul Iaşi. Avansat la gradul de maior, în 1925, ofi erul a fost numit la Comenduirea Pie ii Iaşi. Apoi a urmat o practică de un an, în Regimentul 24 Infanterie Tecuci, şi a revenit la Comenduirea Pietii Iaşi. Maiorul Mardare a lucrat foarte bine, în anii 1929-1932, în func iile de comandant de companie si ajutor al şefului Biroului de instruc ie la Regimentul 25 Infanterie Vaslui. Apreciindu-se calită ile şi înclina iile în efectuarea lucrărilor de stat major, în perioada 1932-1936, maiorul Vasile Mardare a lucrat în statul major din Comandamentul 4 Militar Teritorial Iaşi. În perioada 1937-1938 a lucrat la Biroul instruc ie din Regimentul 3 Vânători (Infanterie) din Bolgrad, Basarabia, instruind tineri recru i. La data de 15 aprilie 1938 ofi erul a revenit la Regimentul 25 Infanterie „Constantin Prezan“ Vaslui, unde s-a ocupat de instruirea ostaşilor unui batalion de infanterie.

La data de 5 mai 1941, maiorul Vasile Mardare a fost mutat la Cercul de Recrutare Fălciu (garnizoana Huşi), asigurând cu resurse umane şi materiale unită ile militare care luptau pentru eliberarea Basarabiei. Ofi erul a fost avansat la gradul de locotenent-colonel data de 20 august 1941. În perioada 1942-1943, Vasile Mardare a condus Zona de Instruc ie a Diviziei 9 Cavalerie, iar de la 13 octombrie 1943, Centrul de Instruc ie Sărata, din Basarabia, pregătind cadre de rezervă pentru încadrarea unită ilor luptătoare pe front. În anul 1945 ofi erul a fost avansat colonel şi trecut în rezervă, cu drept de pensie.

Niciun comentariu: