15 noiembrie 2008

Colonel Ştefan MOLDOVEANU

Ştefan Moldoveanu s-a născut la data de 19 septembrie 1896 în oraşul Vălenii de Munte, din jude ul Prahova. A absolvit şcoala primară din oraşul natal şi Şcoala Comercială în Ploieşti, în 1912. După intrarea României în războiul pentru întregirea neamului românesc, la data de 15 august 1916, Ştefan Moldoveanu s-a înscris voluntar în Regimentul 6 Călăraşi Ploieşti, care se înfiin ase sub denumirea de Escadron de Cavalerie în anul 1864, în oraşul Focşani.

Escadronul focşănean s-a transformat în anul 1876 în Regimentul 6 Călăraşi, conform Legii de organizare a puterii armate, din anul 1872, şi a participat la războiul de independen ă (18771878). Prin Înaltul Decret nr. 5878, din 7 octombrie 1913, Regimentul 6 Călăraşi a fost mutat de la Focşani la Ploieşti, în subordinea Brigăzii 4 Cavalerie din Ploieşti, transformată în anul 1914 în Brigada 3 Călăraşi Ploieşti. Regimentul 6 Călăraşi, comandat de colonelul Constantin Costescu, s-a subordonat Diviziei 5 Infanterie Buzău şi a luptat la curbura Carpa ilor şi în Transilvania. Ştefan Moldoveanu a fost rănit, la data de 8 septembrie 1916, la traversarea Oltului. Refăcut fizic, sergentul cu termen redus s-a înscris la Şcoala Militară de Ofi eri Cavalerie, care se retrăsese în luna noiembrie 1916 la Botoşani. La data de 1 aprilie 1917 elevul plutonier Ştefan Moldoveanu a fost repartizat la Regimentul 10 Cavalerie, comandat de colonelul Camil Marini, cu care a participat la luptele din mun ii Oituzului. Avansat locotenent, în anul 1919, ofi erul şi-a sporit eforturile pentru pregătirea de specialitate.

În anul 1921 a urmat cursurile Şcolii Speciale de Echita ie din oraşul Sibiu, Sec ia Instructori Cavalerie, cu rezultate „foarte bune” (clasat al 5-lea din 75 ofi eri cursan i). Şefii ierarhici au fost impresiona i de pasiunea pentru cavalerie a tânărului ofiter şi în anul 1923 l-au trimis să urmeze Şcoala Pregătitoare Ofi eri Cavalerie Târgovişte, pe care a absolvit-o al 7-lea din totalul de 45 de cursan i. Începând din 10 mai 1924, dată la care a fost avansat la gradul de căpitan, ofi erul a activat în Regimentele 10, 13 şi 5 Cavalerie, în func iile de instructor şi ajutor al şefului Biroului Eviden ă Personal. .

După absolvirea Cursului Ofi eri Superiori din garnizoana Turnu Severin şi avansarea la gradul de maior, la 10 mai 1930, a îndeplinit func iile de şef Birou Mobilizare şi comandant de escadron de cavalerie. Maiorul Ştefan Moldoveanu a fost mutat, la data de 15 mai 1930, în Regimentul 6 Roşiori din oraşul Băl i, din Basarabia, în func ia de comandant de escadron şi adjutant al regimentului. Aici s-a ocupat de asigurarea condi iilor materiale şi de trai pentru personalului din subordine, precum şi de instruirea ostaşilor. Avansat la gradul de locotenent-colonel, în anul 1937, Ştefan Moldoveanu a fost numit şef al Biroului Mobilizare. În ianuarie 1941 a fost numit şef al Serviciului Recrutări şi Mobilizare din Cercul Teritorial Vaslui. La data de 8 noiembrie 1945 Ştefan Moldoveanu a fost pensionat, primind şi gradul de colonel. Colonelul Ştefan Moldoveanu a fost acuzat în anul 1948, în baza Legii 207/1948, de săvârşirea unor crime de război împotriva poporului sovietic şi condamnat la cinci ani închisoare, pedeapsă pe care a executat-o în penitenciarele Poarta Albă şi Aiud. După ieşirea din închisoare i-a fost anulat dreptul la pensie şi a fost nevoit să se angajeze la Fabrica de Conserve din Vălenii de Munte, unde a lucrat în calitate de normator până în anul 1964, când a primit pensie civilă. Abia în anul 1967, ca urmare a apari iei Decretului 141/1967, a fost repus în drepturi şi a primit pensie militară.

A decedat în anul 1976, fiind înhumat în locul de veci al familiei din cimitirul oraşului Vălenii de Munte. În timpul celor 39 de ani de activitate neobosită în slujba armatei, colonelul Ştefan Moldoveanu a fost recompensat cu mai multe ordine şi medalii militare: ordinul „Coroana României”, în grad de cavaler, ordinul „Steaua României”, cu spade şi panglică de Virtute Militară, medalia „Crucea de Război”, cu baretele Carpa i şi Ardeal (1916-1918), medalia „Crucea de Fier”, „Semnul Onorific pentru 25 ani de serviciu” şi medalia „Virtutea Militară”.

Niciun comentariu: