15 noiembrie 2008

Colonel Petru GHINEA

Petru Ghinea s-a născut la data de 14 octombrie 1923, în comuna Vinderei, judetul Tutova (azi judetul Vaslui), într-o familie de intelectuali, cu largi vederi patriotice.

Tatăl său, Nicolae Ghinea, a fost veteran al celor două războaie mondiale, avansând până la gradul de colonel în rezervă. Fratele lui Petru Ghinea, Mihai, născut în anul 1921, este veteran de război şi colonel în rezervă. Cei doi frati au fost colegi la Şcoala Militară de la Ineu. Tatăl şi fiii au fost cadre didactice şi luminători ai tinerilor, constituind un bun exemplu pentru genera iile pe care le-au instruit şi educat.

După absolvirea scolii primare în localitatea natală, Petru Ghinea a urmat şi absolvit Şcoala Normală din Bârlad. Trăind în plin război, Petru Ghinea a fost încorporat la Şcoala Militară de Ofi eri în Rezervă Infanterie nr. 6, din localitatea Ineu, jude ul Arad, în anul 1943. În august 1944, pe când se afla în anul II de studiu, s-a petrecut un eveniment care avea sa-l marcheze profund. Localitatea Ineu se află aproape de grani a stabilită arbitrar prin Dictatul de la Viena, din august 1940. La nord de grani ă horthyştii unguri desfăşurau o campanie de exterminare a popula iei româneşti, iar în zonă se mai aflau efectivele Şcolii Militare de Ofi eri Rezervă Infanterie din Bacău şi Şcoala Militară de Ofi eri Rezervă Infanterie Radna-Lipova. Profitând de faptul că elevii acestor şcoli nu dispuneau de armament greu şi automat şi nici de legături cu alte unită i militare, horthyiştii au trecut la hăr uirea lor. Efectivele celor trei şcoli au primit ordine de luptă şi au ocupat pozi ii pentru ripostă. Colonelul Petru Ghinea, îşi aminteşte cu mari emo ii evenimentele derulate în acele zile: „Ostilită ile militare propriu-zise au început în zilele de 28-29 august 1944, când horthyştii ac ionând în direc ia Mocrea - Arad, urmăreau să ocupe localul şcolii noastre. Timp de o săptămână ne-au hăr uit fără întrerupere, însă de fiecare dată am reuşit să-i respingem. În una din zile am fost încercui i într-o zonă viticolă de puternice for e inamice. Timp de şapte zile am reuşit să rezistăm în încercuire, fiind hotărâ i să luptăm până la ultimul cartuş. Ne-am alimentat cu struguri necop i şi cu merinde primite de la locuitorii curajoşi din zonă.


Întrucât trupele române se aflau pe aliniamente îndepărtate fată de noi, a trebuit să facem fată şi bombardamentelor aviatiei germane, care ne reperaseră. Ieşirea din încercuire era imposibilă fără mitraliere şi tunuri antitanc. Am fost scoşi din încercuire de către trupele de şoc sovietice. În continuare, am ocupat pozi ii de luptă în zona Sebeş - Arad - Prunişor. În noul dispozitiv de luptă am fost avansat la gradul de sergent-major şi numit comandant de grupă. Am îndeplinit misiuni de legătură cu plutoanele despăr ite de zone periculoase, supuse focului de flanc al horthyştilor. Întrucât inamicul stăpânea cu înverşunare Gara C.F.R. Mocrea am primit misiunea să actionez împreună cu un coleg de grupă, înarmati cu grenade şi folosind denivelările de teren. În zori de zi am neutralizat cuibul de foc inamic. După îndeplinirea misiunii am fost citati prin Ordinul de zi nr.157/1944 şi propuşi pentru decorare cu Medalia „Bărbătie şi Credintă“, clasa a III-a, cu spade. În continuare am rămas pe pozi iile de luptă până au sosit unită ile militare româneşti şi împreună am participat la eliberarea întregului teritoriu românesc. Apoi ne-am înapoiat la şcoală, la Ineu.” Pentru faptele de arme săvârşite de cei 1.200 de elevi ai şcolilor concentrate la Ineu, 22 de elevi au fost decora i cu ordine şi medalii militare româneşti.

În luna martie 1945, elevul sergent-major Petru Ghinea a fost avansat la gradul de sublocotenent şi repartizat la Regimentul 11 Dorobanti „Siret” Galati, care lupta în Cehoslovacia.

La data de 15 iulie 1945, sublocotenentul Petru Ghinea a fost lăsat la vatră, iar după convocări periodice a fost avansat succesiv. În prezent colonelul în retragere Petru Ghinea este preşedintele Comitetului Asociatiei Nationale a Veteranilor de Război, filiala Bârlad, unde se bucură de mult respect din partea camarazilor.

Niciun comentariu: