15 noiembrie 2008

Colonel Nicolae VOINEA

Nicolae Voinea s-a născut în anul 1922 în comuna Ariceşti-Rahtivani, din jude ul Prahova, într-o familie de muncitori petrolişti. A urmat cursurile Şcolii Normale (Liceul Pedagogic) din Buzău, pe care a absolvit-o în anul 1943 ca şef de promo ie. Pasionat de istorie şi iubind armata s-a înscris, în toamna anului 1943, în Şcoala Militară de Ofi eri. În calitate de elev a participat, în august 1944, la luptele de la Slănic-Prahova, remarcându-se, în mod deosebit, în zilele de 30 şi 31 august. Năi ă, cum era denumit de colegii săi, a fost înaintat la gradul de sublocotenent în iulie 1946 şi repartizat la un regiment de infanterie din Moldova, în func ia de comandant de pluton. Ulterior a fost mutat la Regimentul de Gardă din Bucureşti, unde a lucrat până în anul 1951.

Ofiterul a urmat cursurile Academiei Militare, în perioada 19511953, pe care a absolvit-o cu diplomă de merit. În perioada 1953-1956 a îndeplinit func ii de stat major într-o divizie de infanterie din Transilvania şi la un corp de armată în Banat. În anul 1955 a fost avansat maior. La cererea Academiei Militare ofi erul a fost încadrat lector la Catedra de Tactică Generală, în februarie 1956. A fost promovat apoi în func iile didactice de lector superior, profesor, şef comisie metodică (didactică). În anul 1966 a fost avansat colonel. În calitate de profesor a lucrat în Catedra de Tactică şi Artă Operativă, cu grupele Cursului Superior Postacademic. În decembrie 1978, din motive de sănătate, a fost pensionat. Colonelul Nicolae Voinea s-a călăuzit în via ă după principiul potrivit căruia prestigiul unei şcoli este dat, înainte de toate, de valoarea morală şi ştiin ifică a cadrelor sale şi prin tot ce a făcut s-a străduit să fie la înăl imea acestor cerin e.

Comunica sincer cu ofi erii studen i şi trăia la unison aceleaşi momente tactic-operative. A considerat că pentru un adevărat profesor este necesar să te pregăteşti continuu, să- i cizelezi măiestria pedagogică, să fii om de spirit, să pre uieşti sufletul omului, să-i ascul i cu răbdare pe ceilal i, să ai un dialog continuu cu ei. În ultimii ani de activitate didactică colonelul Nicolae Voinea şi-a desfăşurat activitatea la cursurile postacademice, profil unic, arme întrunite. Aceşti ani au constituit corolarul activită ii sale de profesor. Aici lucra în domeniul operativ-strategic, ştiind să pună în valoare cunoştin ele sale în domeniul doctrinei militare româneşti. Confruntările de opinii cu ofi erii cursan i – generali şi colonei cu o înaltă pregătire şi o vastă experien ă – au constituit momente deosebite pentru activitatea de profesor a colonelului Nicolae Voinea. A participat la elaborarea mai multor lucrări de cercetare ştiin ifică, cele mai cunoscute fiind: „For area cursurilor de apă”, „Întrebuin area desantului aerian în lupta de opera ie”, „Dezvoltarea gândirii tactice prin aplica ii pe hartă şi în teren”.

În afara participării sale la publicistica militară cu diferite articole de specialitate, a lucrat, împreună cu colonelul dr. Bogdan Stănescu, la redactarea finală a proiectului Regulamentului Statelor Majore în campanie. După pensionare, în calitate de coautor, a scris şi editat lucrarea memorialistică „Amintiri, speran e, împliniri”, apărută în 1989, în care a prezentat istoricul generatiei sale din Şcoala de Ofiteri. Până la trecerea în nefiin ă, la data de 8 februarie 2001, colonelul Nicolae Voinea a activat la Asocia ia Na ională a Veteranilor de Război, filiala Prahova şi la Asocia ia Natională „Cultul Eroilor”, filiala Prahova.

Este înmormântat în cimitirul din Ariceştii-Rahtivani, alături de buna sa sotie, Silvia, originară din localitatea Târzii, judetul Vaslui. A avut doi frati, Ion (economist) şi Aurel (inginer), precum şi o soră, Cornelia (contabilă). Nu a avut copii dar s-a apropiat foarte mult de nepo i şi nepoate, care i-au fost foarte dragi. Colonelul Nicolae Voinea a fost decorat cu mai multe distinc ii militare: ordinul „Meritul Militar”, clasele a III-a, a II-a şi I-a, ordinul „Tudor Vladimirescu”, clasa a IV-a, medalia „Eliberarea de sub jugul fascist”, medalia „Crucea Comemorativă al celui de al doilea război mondial. 1941-1945”.

Niciun comentariu: