15 noiembrie 2008

Colonel Alexandru VASILESCU

Alexandru Vasilescu s-a născut la data de 12 decembrie 1919, în oraşul Brăila. Părin ii săi, Radu şi Tudora, i-au dat o educa ie sănătoasă. Studiile primare, gimnaziale şi Liceul Industrial, absolvit în anul 1940, le-a făcut cu cadre didactice de o mare probitate morală şi profesională. După absolvirea liceului, Alexandru Vasilescu a fost încorporat la Şcoala Militară de Ofi eri de Rezervă Bacău, specialitatea Infanterie.

Nevoia acută de cadre militare, datorită poten ialelor conflicte militare cu statele vecine, care ne amputaseră deja teritoriul, a determinat Marele Stat Major să avanseze promo ia 1941 la grade de subofi eri, la data de 1 iunie 1941, şi să-i încadreze pe absolven i în unită ile militare operative. Astfel, Alexandru Vasilescu a fost avansat la gradul de plutonier şi încadrat subofi er cu administra ia unei companii din Regimentul 40 Infanterie Medgidia. Regimentul fusese înfiin at în anul 1911, la Giurgiu (Regimentul 40 „Călugăreni”).

După al doilea război balcanic (1913), regimentul a fost mutat la Bazargic, deoarece sudul Dobrogei îi revenise României. Unitatea a participat la primul război mondial. După cedarea Cadrilaterului Bulgariei, la data de 7 septembrie 1940, regimentul fost cartiruit în Medgidia. Împreună cu ceilal i ostaşi din Regimentul 40 Infanterie Medgidia, plutonierul Vasilescu s-a instruit în cazarmă şi în împrejurimile oraşului Medgidia. A participat şi la manevrele militare organizate în Dobrogea de Divizia 9 Infanterie Constan a, căreia i se subordona. Începând cu 15 august 1942, sublocotenentul Vasilescu (fusese avansat în grad la data de 15 iulie 1942) a participat la luptele de la Cotul Donului.

În ziua de 19 noiembrie 1942 a fost grav rănit. Internat în Spitalul militar de campanie al Armatei a 3-a Române a fost operat şi apoi transportat la Spitalul Militar din Iaşi. După spitalizare a primit concediu medical până la data de 30 martie 1943.La reîntoarcerea în unitatea din Medgidia, Alexandru Vasilescu a fost avansat la gradul de locotenent şi numit comandant de pluton. Întoarcerea armelor împotriva armatei germane, la data de 23 august 1944, a găsit efectivele Diviziei 9 Infanterie în apărarea Dobrogei. Conform ordinelor superioare, Regimentul 40 Infanterie s-a deplasat în împrejurimile capitalei. Despre luptele desfăşurate, Alexandru Vasilescu îşi aminteşte: „Nem ii aveau în dotare tunuri, aruncătoare de branduri şi tunuri antiaeriene, fiind dispuşi la sud şi sud-est de localitatea Tunari, pregăti i să bareze căile de acces spre aerodromul Otopeni. Sprijini i de ostaşii artilerişti din Regimentul 13 Artilerie Constan a, în zilele de 26 şi 27 august am învins trupele germane şi am înaintat spre Otopeni, obligându-le să se deplaseze spre nord, în seara zilei de 27 august 1944.” Divizia 9 Infanterie Constan a şi unită ile din subordine au participat, de la data de 5 septembrie, la luptele de eliberare a păr ii de nord a Transilvaniei. Venerabilul veteran de război relatează: „Eu am fost rănit în ziua de 20 septembrie 1944 la Oarba de Mureş. De aici am fost transportat la Spitalul Militar din Sibiu. După spitalizare mi s-a acordat concediu medical până la 18 martie 1945, când m-am înapoiat la unitate.”

În perioada 1945-1952 Alexandru Vasilescu a lucrat la diferite Cercuri Militare Teritoriale. Între anii 1952-1958 a fost comandant la Comisariatul Militar Raional Teleajen, cu reşedin a în Vălenii de Munte. În anul 1958 a fost trecut în rezervă, sub pretextul că părin ii so iei făceau parte din categoria ăranilor chiaburi. S-a angajat director la Casa de Cultură din Vălenii de Munte. După sus inerea examenelor de specialitate Alexandru Vasilescu a fost admis cadru didactic la Liceul „Nicolae Iorga” din Vălenii de Munte, unde a ob inut gradul didactic I, în anul 1961. S-a pensionat în anul 1979, după o perioadă petrecută în învă ământ care i-a adus mari satisfac ii. Pentru participarea la război şi serviciul desfăşurat în armată, Alexandru Vasilescu a fost decorat cu următoarele medalii: „Serviciul Credincios” cu spade, clasa a III-a, „Eliberarea de sub jugul fascist”, „Crucea Comemorativă a celui de al doilea război mondial. 1941-1945”, „Meritul Militar”. Alexandru Vasilescu este membru fondator al Asocia iei Veteranilor de Război din Văleni de Munte. A condus filiala din localitate în perioada 1990-2003.

Niciun comentariu: