15 noiembrie 2008

Colonel Mihai RĂICAN

Mihai Răican s-a născut la data de 24 iunie 1925 în comuna Policiori, jude ul Buzău. Părin ii săi, Alexandru şi Ana, i-au asigurat toate condi iile necesare pentru a absolvi 7 clase în şcoala din localitatea natală. În luna septembrie 1940 s-a înscris ca voluntar la Centrul de Instruc ie al Artileriei Antiaeriene, care se găsea într-o cazarmă din Cartierul Ghencea Bucureşti, unde era dislocată şi Şcoala Militară de Ofi eri Artilerie Antiaeriană.

A fost repartizat la Bateria de Artilerie Antiaeriană, comandată de sublocotenentul Mihail Nicolau, originar din Ploieşti, un ofi er exigent, dar corect în munca cu subordona ii. Sub directa îndrumare a căpitanului Constantin Zamfiropol, Mihai Răican participa zilnic la cele 6 ore de instruc ie şi educa ie, dar şi la efectuarea unor lucrări la Biroul Mobilizare, pe parcursul a încă 6 ore. În diminea a zilei de 24 august 1944 personalul Centrului de Instruc ie şi al Şcolii Militare a participat la dezarmarea efectivelor militare germane, care erau cazate în barăcile construite în cazarma Ghencea. Luptele au durat până după-amiază, când trupele germane au depus armele, predându-se artileriştilor români. După împlinirea vârstei de 20 de ani Mihai Răican s-a înscris la Şcoala Militară de Subofi eri Artilerie Antiaeriană din Bucureşti, începând cursurile la data de 1 august 1945. Întrucât acumulase unele cunoştin e specifice armei, la data de 15 iulie 1947 a absolvit şcoala, cu rezultate „bune”, şi a fost avansat la gradul de sergent-major. A fost repartizat la Biroul Instruc ie în Şcoala Militară, care s-a mutat în oraşul Braşov. Îndrumat de şeful Biroului Instruc ie din şcoală, Mihai Răican s-a înscris la liceu, pe care l-a absolvit în anul 1963. În paralel a fost admis la cursul „Comandan i de plutoane”, desfăşurat în perioada 1 iunie – 30 decembrie 1949, pe care l-a încheiat cu rezultate bune. A fost avansat sublocotenent şi numit în func ia de comandant al Bateriei 1 din Şcoala Regimentară/Regimentul 5 Artilerie Antiaeriană Câmpina, comandată de colonelul Eugen Iacomi.

După şase luni regimentul a fost mutat la Ploieşti, iar ofi erul a îndeplinit func ia de comandant al Bateriei Comandă din Bucov. Regimentul 5 era subordonat Corpului 16 Artilerie Antiaeriană Ploieşti. În anul 1952 regimentul a fost numerotat cu nr. 244 şi l-a primit drept comandant pe căpitanul Dumitru Maghiar. Avansat la gradul de locotenent, Mihai Răican a urmat, în perioada 1 decembrie 1951 – 1 mai 1952, cursul „Comandan i Baterii de la Capul Midia”, încheiat cu rezultate „bune” şi apoi a revenit la unitate, în func ia de comandant de baterie. A fost promovat, la data de 1 noiembrie 1952, adjutant superior divizion (şef de stat major) în regimentul de la Bucov, achitându-se conştiincios de sarcinile de serviciu. În perioada 1 decembrie 1953 – 1 noiembrie 1955 ofi erul a urmat „Cursul de perfec ionare ofi eri artilerie antiaeriană”, în Şcoala Militară Artilerie Antiaeriană Braşov. După absolvirea cursului a fost numit în func ia de comandant Baterie cu 8 piese, în Regimentul 4 Artilerie Antiaeriană Berceni. Avansat la gradul de locotenent-major în anul 1956, Mihai Răican a fost trecut în rezervă, la data de 30 august 1956, ca urmare a măsurilor adoptate de Ministerul Apărării Na ionale privind reducerea efectivelor armatei. După trecerea în rezervă, Mihai Răican a urmat Şcoala de Calificare Strungari şi, apoi, a lucrat la Uzina 1 Mai, Sec ia Sape Foraj, în func ia de strungar, timp de doi ani. La 1 noiembrie 1962 a fost numit administrator la Căminul de nefamilişti al uzinei, apoi şef Birou Administrativ în uzină (1969), tehnician principal la Sec ia Construc ii Metalice (1978), tehnician principal la Forma ia de Pompieri a uzinei (timp de trei luni a urmat cursul de pregătire a şefilor de forma ii de pompieri Boldeşti).

La data de 1 septembrie 1978 a fost transferat la Centrala de Utilaj Petrolier şi Minier, în func ia de inspector cu probleme de prevenirea şi stingerea incendiilor”. Mihai Răican a fost pensionat la data de 1 octombrie 1985. Este căsătorit cu Virginia Matei şi nu au copii Mihai Răican a fost avansat, succesiv, până la gradul de colonel în rezervă şi decorat cu următoarele distinc ii militare: medalia sovietică „Victoria”, medalia „Eliberarea de sub jugul fascist”, medalia „Meritul Militar”, clasa 1-a, şi medalia „Crucea Comemorativă a celui de al doilea război mondial 1941-1945”.

Niciun comentariu: