17 noiembrie 2008

Soldat Ioan MUNTEANU

Soldatul Ioan Munteanu s-a născut în localitatea Răchi i, jude ul Botoşani, la data de 23 iunie 1915, într-o familie de oameni iubitori de muncă şi păstrători de pământ. După terminarea cursurilor şcolii elementare a desfăşurat diverse activită i ca lucrător al pământului, salariat al primăriei, muncitor la Sec ia de Drumuri şi Poduri, colector, maistru brigadier şi, în final, muncitor la Oficiul de Îmbunătă iri Funciare Botoşani, de unde a ieşit la pensie. A luptat în cel de-al doilea război mondial pe frontul din est, participând, împreună cu camarazii din Regimentul 37 Doroban i „Alexandru cel Bun” din Botoşani, la eliberarea Basarabiei, la luptele din Ucraina şi de la Cotul Donului, unde a reuşit să scape din încercuire. S-a căsătorit cu Elena, născută în anul 1920 în localitatea Răchi i, jude ul Botoşani. Împreună au avut 8 copii, născu i în Stăuceni, jude ul Botoşani, dintre care doi au murit de mici. I-au crescut cu drag pe cei care cu voia lui Dumnezeu au ajuns mari şi de folos ării. Primul copil, Mihai, s-a născut la data de 1 noiembrie 1943. După absolvirea şcolii elementare, a urmat Facultatea „Tehnologia Construc iilor de Maşini” din Suceava şi a lucrat 16 ani în Inspectoratul de Poli ie Suceava. Apoi a fost director la Şcoala de Şoferi din Suceava. Al doilea copil, Adela, s-a născut în anul 1945. A urmat cursurile şcolii generale din localitate după care s-a căsătorit, luând numele de Feciuc, şi a lucrat la o şcoală specială din Suceava. Cel de al treilea copil, Mircea, s-a născut la data de 7 iunie 1948. După ce a parcurs ciclul de învă ământ general şi profesional a îndeplinit func ia de maistru instructor, lucrând, în ultima perioadă, chiar la Şcoala de Şoferi unde director era fratele său, Mihai. A decedat în anul 1999. Al patrulea copil al familiei Munteanu, Adrian, s-a născut la data de 19 iulie 1952. A urmat cursurile şcolii generale din localitatea natală, apoi a mers la Iaşi la o şcoală profesională, devenind electrician de for ă. În prezent este pensionar. Ioan Munteanu, cel de-al cincilea copil, s-a născut la data de 18 iunie 1954. A urmat cariera militară, trecând prin toate gradele, de la soldat la colonel. Ini ial ofi er de radioloca ie, specializat ulterior ca rachetist antiaerian, în urma absolvirii Academiei de Înalte Studii Militare, a urmat aproape toate formele de pregătire ce le poate parcurge un ofi er: Şcoala Militară de Ofi eri de Artilerie Antiaeriană şi Radioloca ie, Academia de Înalte Studii Militare, Colegiul Na ional de Apărare, cursuri de specializare, reuşind să ob ină titlul de Doctor în Istorie, iar ulterior să devină profesor universitar al Universită ii Na ionale de Apărare şi unul dintre profesorii de bază ai Colegiului Na ional de Apărare. Pentru scurt timp a fost şeful Colegiului Na ional de Apărare. A servit cu pricepere şi înaltă răspundere în structuri militare izolate, cum ar fi Batalionul de Radioloca ie Sulina, dar şi în centre şi institu ii de învă ământ militar cu rang înalt din Ploieşti (Centrul de Instruc ie al Trupelor Radiotehnice) şi Bucureşti. S-a căsătorit cu Marinela Marinescu, din Ploieşti, subinginer tehnolog petrolist, din mariajul lor rezultând fiica Evelina-Mihaela. Colonelul-profesor Ioan Munteanu a publicat numeroase articole şi lucrări de specialitate, una dintre acestea vizând importan a strategică a spa iului dobrogean şi a Mării Negre. A plecat prematur dintre cei ce-l respectau şi iubeau, la 15 mai 2005, în urma unei boli nemiloase. Al şaselea copil, Petru, s-a născut la 2 aprilie 1958. După absolvirea liceului a urmat cursuri de specializare în contabilitate. A lucrat în func ii de contabil şi revizor contabil la „Rulmentul” Suceava. Veteranul Ioan Munteanu a fost un model de comportare în armată, familie şi societate, fiind respectat de consăteni, de copii şi de oficialită i. A fost decorat cu medalia militară „Crucea Comemorativă a celui de-al doilea război mondial. 1941-1945”. Soldatul Ioan Munteanu a decedat la data de 6 august 2003, îndoliind sufletele rudelor.

Niciun comentariu: