17 noiembrie 2008

Sergent Dumitru STĂNESCU

Neculai, primul fiu al familiei Stănescu, din Huşi, absolvent al Academiei Comerciale, a fost mobilizat, pentru participarea la cel de-al doilea război mondial, cu gradul de sublocotenent (comandant de pluton) în Regimentul 25 Doroban i (Infanterie) „General Constantin Prezan” Vaslui. A participat la luptele din Basarabia, Ucraina (opera iunea militară Odessa) şi de la Cotul Donului, fiind rănit mortal, în ziua de 20 noiembrie 1942. Dumitru, cel de al doilea fiu al familiei Stănescu, născut la data de 7 ianuarie 1923, a fost încorporat, la data de 15 martie 1944, pentru satisfacerea stagiului militar în cadrul Regimentului 25 Doroban i (Infanterie) „General Constantin Prezan” Vaslui. După efectuarea perioadei de instruc ie a fost trimis la Partea Operativă a unită ii, care desfăşura lupte foarte dure în Basarabia. Desfiin ându-se unitatea, în luna noiembrie 1944, în baza Instruc iunilor Speciale al Marelui Stat Major, nr. 70.200, efectivele ei au fost vărsate la Regimentul 24 Doroban i Tecuci. Caporalul Dumitru Stănescu a participat la luptele de eliberare a Ungariei şi Cehoslovaciei, fiind lăsat la vatră, cu gradul de sergent, în luna august 1945. Înapoiat la Huşi a lucrat în calitate de frizer şi s-a căsătorit cu Elena Mocanu, din Huşi, func ionară la aceeaşi frizerie. În anul 1963 familia Stănescu s-a mutat în municipiul Ploieşti şi a lucrat la Cooperativa „Higiena”. Fiul lor, Ioan-Eugen, s-a născut la data de 24 iunie 1949, în localitatea Huşi, jude ul Vaslui. A urmat cursurile Liceului „Mihai Viteazul” din Ploieşti, iar din 1969 şi până în 1973 Facultatea de Istorie a Universită ii Bucureşti, specialitatea Istorie Contemporană. După terminarea studiilor a fost repartizat la Muzeul Jude ean de Istorie şi Arheologie Prahova, fiind încadrat în func ia de muzeograf, specialitatea istorie contemporană. La data de 1 noiembrie 1988 a fost promovat muzeograf principal şi la 1 iulie 1990 şeful Sec iei Istorie. În decembrie 1991 a fost promovat director adjunct la Muzeul Jude ean de Istorie şi Arheologie Prahova, din septembrie 2001 a fost numit director ştiin ific şi în ianuarie 2004 a devenit director general adjunct. Eugen Stănescu a urmat cursuri de perfec ionare în specialitatea istorie modernă şi contemporană la Centrul Special de Perfec ionare a cadrelor de pe lângă Ministerul Culturii. În anul 1978 a fost admis la doctorat. Înbolnăvindu-se, nu a mai sus inut teza de doctorat.

Eugen Stănescu a acordat mare aten ie documentării de specialitate la Arhivele Na ionale ale Statului, Filiala Ploieşti, Arhivele Na ionale ale Statului Bucureşti, Biblioteca Academiei Române, Arhiva Istorică Centrală, Muzeul Militar Na ional, Arhivele Militare Române, Muzeul Na ional de Istorie a României şi Arhivele Ministerului Afacerilor Externe. A publicat 5 lucrări ştiin ifice de specialitate şi 16 studii şi articole în diferite reviste de specialitate. În colaborare cu al i autori a publicat 10 căr i ştiin ifice: „Izvoare istorice prahovene, culegere de documente din anii 1918-1928”, vol. 1, Ploieşti, 1975, „Izvoare istorice prahovene, culegere de documente din anii 1929-1933”, vol. 2, Ploieşti, 1976, „Petrol şi bombe la Ploieşti”, Editura Imprimex, Ploieşti, 1994, „România mare Puterea Politică”, Editura Imprimex, Ploieşti, 1995, „Cavaleri ai Ordinului „Mihai Viteazul”, coordonator comandor Ilie Manole, în colec ia Revista de Istorie Militară, Editura Universal Cartfil, Ploieşti, 1996, „România Mare Puterea Politică”, Edi ia a II-a, Editura Mectis, Ploieşti, 1998, „Liberalii - o istorie în date, documente şi personalită i, 1875-1947”, Editura Mectis, Ploieşti, 1999, „Alexandru Cretzianu - un diplomat de carieră în misiune pentru pregătirea ieşirii României din Axă”, Editura Mectis, Ploieşti, 1999, „Regimentul 32 „Mircea” - jurnal de opera ii (15.08.1916 - 31.12.1917)”, Editura Printeuro, Ploieşti, 2002, „Colonelul (generalul) Nicolae Zăgănescu şi Regimentul 9 Artilerie Antiaeriană”, Editura Printeuro, Ploieşti, 2003. Împreună cu al i specialişti a fondat Societatea Cultural-Istorică „Mihai Viteazul”, fiind prim-vicepreşedinte al acestei societă i ştiin ifice. Eugen Stănescu este căsătorit cu Iulia-Viorica Hagiu, absolventă a Facultă ii de Istorie, fost muzeograf şi şef de sec ie la Muzeul de Istorie şi Arheologie Prahova, în prezent pensionară.

Niciun comentariu: