16 noiembrie 2008

Sergent Constantin APETRII

Constantin Apetrii s-a născut la data de 7 februarie 1921, în localitatea Cârligi, comuna Ştefan cel Mare, din jude ul Neam . El a fost al 6-lea copil din familia lui Dumitru şi a Mariei. Constantin Apetrii a absolvit şcoala primară în localitatea natală şi a lucrat alături de părin i până la vârsta majoratului. În perioada anilor 1939-1941, împreună cu tinerii din leatul său, s-a instruit din punct de vedere militar la cercul de premilitari din comuna natală.

La data de 24 februarie 1942 Constantin Apetrii a fost recrutat pentru efectuarea serviciului militar în cadrul Batalionului 13 Vânători de Munte, subordonat Brigăzii 4 Mixtă Munte, înfiin ată la data de 20 iulie 1939, cu punctul de comandă la Aiud. Spre sfârşitul anului 1939 brigada a fost deplasată în zona Baia Mare, Târgu Lăpuş, Cavnic. De la 5 mai 1940 a fost introdusă în dispozitivul de apărare a frontierei, între Izvoarele Sucevei şi Vişeul de Sus. După invadarea de către sovietici a Basarabiei, Bucovinei şi inutului Her ei, la sfârşitul lunii iunie 1940, Brigada 4 Mixtă Munte s-a retras în zona Ciocăneşti - Valea Putnei - Argestru - Iacobeni - Vatra Dornei. La data de 22 iunie 1941 Brigada 4 Mixtă Munte, comandată de generalul de brigadă Gheorghe Manoliu, era gata de luptă. Batalionul 13 Vânători Munte era comandat de locotenentul-colonel Iustinian Marinoiu şi se subordona direct Grupului 8 Vânători Munte.

Corpul de Munte era comandat de generalul de divizie Gheorghe Avramescu. Vânătorii de Munte, împreună cu Divizia 7 Infanterie Roman şi Brigada 8 Cavalerie, au eliberat partea de nord a Bucovinei, inutul Her ei şi partea de nord a Basarabiei. După for area Nistrului, de la data de 17 iulie 1941, vânătorii de munte au luptat între Nistru şi Nipru. De la 10 octombrie 1941, ostaşii Brigăzii 4 Mixtă Munte au luptat în Crimeea, la Simferopol şi Aluşta. De la sfârşitul lunii decembrie 1941 şi până la 17 ianuarie 1942 ostaşii Brigăzii 4 Mixte Munte au desfăşurat lupte foarte grele în zona Feodosia şi Sudak. Brigăzile de vânători de munte s-au transformat în divizii, la data de 15 martie 1942. Brigada 4 Mixtă Munte a devenit Divizia 4 Munte şi se afla în apărare între Aluşta şi Sudak. Încheind perioada de instruire la Partea Sedentară a marii unită i, Constantin Apetrii, avansat la gradul de fruntaş cu o zi înainte de ziua onomastică, a fost trimis pe front la Sevastopol, unde fusese deplasată Divizia 4 Munte. După căderea Sevastopului, la 4 iulie 1942, vânătorii de munte au participat la apărarea Crimeii, fără rezerve şi fără sprijin aerian.

La începutul anului 1943 Divizia 4 Munte se găsea în apărare pe litoralul sudic al Peninsulei Kerci, între Feodosia şi Kerci. În luna august 1943 efectivele Diviziei 4 Munte au fost deplasate în Stepa Nogai din Ucraina. În această zonă, la data de 9 septembrie 1943, Constantin Apetrii a fost rănit de o schijă şi trimis pentru spitalizare şi refacere la Spitalul din Chişinău. A fost readus în zona operativă, la data de 1 aprilie 1944, când efectivele Diviziei 4 Vânători de Munte duceau lupte de apărare în apropiere de Nistru. La sfârşitul lunii mai 1944, diviziile de vânători de munte au constituit câte un comandament operativ. Divizia 4 Munte a constituit Comandamentul 104 Munte, ulterior revenind la vechea denumire.

Aflată în zona Târgu Neamt, în zilele de 24 şi 26 august o parte dintre efectivele unită ii au fost capturate de către armata sovietică. Între cei lua i prizonieri în ziua de 24 august se afla şi Constantin Apetrii, care a fost luat prizonier în zona localită ii Căciuleşti, aproape de localitatea natală, şi dus într-un lagăr de concentrare aflat la poalele Mun ilor Ararat, unde a lucrat la construc ii de locuin e şi drumuri. S-a înapoiat din captivitate la data de 15 august 1948. Constantin Apetrii a fost decorat cu medalia „Bărbă ie şi Credin ă”, clasa a III-a.

A decedat la data de 24 decembrie 1985, cernind sufletele membrilor familiei şi ale prietenilor. A avut trei copii: Marghioala, lucrător comercial, Rodica, operator control spatiu aerian la o mare unitate din municipiul Ploieşti şi Costică, director administrativ la o fabrică de pâine din oraşul Piatra Neamt.

Un comentariu:

Alexandru Pesd spunea...

Mai multe referinte despre Batalionul 13 Vanatori de Munte unde as putea gasi? Strabunicul meu a luptat in aceeasi divizie si batalion ca acest veteran, Hritcu Ilie il chema. Multumesc.