16 noiembrie 2008

Locotenent Vasile ŞOTROPA

Născut pe meleagurile Bucovinei, în localitatea Muşeni a, plasa Siret, la data de 22 martie 1898, Vasile Şotropa a fost încorporat la vârsta de 18 ani, la 10 aprilie 1916, într-un regiment de cavalerie din armata austro-ungară.

A participat la luptele din Gali ia, în calitate de comandant de grupă, având în subordine solda i ucrainieni, cehi, slovaci şi maghiari, până la capitularea armatei austro-ungare, la data de 22 noiembrie 1918. Trecut în rezervă cu gradul de sergent, în luna decembrie 1918, Vasile Şotropa s-a înapoiat în localitatea natală, primind cu bucurie hotărârile adoptate de Consiliul Na ional Român din Bucovina, sub conducerea lui Iancu Flondor, care a solicitat unirea Bucovinei cu România (28.11.1918).

Împlinind vârsta de 21 de ani, Vasile Şotropa a fost admis elev, la data de 15 aprilie 1919, la Şcoala de Telegrafie din Bucureşti. Absolvind cursurile şcolii cu rezultate bune, la data de 18 octombrie 1919 a fost ataşat la Oficiul Telegrafic din Cernău i şi la scurt timp, la 16 decembrie, a fost avansat impiegat gradul trei. Timp de doi ani, între 15 decembrie 1920 şi 24 decembrie 1922, a lucrat, detaşat, la Oficiul Telegrafic din Botoşani. Revenit la Cernău i, cu mai multă experien ă acumulată, a fost promovat impiegat gradul 1. Fiind nevoie de experien a şi seriozitatea sa în activitate, Vasile Şotropa a lucrat la Oficiul Tuşnad în calitate de diriginte, în perioada 9 februarie 1923 – 19 februarie 1927. Revenit la Cernău i, după sus inerea unui concurs, a fost încadrat oficiant nr. 3 şi, după un an, oficiant nr. 2. În perioada 31 martie 1933 – 4 mai 1934 a lucrat în calitate de oficiant nr. 2 la Oficiul din Chişinău. Promovat oficiant nr. 1, la data de 4 mai 1934, a fost mutat la Oficiul din Rădău i.

Concentrat, la data de 22 aprilie 1941, Vasile Şotropa, asimilat cu gradul de locotenent, a fost încadrat comandant pluton radiotelegrafie în cadrul Companiei 7 Transmisiuni din Divizia 7 Infanterie Roman, comandată de generalul Olimpiu Stavrat. În această calitate a participat la ac iunile militare de eliberare a păr ii de nord a Bucovinei, a nord-estului Basarabiei (22.06 - 26.07.1941) şi la opera iunea militară Odessa (01.08 16.10.1941). Ac ionând sub focul inamic, Vasile Şotropa a contribuit la asigurarea permanentă a legăturilor de transmisiuni ale Diviziei 7 Infanterie, fiind decorat cu ordinul „Coroana României”, clasa a V-a, în grad de cavaler, cu panglică de virtute militară, prin I.D.R. nr. 2548, din data de 1 septembrie 1942. Demobilizat, în luna noiembrie 1941, Vasile Şotropa a lucrat la Oficiul Rădău i până la data de 5 martie 1944, când a fost evacuat la Turnu Măgurele, ca urmare a apropierii frontului sovietic de teritoriul României. La data de 18 noiembrie 1946 a fost transferat la Oficiul Telegrafic Bacău şi, de la 18 martie 1948, la Inspectoratul P.T.T. Bacău,

Oficiul Piatra Neamt , în functia de referent tehnic şi ulterior planificator şef. Vasile Şotropa a fost pensionat, prin Decizia nr. 12980, din 30 octombrie 1970, având o vechime de 53 de ani de muncă. A decedat în anul 1982, la vârsta de 84 ani. A fost căsătorit cu Aurora Niculescu, din mariajul lor rezultând doi fii: Petru şi Emil. Petru, născut in anul 1944, este inginer agronom, expert la Protec ia Mediului din Piatra Neam . Emil, născut la data de 29 septembrie 1946, colonel de radioloca ie în rezervă, a condus timp de 14 ani Centrul de Instruc ie al Trupelor Radiotehnice, iar din iunie 1997, Şcoala de Aplica ie pentru Radioloca ie. Este căsătorit cu profesoara Cornelia Stoian, cu care are un fiu, Cătălin.

Niciun comentariu: