14 noiembrie 2008

General de corp de armată Gheorghe IONESCU-SINAIA

Gheorghe Ionescu s-a născut la 18 aprilie 1888 în Localitatea Breaza. După absolvirea liceului „Sfin ii Petru şi Pavel” din Ploieşti a urmat, în anii 1908-1910, cursurile Şcolii Militare de Ofiteri de Infanterie din Bucureşti, fiind avansat la gradul de sublocotenent la 1 iulie 1910.

În calitate de comandant de pluton, a luat parte la Războiul al doilea balcanic. A fost avansat la gradul de locotenent (1913) şi, ulterior, căpitan (vara lui 1916). Promovat în func ia de comandant de companie a participat la luptele desfăşurate pentru întregirea neamului românesc. După participarea la luptele de la Mărăşeşti, ofiterul a fost avansat, la 1 septembrie 1917, la gradul de maior şi promovat în func ia de comandant de batalion infanterie. În perioada 1920-1922 a frecventat cursurile Şcolii Superioare de Război din Bucureşti, după care, timp de două decenii, a îndeplinit func ii de comandă şi de stat major în diferite unită i şi mari unităti de infanterie şi de vânători de munte, fiind avansat la gradul de locotenent-colonel (1927), colonel (1934) şi general de brigadă (1939). Generalul Gheorghe Ionescu-Sinaia a îndeplinit cele mai importante functii de conducere în perioada celui de-al doilea război mondial. La data de 01.01.1941 a fost numit la comanda Brigăzii 2 Mixte Gardă (rezultată prin transformarea Diviziei 2 Gardă, la data de 20.10.1940). Formată din Regimentele 2, 3 şi 4 Grăniceri şi 1 Artilerie Gardă, divizia a avut misiunea să men ină ordinea în jude ele Prahova şi Dâmbovi a. După mai bine de un an, cât timp s-a aflat la comanda acestei brigăzi, generalul Ionescu a fost avansat la gradul de general de divizie, în primăvara anului 1942, iar la data de 23.04.1942 a fost promovat în func ia de comandant al Diviziei 13 Infanterie din Ploieşti. În fruntea acestei mari unităti care avea în compunere Regimentele 7 Prahova, 22 Dâmbovita şi 89 Infanterie Braşov, precum şi Regimentele 19 Artilerie Prahova şi 41 Artilerie Braşov, cu un efectiv de peste 15.000 de cadre militare, gradati şi soldati, generalul Gheorghe Ionescu-Sinaia a luat parte la luptele grele din toamna anului 1942, de la Cotul Donului şi din sud-vestul Stalingradului.

Pentru modul exemplar în care au luptat, numeroşi militari componenti ai diviziei au fost distinşi cu cele mai înalte ordine şi medalii de război: 13 ordine „Mihai Viteazul”, clasa a III-a, 83 ordine „Steaua României”, clasa a V-a, 181 ordine „Coroana României”, clasa a V-a, 4 ordine „Regina Maria”, 191 medalii „Virtutea Militară”, 54 medalii „Meritul Sanitar,” 135 medalii „Crucea Serviciului Credincios” şi altele. Mărturie a spiritului de jertfă dovedită, divizia a pierdut pe câmpul de luptă 209 ofi eri, 41 subofi eri şi 6.614 grada i şi solda i. Sub comanda generalului Gheorghe Ionescu-Sinaia, resturile Diviziei 13 Infanterie, grupate în cadrul „Grupării nr. 1”, au fost readuse în garnizoanele de reşedintă, la sfârşitul lunii decembrie 1942 şi începutul lunii ianuarie 1943.

Înapoiat de pe front, generalul de divizie Gheorghe Ionescu-Sinaia a fost numit în func ia de comandant al Etapelor de Est. În această calitate l-a înlocuit pe generalul Mircea Dumitru (şi el fost comandant al Diviziei 13 Infanterie) şi a avut ca principală sarcină mentinerea ordinii în zona de opera ii ale armatelor române. O dată cu înfiin area Comandamentului General al Teritoriului din Armata Română, la 01.10.1944, la comanda acestuia a fost numit generalul de corp de armată Aurel Aldea, iar în func ia de comandant secund generalul de divizie Gheorghe Ionescu-Sinaia. Sub conducerea lor comandamentul, „ca organ central de conducere, supraveghere şi control” al Marelui Stat Major, a avut ca sarcină pregătirea opera iunilor de mobilizare a potentialului uman apt să facă stagiul militar şi să asigure paza şi ordinea pe întreg teritoriul ării. Pentru acest motiv, în compunerea statului major al comandamentului au fost grupate toate sectiile şi birourile pe profile din Marele Stat Major (Sec ia 8 Teritoriu, Sec ia Mobilizare şi Organizare Natională a Teritoriului, Sectia Statistică, Biroul Rechizi ii, Biroul Control Trupă). În perioada 01.12.1944-20.03.1945 generalul Gheorghe Ionescu Sinaia a organizat şi coordonat activitatea birourilor şi sectiilor pe profile, precum şi a comandamentelor teritoriale. Înlocuindu-l pe generalul Mihai Stănescu, în perioada 20.03-15.08.1945, generalul Gheorghe Ionescu-Sinaia a fost numit comandantul Corpului Grănicerilor, după care, la data de 15 august 1945, a fost numit la comanda Corpului 2 Teritorial.

La data de 9 august 1946 generalul Ionescu a fost trecut în cadru disponibil, cu gradul de general de corp de armată. În anul următor, la data de 9 august 1947, a fost trecut în rezervă. Avea vârsta de 59 de ani. Pensionar fiind şi-a trăit ultimii ani în locuinta sa din Sinaia, unde a şi încetat din viată în anul 1969, la vârsta de 81 de ani

Niciun comentariu: