17 noiembrie 2008

Caporal Nicolae MARINESCU

Nicolae, fiul lui Constantin şi al Ecaterinei Marinescu, s-a născut în localitatea Calvini, jude ul Buzău, la data de 1 martie 1921, într-o familie de oameni gospodari, respecta i de consăteni şi aprecia i de autorită i. A urmat cursurile şcolii elementare în localitatea natală. Încorporat, la data de 20 februarie 1943, la Batalionul Specialită i Moto Piteşti, a fost avansat fruntaş, la data de 25 martie 1943, şi caporal, la 31 octombrie 1944. La data de 14 februarie 1945 a fost mutat în Batalionul 6 Instruc ie - Repara ii Auto, remarcându-se prin dârzenie şi corectitudine în îndeplinirea misiunilor de luptă pe care le-a primit în luptele din Ucraina, Transilvania, Ungaria şi Cehoslovacia. Desconcentrat, la data de 15 mai 1945, cu calificarea de conducător auto, a muncit în Ploieşti, la Întreprinderea de Transporturi Auto, în calitate de conducător auto şi mecanic. A decedat la vârsta de 79 de ani, la data de 2 iunie 2000. Nicolae Marinescu a fost căsătorit cu Eugenia, din mariajul lor rezultând două fiice. Primul lor copil, Florentina, s-a născut la data de 18 iunie 1951 în localitatea Ploieşti, jude ul Prahova. După absolvirea şcolii elementare a urmat liceul şi apoi s-a încadrat la Teatrul „Toma Caragiu” din Ploieşti. Marinela, cel de-al doilea copil, născută la data de 1 noiembrie 1953, în oraşul Ploieşti, jude ul Prahova, a absolvit cursurile elementare, liceale şi universitare în Ploieşti (a urmat Institutul de Petrol şi Gaze). În prezent este subinginer tehnolog la Rafinăria „ASTRA” Ploieşti. Căsătorită cu colonelul Ioan Munteanu, profesor la Universitatea Na ională de Apărare (decedat după o grea suferin ă în anul 2005), a născut-o pe EvelinaMihaela. Pentru comportamentul său din timpul războiului, caporalul Nicolae Marinescu a fost decorat cu medaliile „Virtutea Militară” şi „Crucea Comemorativă a celui de al doilea război mondial. 1941-1945”.

Niciun comentariu: