17 noiembrie 2008

Caporal Constantin ACĂLINEI

Constantin Acălinei s-a născut în anul 1919, în localitatea Vereşti, jude ul Suceava, important nod de cale ferată. În anul naşterii sale tatăl participa la luptele din Bucovina, contribuind la înfrângerea trupelor ucrainiene. Costică a aflat, începând de la vârsta de 5 ani, despre eroismul şi dârzenia cu care au luptat bunicii şi tatăl său în războiul pentru făurirea României, când aceştia îi povesteau scene de luptă la care au participat. Au urmat apoi anii de şcoală, când a în eles şi mai bine semnifica ia participării românilor la luptele de întregire statală şi na ională. După absolvirea celor 7 clase primare la şcoala din localitatea natală, Constantin Acălinei a lucrat pământul împreună cu părin ii. Întrucât România a fost obligată de către statele vecine să se înscrie în cel de al doilea război mondial, după rapturile teritoriale din anul 1940, Constantin Acălinei a fost chemat, în luna martie 1941, să-şi satisfacă stagiul militar în cadrul Regimentului 15 Dorobanti (Infanterie) „Războieni” din Piatra Neam . La data de 20 iunie 1941 unitatea, subordonată Diviziei 6 Infanterie Focşani, a fost mobilizată pentru a participa la luptele din partea de nord a Basarabiei. Unitatea s-a deplasat spre Dorohoi, ulterior trecând Prutul şi apoi Nistrul, şi remarcându-se în luptele de la Otachi şi Moghilev. De la data de 6 august unitatea a continuat înaintarea spre Bug. În opera iunea militară Odessa unitatea s-a remarcat în luptele de la Oktiabri, Dalnik şi Vişnea. În perioada 15 august – 22 septembrie 1942 efectivele unită ii au participat în luptele de la Cotul Donului, care au fost extrem de dure. Unitatea a fost încercuită la Raspopinskaia, la data de 20 noiembrie 1942, reuşind să scape din încercuire, cu efective reduse, şi să se înapoieze, prin lupte succesive, pe frontul din Moldova, în primăvara anului 1944. Caporalul Constantin Acălinei a participat şi la luptele din partea de nord a Transilvaniei, din Ungaria şi din Cehoslovacia, cu Regimentul 11 Doroban i (Infanterie) „Siret” din Gala i. A fost decorat cu medalia „Eliberarea de sub jugul fascist”. S-a căsătorit cu Roza Vieru, împreună având trei fete şi un băiat: Viorica, Elena, Rodica şi Neculai.

Niciun comentariu: