18 noiembrie 2008

Veterani din comuna Micleşti, judetul Vaslui

1. Soldat Ştefan BAHRIN - s-a născut la data de 25 noiembrie 1905. A satisfăcut stagiul militar la Regimentul 35 Infanterie Constan a. Mobilizat, în iunie 1941, la Batalionul 13 Vânători de Munte, unitate înfiin ată în anul 1937, subordonată Brigăzii 4 Mixte Munte din Aiud, Ştefan Bahrin a participat la luptele pentru eliberarea păr ii de Nord a Bucovinei şi Basarabiei, la luptele din Ucraina şi în Crimeea, fiind rănit, la 26 iunie 1942, în bătălia de la Sevastopol.

2. Soldat Ştefan BURSUC - s-a născut la 27 noiembrie 1908. A satisfăcut stagiul militar în Regimentul 25 Doroban i „General Constantin Prezan” Vaslui. Mobilizat, în iunie 1941, la Regimentul 28 Artilerie Fortifica ii, a fost mutat, în 1943, în Regimentul 10 Vânători din Chişinău.

3. Soldat Costache TOMA - fiul lui Costache şi Ioana, s-a născut la data de 25 iunie 1908. A fost mobilizat, în iunie 1941, la Regimentul 25 Doroban i (Infanterie) Vaslui. Participând la luptele din Basarabia şi Ucraina, soldatul Costache Toma a dispărut, la data de 15 septembrie 1941, în timpul opera iei Odessa.

4. Plutonier Gheorghe LUCA - fiul lui Vasile şi Elena, s-a născut la 18 martie 1912. În anul 1926 s-a înscris copil de trupă în Regimentul 25 Doroban i Vaslui, iar în anul 1930 s-a înscris voluntar pentru satisfacerea stagiului militar în aceeaşi unitate, fiind avansat până la gradul de sergent, în anul 1932. În anul 1934 a absolvit cursul de subinstructori muzican i şi a fost angajat în Regimentul 25 Doroban i „General Constantin Prezan” Vaslui. La data de 1 octombrie 1936 a fost transferat în Regimentul Gardă Călare din Bucureşti, fiind avansat plutonier de muzică, în anul 1939. Mobilizat în această unitate, Gheorghe Luca a fost omorât de bombardamentul avia iei anglo-americane din data de 4 aprilie 1944.

5. Soldat Costache SABADAC - fiul lui Toader şi Elisabeta, s-a născut în anul 1911. Mobilizat, în 1941, a participat la război cu Regimentul 25 Doroban i Vaslui. A decedând la data de 14 august 1941, în luptele de la Sverdlovka, din Ucraina (lângă Odessa).

6. Soldat Ioan BOITAN - fiul lui Alecu şi Marghioala, s-a născut la 4 ianuarie 1911. Instruit şi mobilizat de Regimentul 25 Doroban i Vaslui, a murit în luptele din Ucraina, în ziua de 20 august 1941.

7. Soldat Neculai URLEA - fiul lui Vasile şi Zoi a, s-a născut la 31 ianuarie 1911. A satisfăcut stagiul militar şi a participat la război cu Regimentul 6 Grăniceri, fiind rănit în luptele de la Berezovka, din Ucraina, în timpul opera iunii militare Odessa, în ziua de 17 august 1941.

8. Fruntaş Ion BAHRIN - fiul lui Ştefan şi Zamfira, s-a născut la data de 12 august 1911. A satisfăcut stagiul militar şi a participat la război cu Regimentul 30 Obuziere din Chişinău.

9. Soldat Vasile BĂHNĂREANU - fiul lui Constantin şi Zamfira, s-a născut la 17 aprilie 1911. A satisfăcut stagiul militar şi a participat la război cu Regimentul 7 Roşiori din Iaşi, subordonat Diviziei 5 Roşiori. A participat la luptele pentru eliberarea păr ii de Nord a Bucovinei şi Basarabiei, la luptele din Ucraina, Crimeea şi Kerci, fiind rănit în anul 1943 la Kerci. După însănătoşire a fost mutat în Regimentul 3 Roşiori Bârlad.

10. Soldat Toader CURULE - fiul lui Ştefan şi Dafina, s-a născut la 3 august 1911. A satisfăcut stagiul militar în Regimentul 10 Vânători (Infanterie) din Chişinău. Mobilizat în aceeaşi unitate, în iunie 1941, a participat la eliberarea Basarabiei, fiind rănit în ziua de 4 iulie 1941, la Lăpuşna. După însănătoşire a fost mutat în Regimentul 25 Doroban i Vaslui şi, în decembrie 1944, în Regimentul 4 Căi Ferate.

11. Caporal Ioan DAVID - fiul lui Teodor şi Catrina, s-a născut la 7 mai 1911. Mobilizat în anul 1941 în Regimentul 25 Doroban i Vaslui, a participat la luptele din Basarabia, Ucraina şi Cotul Donului, căzând prizonier, în ziua de 22 noiembrie 1942, şi dus în Lagărul Oranki. S-a înscris benevol în Divizia de Voluntari „Tudor Vladimirescu”, înfiin ată pe teritoriul Rusiei, la 2 octombrie 1943, din prizonieri români. Divizia a participat la luptele de despresurare a zonei de est a oraşului Ploieşti (31 august 1944), la luptele de la Sfântu Gheorghe - Covasna (8 septembrie 1944), la eliberarea oraşului Oradea (10-12 octombrie 1944), a oraşului Debre in (20 octombrie 1944) şi apoi la luptele de eliberare a Ungariei şi Cehoslovaciei. A fost lăsat la vatră la data de 15 octombrie 1945.

12. Fruntaş Toader SABADAC - fiul lui Gheorghe şi Maria, s-a născut la 30 iulie 1911. A satisfăcut stagiul militar şi a participat la război cu Regimentul 30 Obuziere din Chişinău. 13. Soldat Vasile CRE U - fiul lui Toader şi Maria, s-a născut în anul 1910. A participat la război cu Regimentul 25 Doroban i (Infanterie) Vaslui. A fost dat dispărut în luptele de la Bujalâc, la 1 august 1941. 14. Sergent Mihai BANDAC - fiul lui Ion şi Ruxandra, s-a născut în 1912. A participat la război cu Regimentul 25 Doroban i Vaslui, fiind rănit mortal în luptele din Ucraina, la Krimidovka, la 31 august 1941.

15. Sergent t.r. Vasile TĂLPĂLARU - învă ător, absolvent al Şcolii Normale din Vaslui, fiul lui Constantin şi Elena, s-a născut în 1912. A luptat cu Regimentul 25 Doroban i „General Constantin Prezan” Vaslui. Rănit în luptele din Ucraina, la 8 septembrie 1941, a murit în Spitalul Militar nr. 9 Severinovka, în ziua de 25 septembrie 1941. A fost decorat, post-mortem, cu medalia „Bărbă ie şi Credin ă”, cu panglică, clasa I-a.

16. Soldat Mihai IGNAT - fiul lui Teodor şi Profira, s-a născut în anul 1913. A participat la război cu Regimentul 25 Doroban i (Infanterie) Vaslui. A fost rănit mortal, în ziua de 1 septembrie 1941, în Ucraina (Extract 249/1941).

17. Sergent Vasile CÂMPANU – s-a născut în anul 1915. A participat la război cu Regimentul 12 Doroban i „Cantemir” Bârlad şi a decedat în ziua de 24 septembrie 1941, în Ucraina (Extract 305/1941).

18. Caporal Ion BĂHNĂREANU - fiul lui Ion şi Tasia, s-a născut în anul 1919. A participat la război cu Regimentul 25 Doroban i Vaslui. A dispărut în luptele de la Cotul Donului, la data de 20 noiembrie 1942.

19. Sergent Vasile LUCA - fiul lui Gheorghe şi Maranda, s-a născut în anul 1912. A luptat cu Regimentul 7 Roşiori Iaşi, fiind rănit în Caucaz, în ziua de 27 februarie 1942. A fost clasat invalid de război 60%.

20. Caporal Teodor MORARU - s-a născut în 1912. A participat la război cu Regimentul 25 Doroban i Vaslui. A fost rănit în ultima zi a luptelor din Basarabia, la 26 iulie 1941, şi clasat invalid de război 60%.

21. Sergent Vasile BURSUC - absolvent al Şcolii Normale Vaslui, fiul lui Costache şi Catinca, s-a născut în anul 1913. A participat la război cu Regimentul 25 Doroban i (Infanterie) „General Constantin Prezan” Vaslui. A fost rănit în luptele din Ucraina, la data de 26 august 1941.

Niciun comentariu: